región Turiec - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

región Turiec

Región Turiec sa rozprestiera na severozápade Slovenska, v Turčianskej kotline uzavretej pohoriami Malej a Veľkej Fatry, Kremnických vrchov a pohorím Žiar. Preteká ním rieka Turiec. Región sa hrdí nádherným kultúrnym dedičstvom spočívajúcim v rázovitých dedinkách, honosných vidieckych kúriách a kaštieľoch.

región Turiec
Prírodné liečivé kúpele Turčianske Teplice ponúkajú komplexnú kúpeľnú liečbu, pričom Turiec je známy početnými prameňmi minerálnych vôd (napríklad Fatra a Budiš).

Centrum regiónu- bol a stále je aj pôsobiskom kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou pôsobnosťou. Je tu silná väzba na národnú a kultúrnu históriu.

MARTIN

 • administratívne, hospodárske a kultúrne stredisko regiónu
 • od polovice 19. storočia hlavné centrum národného a kultúrneho života na Slovensku
 • prvé osídlenie územia pred viac ako 3000 rokmi
 • 1284 - prvá písomná zmienka o Martine
 • 1300 - mestské výsady podľa krupinského práva, ktoré mestu udelil kráľ Karol Róbert
 • zemianske mestečko závislé od panstva hradu Sklabiňa a rodu Révayovcov
 • v 18.storočí sa mesto stalo sídlom Turčianskej stolice
 • revolučný rok 1848 - vzostup mesta ako centra slovenského národného, kultúrneho a politického hnutia. V dňoch 6. a 7.júna 1861 sa na pamätnom mieste pred evanjelickým kostolom sa uskutočnilo tzv. memorandové zhromaždenie, na ktorom účastníci formulovali požiadavky základných národných práv. Požiadavky sa podarilo splniť iba v obmedzenej miere a tak boli aktuálne až do roku 1918. Udalosť pripomína reliéf od Jána Koniarka z rokov 1932 a 1933 umiestnený na budove fary.
 • inštitúcie, ktoré vznikli v Martine a zohrali dôležitú úlohu v kultúrnom živote Slovákov: Matica slovenská, kníhtlačiarensky spolok, spolok slovenských žien Živena.
 • Kostol sv. Martina - najstaršia stavebná pamiatka mesta. Pri jeho rekonštrukcii boli odkryté vzácne gotické fresky, dovtedy zakryté vápnom. V kostole sa nachádzajú hrobky rodiny Révayovcov, zvyšky gotických plastík, krížová cesta od F.Štefunka a obraz Bohorodičky od Martina Benku. Kostol postavili po vydaní Tolerančného patentu v roku 1784.
 • Dominanta Námestia SNP - bývalý Župný dom z roku 1740. Bolo to sídlo Trenčianskej župy od prenesenia z hradu Sklabiňa v roku 1772 do zániku župnej organizácie. Po rozsiahlej rekonštrukcii do budovy v roku 1983 umiestnili Turčiansku galériu.
 • Národný dom - postavený v roku 1889 z celonárodnej finančnej zbierky, bol vždy centrom kultúrneho života. Po druhej svetovej vojne sa stal sídlom Divadla SNP, ktorého predstavenia sa hrali do roku 2001.
 • Slovenské národné múzeum , v ktorej sa nachádza Turčianske múzeum Andreja Kmeťa. Budova je od roku 1994 národnou kultúrnou pamiatkou. V druhej budove na Malej hore z roku 1933 sídli Etnografické múzeum.
 • Budovy Matice slovenskej - v prvej budove sídli Slovenské národné literárne múzeum.
 • Múzeum Martina Benku
 • Národný cintorín - sú tu pochovaní významní dejatelia a postavy slovenského kultúrneho života ako Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Gregor Tajovský, Jozef Cíger Hronský, Ján Kalinčiak, maliar Martin Benka a ďalší.
 • Múzeum slovenskej dediny - na ploche 28 ha je sústredených takmer 100 objektov tradičného ľudového staviteľstva z Oravy, Kysúc, Liptova a Turca.
 • Martinské hole - pohorie
 • známi rodáci: Ján Kalinčiak (Horné Záturčie), Svetozár Stračina, Hana Meličková, Adolf Scherer (v Priekope - časť Martina), Zdeno Cíger, Hana Meličková, Vladimír Seruga, Rastislav Piško, Róbert Švehla, Vladimír Dedeček, Jana Kirschner, Ján Meličko, Janko Jesenský, Hana Gregorová Lilgová, Ján Paulíny Tóth, Oto Haščák, Teodor Šebo-Martinský, Vladimír SerugaVRÚTKY

 • V stredoveku to bola malá poľnohospodárska dedina, jeho význam stúpol až po vybudovaní Košicko-bohumínskej železnice koncom 19.storočia, keď sa otvorila prevádzka trate Vrútky - Zvolen.
 • dopravná križovatka
 • nakrúcali sa tu scény filmov Súkromná vojna (r.Martin Hollý), Zrelá mladosť (r.Martin Ťapák), Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy (r.Martin Šulík)
 • významní rodáci: František Zvarík, Hana Zelinová, František Kováčik-Podmagurský, Oľga Borodáčová-Országová

SUČANY

 • prvá písomná zmienka - 1258
 • v 14.storočí bol v Sučanoch hrad, ktorý dal po roku zbúrať a vypáliť 1488 Matej Korvín.
 • V polovici 14.storočia získali Sučany mestské práva.
 • zaujímaví rodáci: Rudolf Petrák

