Primaciálny palác - WebSlovensko.sk
dnes je : sobota 23.marec 2019 kalendarium

Primaciálny palác

Primaciálny palác je jedna z najkrajších turistických pamiatok dnešnej Bratislavy. Táto budova postavená v klasicistickom štýle je jedným z miest na Slovensku, kde sa podpísaním mieru skončila jedna z vojen.

Primaciálny palác
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca bola v roku 1905 svedkom podpisu tzv. Bratislavského (Prešporského) mieru medzi francúzskym cisárom Napoleonom a rakúskym cisárom Františkom I.. Stalo sa tak krátko po bitke pri Slavkove, kde francúzsky cisár Napoleon rozprášil spojené armády Rakúska a Ruska.

Budova Primaciálneho paláca zohrala významnú úlohu aj v ďalších momentoch správy vecí verejných počas existencie Uhorského štátu, resp. Rakúskej monarchie. Svoje zasadania tu otváral Uhorský snem a revolučné pohyby v Uhorsku v paláci v roku 1848 odštartoval Ferdinand V. podpísaním tzv. Marcových zákonov.

Dnešný palác vznikol na mieste pôvodnej hospodárskej budovy. Prvá prestavba tejto budovy sa uskutočnila v prvej polovici 15.storočia. O druhú prestavbu v rokoch 1777 až 1781 sa postaral arcibiskup a kardinál Józef Batthyány na základe projektu architekta Melchiora Hefeleho. Z interiéru paláca stojí za zmienku už spomenutá zrkadlová sieň, kaplnka sv. Ladislava, či bratislavské gobelíny - séria šiestich tapisérií pochádzajúcich zo začiatku 17.storočia, ktorá bola objavená v roku 1903.
Jakub Hlohoš,   07 Jan 2019