región Podunajsko - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

región Podunajsko

V región Podunajsko sa rozprestiera na juhu Slovenska na hraniciach s Maďarskom. Jeho juhozápadná a južná hranica sú totožné so slovensko-maďarskú štátnou hranicou. Západnú hranicu územia tvorí hranica s Bratislavou, severnú hranicu určuje Malý Dunaj a severná hranica okresov Komárno a Nové Zámky

región Podunajsko
Priestor Podunajska bol osídľovaný od najstarších čias a v súčasnosti patrí k najľudnatejším oblastiam Slovenska, pričom prevažuje obyvateľstvo maďarskej národnosti.

KOMÁRNO

 • Centrum regiónu ležiace na sútoku riek Váh a Dunaj.
 • Je to jedno z najstarších miest na Slovensku trvalé osídlené už v staršej dobe bronzovej. Predchodcom mesta boli tri trhové osady: villa Camarum, villa Kezw, villa St.Andrae. Komárno sa prvý krát písomne spomína v roku 1037 a mestské práva obdržalo roku 1265 od kráľa Bela IV. Komárňanský hrad sa stal v rokoch 1541-1543 hlavným oporným bodom protitureckej obrany v čase, keď bol okupovaný Budín a Ostrihom. Po vyhnaní Turkov z Uhorska mesto rástlo vďaka lodnej doprave. Charakteristickou črtou Komárna v tom čase boli vodné mlyny. Spolu s lodnou dopravou sa v meste rozvíjalo lodiarstvo. Komárňanské lodenice patria k významným výrobcom riečno-námorných lodí v strede Európy. V roku 1745 mesto obdržalo z rúk Márie Terézie privilégia slobodného kráľovského. Počas rokov 1848-1849 bolo mesto a pevnosť dejiskom niekoľkých bitiek. A jednej konečnej kapitulácie maďarskej gardy.
 • svetské pamiatky: Zichyho palác, neorenesančná radnica z roku 1875
 • sakrálne pamiatky: farský rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja, rímskokatolícky Kostol sv. Rozálie, bývalý Vojenský kostol, kostol pravoslávnej srbskej cirkvi z roku 1754 (23 pravoslávnych ikon) zo 17. a z 18.storočia a honosný ikonostas z roku 1770).
 • Nádvorie Európy - názov unikátneho stavebného diela architektov z komárňanského Ateliéru Európa. Stavby na novom námestí v štylizovanej forme reprezentujú historickú architektúru charakteristickú pre jednotlivé oblasti Európy. Spojenie historického jadra mesta s nádvorím Európy tvoria historické vstupné brány, z ktorých každá nesie meno uhorského panovníka.
 • V meste funguje bohatý kultúrny a spoločenský život. Z akcii, ktoré sú v meste organizované je možné spomenúť medzinárodnú spevácku súťaž Franza Lehára, prehliadku operetných melódií Lehárov festival, spoločenské podujatia pri príležitosti júlových Cyrilometodských dní, septembrových Dní európskeho dedičstva, októbrových Matičných dní. V bastióne VI. Organizuje Jókaiho divadlo každý rok v júli prehliadku divadelných súborov pod názvom Divadlo Bastión.
 • Na mŕtvom ramene Váhu je areál vodných športov a lodenica. Pre návštevníkov je atraktívne termálne kúpalisko.
 • Zaujímavé osobnosti pochádzajúce z Komárna (Komárno - Komárom): Franz Lehár, Klapka György, Mór Jókai, Ladislav V. (Pohrobok), Erik Vlček, Jana Nagyová.ŠAMORÍN

 • súkromná galéria At Home Gallery
 • sakrálne pamiatky: reformovaný kostol - najstaršia cirkevná gotická pamiatka mesta, rímskokatolický Kostol Nanebovzatia Panny Márie, barokový kláštor, synagóga
 • Mestské vlastivedné múzeum - stála expozícia dejín mesta. V múzeu sú vystavené aj predmety spojené s rýžovaním zlata na Žitnom ostrove.
 • Dni starej Samárie - kultúrne podujatie
 • Čilistov - rekreačná oblasť s termálnym kúpaliskom
 • Zaujímaví rodáci: Dominika Stará, Félix Masár