BLATNICA

 • stará kultúrna obec s olejkársko-šafraníckou tradíciou a so zaujímavou architektúrov
 • Blatnícky hrad a neskorobarokový kaštieľ s múzeom Karola Plicku
 • V Blatnici sa filmoval prvý film o Jánošíkovi v roku 1921
 • Park národov na styku Gaderskej a Blatnickej doliny
 • historické stajne, ktoré sa používali ešte za Márie Terézie - chov haflingov využívaný aj pre hypoterapiu detí, a poskytuje aj možnosti jazdenia
 • zaujímaví rodáci: Maša Haľamová, Daniel Siakeľ, Jaroslav Siakeľ

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

 • obec s azda najbohatšou históriou v Turci, prvý krát sa spomína v roku 1113
 • 1248 tu žil rád premonštrátov, ktorí tu postavili kostol s kláštorom, pri ktorom vyrástla osada - Znievske Podhradie.
 • V roku 1266 jej kráľ Belo IV. udelil ako prvej obci v Turci. Kláštor hral dôležitú úlohu v politickom a hospodárskom živote celého regiónu.
 • V roku 1586 ho prevzali jezuiti, ktorí sa venovali pestovaniu bylín a rastlinných olejov.
 • V rokoch 1869 až 1878 tu existovalo jedno z troch slovenských gymnázií.
 • zaujímavé nehnuteľnosti v obci: Kláštor premonštrátov z 13.storočia s kláštorným kostolom, ranogotický farský Kostol sv. Mikuláša, bývalá radnica a kostol na kalvárii
 • zaujímaví rodáci: Alexander Moyzes

TURČIANSKE TEPLICE

 • mestečko nazývané aj perla Karpát
 • kúpeľné mesto - liečenie chorôb pohybového ústrojenstva a nervovej sústavy
 • za návštevu stojí kúpeľ Hamman v dome Sina
 • termálne kúpalisko Zelená žaba, vodná nádrž Teplička
 • najväčší slovenský filmový festival „Art Film Fest“
 • významní rodáci: Jozef Lettrich (miestna časť Diviaky), Mikuláš Galanda, Juraj Vereš

MOŠOVCE

 • Obec sa prvý raz spomína v roku 1233.
 • Ako výsadné zemepanské mestečko sa dostala do závislosti od sklabinského panstva a rodu Révayovcov, ktorí tu mali sídlo a vyše štyristo rokov ovplyvňovali jej vývoj. V miestnom révayovskom kaštieli sa točili scény seriálu Alžbetin dvor.
 • V mestečku sa rozvíjali remeslá a obchod, najmä olejkárstvo a šafranítvo.
 • Múzeum mošovských cechov a remesiel.
 • Športový areál Drienok
 • zaujímaví rodáci: Rudolf Fraštacký, Ján Kollár

ČREMOŠNÉ

 • Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1340
 • V jeho okolí sa ťažila zlatá ruda
 • V Žarnovickej doline stojí chata, v ktorej sa v roku 1944 na uskutočnila porada Vojenského ústredia, komunistov a predstaviteľov Slovenskej národnej rady. Na Stretnutí boli prebrané plány chystaného povstania.

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA REGIÓNU

 • ŠÚTOVO (východzie miesto pre cesty do okolia, vodopád 38m dlhý)
 • TURANY (gotický kostol z 13.storočia s krásnym krídlovým oltárom)(známi rodáci: Miloš Alexander Bazovský)
 • TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA (kaštieľ, zaujímaví rodáci: Ján Kostra)
 • SKLABIŇA (hrad, môstikári - prezývka obyvateľov, pretože ku každému domu viedla lavička)
 • TURČIANSKE JASENOVO (zemiansky rod Jesenských - Jan Jesenius)
 • KOŠŤANY NAD TURCOM (olejkári a šafranci, ktorí obchodovali až v Rusku, Litve a Holandsku)
 • BELÁ-DULICE (Jasenská dolina)
 • PRÍBOVCE (evanjelický kostol, ktorého veža z roku 1901 patrí medzi najkrajšie v Turci, kaštieľ)
 • JAZERNICA (prírodný výtvor Jazierko so slatinským brehovým porastom)
 • SLOVENSKÉ PRAVNO (spomína sa už v roku 1113 a v roku 1665 dostala trhové právo a jej obyvatelia sa zaoberali zväčša remeslami, najmä hrnčiarstvom, zaujímaví rodáci: Ján Alojz Wagner, Viliam Paulíny)
 • BUDIŠ (kvalitná minerálna voda)
 • DUBOVÉ (predpoveď počasia - len čo zafúkal ponad kopce Ždiaru od Handlovej vietor, vravievalo sa Z Dubového nič dobrého..., zaujímaví rodáci: Andrej Lettrich
 • DOLNÝ TURČEK (pálenie dreveného uhlia a výroba úľov),
 • HORNÝ TURČEK (vodovod do Kremnických Baní)
 • RAKŠA(zaujímaví rodáci: Ján Ursíny)
 • NECPALY (zaujímaví rodáci: Ladislav Petráš)

PRÍRODNĚ KRÁSY

HRADY REGIÓNU

 • Sklabiňa
 • Blatnícky hrad
 • hrad Zniev

Martin Šaro,   11 Apr 2017