región Zemplín - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

región Zemplín

Región Zemplín, ktorý dostal meno podľa Zemplínskeho hradu, je najvýchodnejším regiónom Slovenska. Z troch strán sú hranice regiónu aj štátnou hranicou Slovenskej republiky s jej susedmi. Na severe je to hranica s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Zemplín ponúka neporušenú prírodu, samoty s ďalekým výhľadom aj rázovité dediny v oblasti Východných Karpát.

región Zemplín
Pre návštevníka je Zemplín príťažlivý osobitými historickými pamiatkami vo forme pravoslávnych a grekokatolickych drevených kostolíkov, kaštieľov a zrúcanín historických hradov. Región sa môže popýšiť známou vinohradníckou oblasťou, rekreačnými oblasťami a človekom nedotknutými prírodnými zákutiami. Región sa môže hrdiť aj najnižšie položeným miestom na Slovensku.

Južná časť regiónu je charakterizovaná nížinami s množstvom vodných plôch, riečnych zákutí a meandrov, vynikajúcim tokajským vínom a gurmánskymi špecialitami. Väčšinu územia vypĺňa rovinatý povrch Východoslovenskej roviny. Najvychytenejšími turistickými lokalitami Zemplína a celého východu Slovenska je okolie vodných nádrží Zemplínska Šírava a Domaša, Národný park Poloniny a chránené krajinné oblasti Vihorlat a Východné Karpaty.

MICHALOVCE

 • Hospodárske a kultúrne centrum dolného Zemplína. Ležia v severnej časti Východoslovenskej nížiny.
 • Územie mesta bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej a prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244. Prvými kolonizátormi miesta boli Slovania, neskôr sa tu usadili nemeckí kolonisti. Michalovce sa stali sídlom hradného panstva spravovaného z tzv. vodného strážneho hradu ležiaceho pri rieke Laborec a dôležitej obchodnej ceste. V stredoveku sa vyvíjali ako poddanské mestečko a zažili viacero stavovských vojen a náboženských bojov, z ktorých najdôležitejším bolo roľnícke povstanie z 19.storočia (1831). Nové dopravné pomery, ktoré vznikli po výstavbe železnice v roku 1871, umožnili rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi produktami a podnietili vznik potravinárskeho priemyslu. Po druhej svetovej vojne sa škála priemyselných podnikov rozšírila o odevné, strojárske a keramické a ďalšie odvetia.
 • Michalovský kaštieľ - najatraktívnejšia pamiatka, ktorá stojí na mieste niekdajšieho vodného hradu. Pôvodne ho tvorila gotická bloková stavba s nárožnými vežami. Vzhľad hradu zmenila renesančná prestavba pričom jeho súčasná podoba je výsledkom klasicistickej prestavby z 19.storočia. Objekt je sídlom Zemplínskeho múzea, v ktorom je tam zadokumentovaný vývoj prírody, spoločnosti a umenia tohto regiónu. V etnografickej expozícii sú zadokumentované produkty pozdišovského hrnčiarstva. Kaštieľ patril známej rodine Sztárayovcov.
 • Zemplínska šírava - vodná nádrž, ktorú vybudovali v 60.tych rokoch 20.storočia vo veľkej terénnej depresii (podvihorlatské blatá). Priemerná hĺbka nádrže je 3,5m a jej rozloha sa pohybuje v závislosti od stavu vody (22-35km2). Vodná nádrž sa využíva na rekreačné účely. Východná časť Zemplínskej Šíravy je chránenou ornitologickou rezerváciou. Zaujímavosťou je, že na mieste dnešnej Zemplínskej šíravy postavil v roku 1939 nemecký Wehrmacht vojenské letisko.
 • Nad mestom sú dve zalesnené vyvýšeniny - Hrádok (193m) a Biela hora(159m).
 • Neďaleko Zemplínskej Šíravy sa nachádza Vinianske jazero, nad ktorým sa týči zrúcanina Vinianskeho hradu.
 • Zemplínske slávnosti piesní a tancov
 • zaujímaví rodáci: Ján Ďurovčík

SOBRANCE

 • Gitarové múzeum - asi 200 gitár a historická reprodukčná technika.
 • Vinohrady
 • Sobranské kúpele - liečba kožných, tráviacich a reumatických chorôb
 • Senianske rybníky - národná ornitologická rezervácia.

