región Severný Spiš Zamagurie - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 16.december 2017 - kalendarium

región Severný Spiš - Zamagurie

Región Zamagurie - severná časť regiónu Spiš, ktorý sa rozprestiera na východ od Tatier, na úpätí pohoria Spišská Magura a za ním.


región Severný Spiš - Zamagurie

Región susedí so Šarišom, od ktorého ho oddeľuje horské pásmo pod názvom Branisko.

Pre Zamagurie je charakteristická nádherná panenská príroda a nádherné ľudové pamiatky. Známe sú Haligovské skaly – Tri koruny, prielom Dunajca, Pieninský národný park, kráter vo Vyšných Ružbachoch.

Údoliu okolo rieky Poprad dominuje mesto Stará Ľubovňa - centrum regiónu a Ľubovniansky hrad, ktorý sa týči nad ním. Nemožno zabudnúť ani na jedinečné drevené kostolíky.

STARÁ ĽUBOVŇA

 • centrum regiónu
 • Najstaršia písomná zmienka o meste pochádza z roku 1292
 • Roku 1364 sa Stará Ľubovňa stala slobodným kráľovským mestom a získala výhody na základe magdeburského práva
 • 1412 - Stará Ľubovňa patrila medzi 16 spišských miest, ktoré boli dané do zálohy poľskej korune. Táto skutočnosť veľmi prospela rozvoju mesta, predovšetkým miestnym cechom. Po návrate miest do Uhorska v roku 1772 v období panovania Márie Terézie sa centrom regiónu stala Spišská Nová Ves a význam Starej Ľubovne poklesol.
 • 1556, 1639 - mesto bolo zničené veľkými požiarmi.
 • Na začiatku 20. storočia dorazila do mesta priemyselná revolúcia. Ku rozsiahlej industrializácii došlo až po druhej svetovej vojne.
 • centrum mesta - Námestie sv. Mikuláša s dvojpodlažnou zástavbou meštiackych domov prevažne zo 17.storočia. Najvýznamnejšou budovou je okrem kostola aj arkádový Provinčný dom, v ktorom sídlil gubernátor zálohovaných spišských miest.
 • Miestna časť Podsadek, nad ktorou sa vypína na 711m vrchu Ľubovniansky hrad.
 • Skanzen ľudovej archiektúry, ktorý tvorí súbor ľudových stavieb zozbieraných z okolitých dedín. kostol z Matysovej z roku 1833 -asi najcennejší exponát
 • Novoľubovnianske kúpele
 • Zaujímaví rodáci: Ján Melkovič, Marián HossaVYŠNÉ RUŽBACHY

 • Minerálne pramene, z ktorých sa dnes využíva deväť minerálnych prameňov hydrouhličitanového a vápenatohorečnatého typu. Teplota vody v prameňoch je asi 22 stuňov Celzia.
 • najvýznamnejšie kúpele a strediská cestovného ruchu na Slovensku
 • travertínový lom - galéria sôch pod otvoreným nebom
 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 14.storočia. Oltár pochádza z roku 1765.
 • Kaštieľ Na tridsiatku

SPIŠSKÁ STARÁ VES

 • Tretie najmenšie mesto na Slovensku
 • Obec vznikla na mieste alebo v blízkosti staršej osady, ktorá sa nazývala aj ako Villa Antiqua.
 • travertínový lom - galéria sôch pod otvoreným nebom

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • JARABINA (tiesňava Jarabinský prielom, rodisko Michala Stranka)
 • LITMANOVÁ (pútnické miesto na počesť údajného zjavenia Panny Márie)
 • JEZERSKO (založili ju poľskí utečenci na pozemkoch patriacich panstvu nedeckého hradu, lyžiarske stredisko), OSTURŇA (najväčšia z troch goralských osád, pamiatkova rezervácia ľudovej architektúry)
 • ČERVENÝ KLÁŠTOR (kláštor, Medzinárodný pieninský slalom)
 • LESNICA (hraničná dedinka).

Martin Šaro,   02 Jul 2017