NOVÉ ZÁMKY

 • Vznikli na mieste štyroch obcí, ktoré boli zničené pri tureckých nájazdoch.
 • Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1545, keď tu vznikla protiturecká pevnosť.
 • V 16.storočí v meste vyrástla kamenná šesťuholníková pevnosť patriaca svojho času ku najmodernejším fortifikačným stavbám vtedajšej Európy.
 • Kalvária, ďalšie sakrálne stavby - kostoly, barokové súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1749-čo je pamiatka na veľkú morovú epidémiu z roku 1740.
 • miesto posledného odpočinku prvého kodifikátora slovenského jazyka Antona Bernoláka.
 • Galéria XC - zameraná na stredoeurópske výtvarné umenie.
 • Kultúrne podujatia v meste: Novozámocká hudobná jar, Kultúrno-literárne dni G.Czuczora, Medzinárodný festival alternatívneho umenia, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Novozámocký džez.
 • lesopark Berek s viac ako 200 ročnými dubmi.
 • významní rodáci: Peter Bólya, Július Gózon, Štefan Kaprinai, Július Vašek

ŠURANY

 • Roku 1832 povýšené cisárom Františkom II. slobodné kráľovské mesto s trhovým a jarmočným právom.
 • najstarší cukrovar na Slovensku
 • rekreačný areál TONA
 • Kostol sv. Štefana Prvomučeníka zo 17.storočia, kúria, secesný kaštieľ
 • Hrádocká venuša, vinohradnícke búdy - hajlochy
 • zaujímaví rodáci: Žófia Bosniaková

ŠTÚROVO

 • dejinami úzko spojené s Ostrihomom v Maďarsku
 • Pravdepodobným základom pre vznik mesta sa stali osady Nána a Kakathu. Po obsadení Kakathu, Turci neďaleko postavili pevnosť, ktorú nazvali Parkan. Parkan sa stala spolu s Ostrihomom stala významným oporným bodom pri ďalších tureckých výpadoch. Neskôr sa z pevnosti rozvinulo mestečko, ktoré získalo v roku 1724 jarmočné práva a v roku 1740 z rúk Márie Terézie aj mestské výsady. V roku 1895 dokončili most Ostrihom - Parkan a pomenovali ho podľa Márie Valérie. V roku 2001 ho zrekonštruovali a sprístupnili.
 • najjužnejšie mesto na Slovensku.
 • Vadaš - najväčšie kúpalisko na Slovensku s rozlohou 24ha.

KOLÁROVO

 • Žabí hrad
 • vodný mlyn - unikátna plávajúca technická pamiatka
 • najdlhší drevený most v strednej Európe - v areáli vodného mlyna
 • Múzeum vodného mlynárstva

DUNAJSKÁ STREDA

 • kultúrne a hospodárske centrum Žitného ostrova
 • Najstaršia písomná zmienka o obci na území Dunajskej Stredy pochádza z roku 1162. Prvotným základom pre vznik neskoršieho mesta sa trhové miesto, ktoré rozvinulo do mestečka. To sa na základe dekrétu kráľa Žigmunda Luxemburského stalo poddanským. V 16.storočí sa Dunajská Streda vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom.
 • sakrálne pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie (vzor neskogotickej sakrálnej architektúry).
 • Žitnoostrovné múzeum so stálou etnografickou a archeologickou expozíciou sídli Žltom kaštieli.
 • Vo Vermesovej vile má výstavné priestory Slovenská národná galéria.
 • Galéria súčasných maďarských umelcov, súkromná galéria Art-MA
 • Dunajskostredské hudobné dni organizované v apríli
 • termálne kúpaliská a prírodné jazero

GABČÍKOVO

 • Vodné dielo Gabčíkovo. Pri jeho výstavbe odkryli kmene dvoch 8 000 rokov starých dubov, ktoré sa zachovali pod nánosom štrku a dnes sú súčasťou Vlastivedného domu ľudovej architektúry.
 • kaštieľ Amadeovcov, predchodcom ktorého bol gotický vodný hrad
 • Kostol sv. Margity Antiochijskej
 • Miestne kúpalisko využíva prameň s teplotou vody 51 stupňov Cezia.