TIBAVA

 • Spolu so Sobrancami je strediskom vinohradského regiónu. Pestuje sa tu vinič vyrábajú sa tu kvalitné odrodové vína - Rizling vlašský, Rulanské biele, Zweigeltrebe.
 • Archeologické nálezy - zlaté amulety a pliešky podobné minciam z obdobia stredného neolitu (4000 - 3600 rokov pred Kr.), ktoré sú rovnako staré, ako najstaršie predmety z Mezopotámie.

TREBIŠOV

 • Pôvodne osada, o ktorej písomná zmienka pochádza z roku 1254.
 • Kaštieľ s modelovaným erbom rodiny Csákyovcov, ktorí sa zaslúžili o jeho výstavbu. Neskôr sa stal majetkom Andrássyovcov a v súčasnosti v ňom sídli vlastivedné múzeum (expozície poľnohospodárstva na východnom Slovensku a expozície tokajského vinohradníctva).
 • Mauzóleum rodiny Andrássyovcov z roku 1893 so sarkofágom ministerského predsedu Rakúska-Uhorska (1867-1871) Júliusa Andrássyho. Mauzóleum sa nachádza v rozsiahlom anglickom parku a návštevník na ňom nájde erby rodín Andrássyovcov a Kendeffeyovcov, ktoré symbolizujú manželský zväzok.HUMENNÉ

 • Toto najvýznamnejšie centrum horného Zemplína vzniklo z pôvodne slovanskej osady, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317.
 • Humenné obdržalo prvé výsady v 14.storočí - výber mýta a tridsiatku z tovaru.
 • V stredoveku bolo mesto centrom rozsiahleho feudálneho panstva Andrássyovcov a Csákyovcov.
 • Počas 2.sv. vojny bolo Humenné veľmi poškodené.
 • Renesančný kaštieľ
 • V meste sa nachádza viacero sakrálnych budov a synagóga.
 • Hvezdáreň
 • Národná prírodná rezervácia Humenský Sokol
 • zaujímaví rodáci: Peter Breiner, Václav Pankovčín, Ladislav Grosman, Vojtech Hadik

VRANOV NAD TOPĽOU

 • Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1270.
 • Toto pôvodne remeselnícke a poľnohospodárske mestečko sa neskôr vplyvom industrializácie zmenilo na priemyselné centrum.
 • Kostol narodenia Panny Márie - v kostole sa nachádza vzácna liturgická súprava od levočského zlatníka Szilásyho.
 • Klasicistický kaštieľ - postavili ho koncom 18.storočia na mieste bývalého hradu. V objekte hradného paláca 8.mája 1575 uzavreli manželstvo František Nádashdy a Alžbeta Báthoryová. Na svadbu bolo pozvaných približne 4500 hostí. Medzi pozvanými bol aj cisár Maxmilián, ktorý sa však na svadbe nezúčastnil, ale poslal mladomanželom pozlátený krčah v hodnote 200 zlatých. Kaštieľ neskôr zbúrali.
 • zaujímaví rodáci: Vojtech Christov

STRÁŽSKE

 • Vzniklo ako strážna osada na obchodnej ceste z Balkánu ku Baltskému moru. Význam mesta poklesol s výstavbou sústavy hradov, ako ochranných bodov pozdĺž obchodných ciest.
 • Napriek svojej veľkosti sú pri mestečku umiestnené pomerne významné priemyselné podniky.
 • Zaujímaví rodáci: Eduard Bindas

MEDZILABORCE

 • Významné centrum rusínskej a ukrajinskej kultúry na Slovensku.
 • Prvá písomná zmienka o mestečku pochádza z roku 1557.
 • Múzeum moderného umenia Andyho Varholu - osemnásť originálnych diel Andyho Varholu.
 • Festival rusínskej a ukrajinskej kultúry

