Rákociho palác v Prešove - WebSlovensko.sk
dnes je : utorok 19.marec 2019 kalendarium

Rákociho palác v Prešove

Prešov je úzko spojené so šľachtickým rodom Rákociovcov. Jej členovia ovplyvňovali históriu Uhorska a tá sa písala aj v metropole Šariša.

Rákociho palác v Prešove
Na konci 16.storočia odkúpilo sedmohradské knieža Žigmund Rákoci na dnešnej Hlavnej ulici v Prešove dve susedné parcely a dva meštianske domy, ktoré na nich stáli, nechal prebudovať na honosný mestský palác v renesančnom slohu. Na začiatku 17.storočia bol palác opätovne prestavaný, tentoraz do neskororenesančnej podoby. Dotvorená bola fasáda s oknami v arkieroch, zakončená krásnou atikou, zloženou z kombinácií štítkov, oblúčikov a slepých arkád. Celé priečelie s atikou je bohato zdobené grafitom. Vznikol tak skvost mestskej renesančnej architektúry, vo svojom čase považovaný za najkrajší mestský renesančný palác na území bývalého Horného Uhorska.

História paláca je úzko spätá s dejinami rákociovskeho rodu. V roku 1633 bol miestom rokovania medzi zástupcami sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákocziho a cisára Ferdinanda II., ktoré vyvrcholili podpísaním tzv. Prešovského mieru. Hneď na začiatku nasledujúceho storočia sa v apríli 1701 stal palác stal miestom, kde habsburské úrady zadržiavali Františka II. Rákociho, ktorého predtým zajali v jeho kaštieli vo Veľkom Šariši. Stalo sa tak po vyzradení plánov nového protihabsburského povstania. Keď však toto stavovské povstanie vypuklo, palác sa stal rezidenciou vodcu povstania. Po roku 1711 bol palác skonfiškovaný a neskôr vystriedal viacerých majiteľov.

Ďalšia prestavba paláca sa udiala v 18. storočí, keď bolo do barokového štýlu prestavané dvorové krídlo. V 19. storočí mala budova viacero vlastníkov, či nájomcov, ktorí si ju adaptovali na obchodné a dielenské priestory. Dôkladná rekonštrukcia paláca do pôvodnej renesančnej podoby, ukončená obnovou grafitovej výzdoby v priečelí, sa uskutočnila v r. 1950-1956. Počas nej sa podarilo obnoviť pôvodné renesančné sgrafitové ornamenty s rastlinnými motívmi. V súčasnosti je v budove umiestnené Krajské múzeum a je miestom konania kultúrnych a spoločenských akcií, napríklad vernisáží.

Rákociho palác sa nachádza na pravej strane Hlavnej ulice neďaleko kostola sv. Mikuláša.
foto: webslovensko.sk

Martin Šaro,   11 Apr 2017