región Stredné Považie - WebSlovensko.sk
dnes je : streda 20.marec 2019 kalendarium

región Stredné Považie

Charakter regiónu Stredného Považia je výrazne ovplyvňovaný centrálnou osou, ktorú vytvára rieka Váh. Stred regiónu tvorí tzv. Považské Podolie, ktoré je obklopené Bielymi Karpatmi, Strážovskými vrchmi, Považským Inovcom a Myjavskou Pahorkatinou.

región Stredné Považie
Región sa môže pochváliť vzácnymi historickými pamiatkami. Tu je potrebné spomenúť originálny latinský nápis na skale Trenčianskeho hradu, alebo pamiatky Veľkomoravskej ríše.

Návštevník regiónu nájde minerálne a termálne pramene, plne využívané vo viacerých kúpeľoch. (Trenčianske Teplice, Nimnica). Stredné Považie je charakteristické koncentráciou strojárskeho priemyslu, svojho času najmä zbrojárskeho.

TRENČÍN

 • Správne, priemyselné a kultúrne centrum regiónu, nazvané aj Perla Považia
 • V meste sa nachádza unikátny dôkaz expanzie rímskych légií cisára Marka Aurélia na území dnešného Slovenska - vojenská osada Laugarício. Ďalším unikátom mesta je rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 n.l. ako pamiatka na rímske víťazstvo nad Kvádmi.
 • Prvá písomná zmienka o osade ležiacej pod mohutným hradom pochádza z roku 1111. Počas tatárskeho vpádu roku 1241 bola osada zničená.
 • V 13. storočí nastal opätovný rozvoj mesta, ktorý vyvrcholil počas panovania Matúša Čáka, zvaného aj Trenčiansky, významného oligarchu Uhorska.
 • V stredoveku získalo mesto mestské výsady a v roku 1412 ho Žigmund Luxemburský povýšil na slobodné kráľovské mesto.
 • V druhej polovici 19.storočia sa Trenčín stal významným obchodným a priemyselným centrom regiónu, ku čomu mu pomohlo aj dobudovanie železničného spojenia so Žilinou. Po druhej svetovej vojne nastal v meste rozvoj odevného (Trenčín - mesto módy), strojárskeho a potravinárskeho priemyslu, a výstavníctva.
 • Významným prvkom patriacim ku koloritu mesta je Trenčiansky hrad.
 • Jedným z centier mesta je Mierové námestie, ktorému dominuje Trojičný stĺp z roku 1712, ako pamiatka na epidémie moru, požiare a povodne. Námestie je mestskou pamiatkovou rezerváciou.
 • sakrálne pamiatky: jezuitský (piaristický) kláštor, Kostol sv. Františka Xaverského. (štýl raného baroka), Kostol Notre Dame, synagóga, evanjelický kostol, baroková Kaplnka sv. Anny.
 • Galéria M.A.Bazovského
 • Mestský palác Illésházyovcov, ktorý mal od 1760 roku funkciu župného domu a bol upravený do neskorobarokového štýlu.
 • Neskororenesančný kaštieľ zo 17.storočia.
 • známi rodáci: Vojtech Bárdoš, Kornel Főldvári, Eva Kristínová, Pavol Barabáš, Danka Barteková, Ľubomír Sekeráš, Štefan Skrúcaný, Richard Lintner, Michal Šumichrast, Zdeno Chára, Marián Gáborík

DUBNICA NAD VÁHOM

ILAVA

 • Centrum okresu ležiace v Ilavskej kotline, ktorá bola osídlená v staršej dobe kamennej.
 • Archeologická lokalita.
 • dominantou mesta je Ilavský hrad, neskôr pevnosť.
 • Klasicistický kaštieľ s múzeom obchodu
 • zaujímaví rodáci: Tomáš Kopecký, Pavel Traubner

POVAŽSKÁ BYSTRICA

PÚCHOV

 • prvá písomná zmienka - 1243
 • v čase laténskej a rímskej doby tu existovalo významné sídlisko
 • gumárenský a textilný priemysel
 • Župný dom a barokovo klasicistický kaštieľ
 • Archeologické múzeum púchovskej kultúry
 • Folklórny Púchov a septembrový Púchovský jarmok

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

STARÁ TURÁ

 • prvá písomná zmienka 1392
 • v 19.storočí - centrum slovenského národného života. Pôsobilo tu viacero spisovateľov a národovcov (Mária a Kristína Royové, Jozef Hollý)
 • Dubník - rekreačná oblasťBOŠÁCA

 • centrum Bošáckej doliny
 • v okolí je viacero ukážok ľudovej architektúry
 • Haluzická súteska
 • významná národopisná lokalita
 • kroje, výšivka, čipka
 • ľudová architektúra
 • renesančný kaštieľ s parkom - v kaštieli žila Adela Ostrolúcka veľká láska Ľudovíta Štúra
 • pamätná tabuľa zakladateľa slovenskej bibliografie Ľ.V. Riznera
 • alkoholický náboj Bošácka slivovica

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • SKALKA NAD VÁHOM (benediktínske opátstvo - pútnické miesto, východisko výletov do Súčanskej doliny)
 • DOLNÁ SÚČA (folklór a dychovka)
 • NEMŠOVÁ (sklárstvo)
 • PRUSKÉ (renesančný kaštieľ s anglickým parkom, kostol a kláštor františkánov)
 • ŽLIECHOV (ľudová architektúra)
 • MOTEŠICE (žrebčinec)
 • SELEC (ľudová architektúra)
 • NIMNICA (prameň - vznikli tu kúpele pre liečbu chorôb dýchacích ciest a tráviaceho ústrojenstva)
 • LEDNICKÉ ROVNÉ (slovenské sklárske múzeum, kaštieľ)
 • BZENCE POD JAVORINOU (pamätná tabuľa Ľudmily Podjavorinskej)
 • LEDNICA (hrad, sušené ovocie, bývalý pivovar)
 • MOJTÍN (zaujímaví rodáci: Ladislav Škultéty Gábriš)
 • LADCE (zaujímaví rodáci: Pavel Koyš)
 • TRENČIANSKE TEPLICE (kúpele, zaujímaví rodáci: Andrej Bagar)
 • TRENČIANSKA TURNÁ (zaujímaví rodáci: Samuel Timon)
 • BECKOV (zaujímaví rodáci: Jozef Miloslav Hurban, Dioníz Štúr, Ladislav Medňanský)

HRADY

Stredné Považie bolo od 13.storočia územím so systematickou výstavbou strážnych kráľovských hradov, postavených na strategických miestach. Okrem Trenčianskeho hradu sú na tomto území aj ďalšie hrady:

PRÍRODNÉ KRÁSY

Krivokládska tiesňava - geomorfologický útvar so vzácnymi rastlinami a živočíchmi, Červený Kameň - praveké sídlo, Stážov - vrch, Manínska tiesňava, Kostolecká tiesňava, Súľovské skaly, Javorníky, Čachtický kras - Čachtická jaskyňa.

Martin Šaro,   18 May 2017