Kaštieľ vo Svätom Antone - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Kaštieľ vo Svätom Antone

Svätý Anton je miestom s malebným barokovo-klasicistickým kaštieľom. Predchodcom kaštieľa bol opevnený hrádok z 15.storočia, neskôr prebudovaný na gotický hrad. Ten mal pôvodne chrániť Banskú Štiavnicu z jej južnej strany.

Kaštieľ vo Svätom Antone
Kaštieľ vo Svätom Antone patril rodine Koháryovcov. V roku 1816 sa zosobášili Mária Antónia Koháryová a starý otec neskoršieho bulharského cára Ferdinanda Coburga. Týmto sobášom prešiel kaštieľ do majetku Coburgovcov, ktorí sa stali aj vlastníkmi hút v hornej údolnej oblasti Hronu a Hnilca. Po svojej abdikácii v roku 1918, keď sa bulharského trónu ujal syn Boris, sa Ferdinand Maximilián Coburg uchýlil sa do Svätého Antonu. Tu žil až do doby, keď mu bol skonfiškovaný všetok majetok na Slovensku.

Kaštieľ získal svoj klasicistický charakter až po prestavbe v 18.storočí. Bola to zásluha rodiny Koháryovcov. Tá využila pri stavbe nezvyčajnú časovú symboliku, ktorej výrazom sú štyri vchody predstavujúce štyri ročné obdobia, sedem arkád, ktoré predstavujú dni v týždni.Prítomných je dvanásť komínov ako dvanásť mesiacov v roku, päťdesiatdva izieb a tristošesťdesiatpäť okien ako týždňov, resp. dní v roku.

Na prvom poschodí kaštieľa nájde návštevník sprístupnené pôvodné interiéry od obdobia baroka až po druhú polovicu 19.storočia. Najvzácnejšími sú Zlatý salón (salón Márie Antoinetty, dcéry Márie Terézie – nábytok bol súčasťou svadobného daru M. Terézie svojej dcére), Čínsky salón a audienčná sála (v štýle Ľudovíta XIV.). Pozdĺž renesančného schodiska sú barokové plastiky vytvorené žiakmi Donnerovej školy. Interiér tvorí nábytok a doplnky, ktoré Koháryovci zbierali po Európe.

V kaštieli sa nachádza expozícia loveckých zbraní, vyše 2000 kusov trofejí a zaujímavá zbierka abnormalít. Poľovníckej expozícii bola v roku 2001 udelená svetová cena C.I.C. 2001. Prítomné sú veľké diorámy zvierat, či exponáty venované sokoliarstvu, kynológii a rybárstvu. V okolí kaštieľa nájdete historický park s jazierkami, kaskádami a umelou jaskyňou nesúci prvky francúzskej záhradnej architektúry a anglického prírodného parku. Súčasťou parku, ktorý obklopuje kaštieľ z troch strán, je vzácna drevina - sekvoja obrovská, ktorú dal vysadiť v roku 1878 Filip Coburg, keď sa mu narodil syn Leopold.V areáli sa nachádza aj sýpka z 18.storočia.

V kaštieli a areáli kaštieľa sa v priebehu roka poriada rad kultúrnych a spoločenských akcií. Ako príklad sa dá uviesť Festival peknej hudby, tradičné Dni sv. Huberta - celoslovenské poľovnícke sláv slávnosti s bohatým odborným, kultúrnym a zábavným programom, ktorých vyvrcholením je slávnostná svätohubertovská omša na nádvorí. V letných mesiacoch sa poriadajú nočné prehliadky, kedy je možné vidieť expozíciu pri nočnom osvetlení. Okrem toho sa v areáli poriadajú aj divadelné prestavenia, či rôzne tematické výstavy.

Neďaleko od Svätého Antona sa nachádza dedinka Ilija, v ktorej kedysi baníci a uhliari. Nachádzalo sa tu kvádske opevnenie a v roku 1703 úplne zničený hrad. Nachádza sa tu ale jednoloďový Kostol sv. Egídia pamiatka UNESCO, ktorý vznikol na začiatku 13.storočia.
Jakub Hlohoš,   11 May 2017