Kaštieľ v Trebišove - WebSlovensko.sk
dnes je : streda 20.marec 2019 kalendarium

Kaštieľ v Trebišove

Snáď najvýznamnejšia pamiatka mesta Trebišov. Kaštieľ začali stavať roku 1786 na popud gróf Imricha Csákyho. Na stavbu výslednej dvojpodlažnej budovy v barokovo-klasicistickom štýle bol použitý materiál z bývalého vodného hradu Parič (castrum Paris).

Kaštieľ v Trebišove
Celá budova ma strednú časť a dve bočné krídla, vytvára tak tvar písmena U. Jej súčasťou sú dve rohové barokové veže pochádzajúce z poslednej tretiny 19.storočia. Návštevníkovi priľahlého parku pri pohľade na kaštieľ určite neujde veľký reprezentačný balkón, ktorý podopiera osem stĺpov v klasicistickom štýle. Na fasáde objektu je viditeľný erb rodiny Csákyovcov. Hneď vedľa sa nachádza erb s motívom lovu. Predpokladá sa, že pochádza z čias, keď bol kaštieľ súčasťou majetku rodiny Andrássyovcov. Každoročne sa totiž v okolí kaštieľa poriadal hon na líšku. Zadnú časť kaštieľa lemujú obidve bočné krídla, ktoré vytvárajú akési čestné nádvorie.

Súčasný interiér je ochudobnený o najcennejšie kúsky, ktoré boli v roku 1914 odvezené do Budapešti a Tiszdobu.

Po roku 1914 aj počas existencie 1.čs.republiky sa o kaštieľ staral správca. Po zmene režimu roku 1948 bola v kaštieli zriadená nemocnica s poliklinikou. Lekári v areáli pôsobili až do roku 1978. V rokock 1982 až 1987 podstúpil kaštieľ kompletnú rekonštrukciu. Dnes je v ňom zriadené Vlastivedné múzeum.

Spolu s výstavbou kaštieľa sa začala premena blízkeho lužného lesa na anglický park. Jeho vývoj vyvrcholil v rokoch 1890-1905. Súčasťou parku sa tak stali altánky, fontány, akváriá, studničky, či koncertné terasy. Spoločne s už spomenutou rekonštrukciou kaštieľa v 80.tych rokoch 20.storočia sa pristúpilo aj ku biologickej rekonštrukcii parku. Zeleň parku tvoria ihličnaté a listnaté stromy, kroviny a rastliny. veľmi cenný je tis obyčajný, platan javorolistý, pagaštan konský a iné.

V parku je možné nájsť aj mauzóleum rodiny Andrássyovcov, v ktorej sú uložené pozostatky snáď najvýznamnejšej postavy tohto významného uhorského rodu, člena betliarskej vetvy rodu Júliusa Andrássyho, ktorý počas svojho života zastával funkcie ministerského predsedu Rakúsko-Uhorska, ako aj ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska.

Kaštieľ bol jedným z centier roľníckeho povstania v roku 1831.

foto kaštieľa na FACEBOOKu
foto: webslovensko.sk

Martin Šaro,   04 May 2017