SNINA

 • staré železiarne
 • klasicistický kaštieľ rodiny Rhollovcov
 • Socha Herkula

TIBAVA

 • prvá písomná zmienka o Tibave z roku 1282
 • dôležité miesto na obchodnej ceste Michalovce-Užhorod
 • jeho predchodcom bolo najstaršie slovansko-slovenské sídlisko ešte z 11.storočia.
 • tibavské víno

ĎALŠIE CENTRÁ

 • REMETSKÉ HÁMRE (ťažila sa tam železná ruda)
 • POZDIŠOVCE (pozdišovská keramika)
 • SEČOVCE (1601 - Zhromaždenie Zemplínskej a Abovskej stolice, na ktorom vyhlásili Bočkajovo protihabsburské povstanie, Dargovský priesmyk, odohrala sa tu jedna z najvýznamnejších a najkrvavejších vojenských operácií 2.sv. vojny na Slovensku - náučný chodník, zaujímaví rodáci: Gejza Šimanský, Božena Mažgútová)
 • KLIN NAD BODROGOM (v jej katastri sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku 94,3m)
 • LELES (najstaršie písomne doložené sídlo východoslovenského regiónu - 1190 rok)
 • ČIERNA NAD TISOU(železničné prekladisko)
 • KRÁSNY BROD(prvé centrum Ukrajincov na Slovensku, drevený kláštor - monastyr, v ktorom sa viedla osobitná kronika o živote Ukrajincov)
 • VINNÉ(Vinnianske jazerá - rekreačné stredisko, hrad)
 • SAČUROV (rodisko Ľudovíta Jekelfalušiho - poľného maršála a ministra vojny Rakúsko-Uhorska)
 • OSADNÉ (krypta s pozostatkami ruských vojakov z 1.svetovej vojny)
 • ZÁMUTOV (Zamutovské skaly)

PRÍRODNÉ KRÁSY

Chránená krajinná oblasť Vihorlat, rozlohou najmenšia. V jej rámci boli zriadené viaceré maloplošné chránené územia. Najznámejšie z nich sú takmer pralesové formácie Motrogon a jedinečné jazero Morské oko. Morské oko sa nachádza vo výške 618m a je napájané priezračnými potokmi. Zaujímavosťou jazera je prudké kolísanie hladiny. Pre vodné športy sa jazero nevyužíva a preto je tu možné zazrieť raka riečneho alebo pstruha potočného.

Turistika krátkodobého charakteru - náučný chodník Morské oko - Sninský kameň - Sninské rybníky. Dominantou je Sninský kameň (1 005m). V oblasti sú aj miesta, kde sa človek nedostane.

HISTORICKÉ PAMIATKY

Drevené kostolíky - stoja mimo ostatnej zástavby na návršiach. Predstavujú zväčša ohradené areály, ktoré tvorí kostolík(cerkev), zvonica a cintorín. Staršie boli vybudované z červeného smreka, nové sú postavené z jedľového dreva. V oblasti horného Zemplína sa na pôvodnom mieste zachovalo deväť kostlíkov: Kalná Roztoka, Topoľa, Ruský Potok, Ruská Bystrica, Uličské Krivé, Hrabová Roztoka, Jalová, Šigovec a Inovce. Kostolíky zo Zboja a Novej Sedlice preniesli do skanzenov v Bardejovských kúpeľoch respektíve Humennom. Dominantným funkčným a výtvarným prvkom interiéru býva ikonostas.

HRADY ZEMPLÍNA

 • Zemplínsky hrad
 • Viniansky hrad
 • Hrad Brekov
 • Hrad Jasenov
 • Hrad Tibava
 • Hrad Parustan - asi 6km od obce Dargov. Dnes už neexistuje.
 • Hrad Čičva
 • Hrad Parič - vodný hrad, ktorý dnes už neexistuje
 • Hrad Kamenec
 • Hrad Streda nad Bodrogom
 • Pustý hrad - pri mestečku Kráľovský Chlmec
 • Vranovský hrad - už neexistuje

foto: webslovensko.sk (kaštieľ v Humennom)

Martin Šaro,   05 Feb 2018