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • ČIČOV (Čičovské mŕtve rameno - národná prírodná rezervácia - ideálne prostredie pre viac ako 100 druhov vtákov ako sú volavky, breháre, kačice . Hladinu jazera skrášľujú kvety lekna bieleho a leknice žltej. V jazere žije približne 24 druhov rýb s pôvodnou formou divého dunajského kapra)
 • IŽA (rímsky kastel Kelemantia)
 • PATICE (termálne sírne pramene - Hévíz vyviera z hĺbky 200m a vytvoril jazero)
 • DUNAJSKÝ KLATOV (Klatovské rameno napájané podzemnou vodou, Klatovský mlyn - murovaná stavba anglo-amerického typu mlyna v súčasnosti stála Expozícia vodného mlynárstva)
 • TOPOĽNÍKY (termálne kúpalisko, pričom kvalita vody je porovnateľná s účinkami piešťanskej vody)
 • VEĽKÝ MEDER ( areál termálneho kúpaliska so štyrmi otvorenými a jedným krytým bazénom. Kúpaliska využívajú 54 stupňov Celzia teplú prírodnú chloridovo-uhličito-sodnú vodu z vrtu hlbokého 1500m. Voda má priaznivé účinky na liečenie kĺbových ochorení, chrbtice a svalových únav a prispieva ku celkovej regenerácii organizmu)
 • NOVÝ ŽIVOT (dva kaštiele a park pôvodne sentimentálneho charakteru. Jeden z kaštieľov mal na svojej strednej veži namontovaný hrací nástroj, ktorý vydával počas vetra zvuk, ako organ.)
 • LEHNICE (neskororenesančný kaštieľ)
 • BLAHOVÁ (vznikla oddelením osady od obce Lehnice, Madarász)
 • ŠTVRTOK NA OSTROVE (kultúrne pamiatky, pohrebná kaplnka Wiener-Weltenovcov, kúria Kempelenovcov - miesto vynálezcu šachového automatu Wolfganga Kempelena)
 • VOJKA NAD DUNAJOM (vlastivedný dom - stará roľnícka architektúra hlinených domov so sedlovou trstinovou strechou)
 • DVORY NAD ŽITAVOU, MAŇA (archeologické lokality)
 • VEĽKÉ LOVCE (kláštor paulínov, dnes už len zvyšky s fargmentami nástenných malieb od Jána Bergla)
 • PODHÁJSKA (termálne kúpalisko z roku 1973, keď v hĺbke 1900m navŕtali geotermálny prameň)
 • TVRDOŠOVCE (hlinené domy so slamenou krylinou, zaujímaví rodáci: Jozef Móder, Ladislav Móder)
 • KOMJATICE (prírodná rezervácia Torozlín, v ktorej našli aj vzácnu korytnačku močiarnu)
 • PALÁRIKOVO (bývalý SLOVENSKÝ MEDER, kaštieľ, zaujímaví rodáci: Karol Strmeň, Andrej Mach)
 • SEMEROVO (minerálny prameň, vojenský tábor Rimanov)
 • ZEMNÉ(zaujímaví rodáci: Ján Anián Jedlík)
 • BÍŇA (rozprestiera sa na mieste bývalého veľkomoravského hradiska, našlo sa tu 108 zlatých mincí z 5.storočia, rotunda)
 • RADVAŇ NAD DUNAJOM (pamätná udalosť - uzatvorenie Žitavského mieru medzi Rudolfom II. a Tureckým sultánom Ahmedom, ktoré sa vykonalo 11.novembra 1606 v strede Dunaja)

HRADY

 • Šuriansky hrad
 • Žabí hrad - vznikol v roku 1349. Dnes ho pripomínajú len zvyšky rumovísk v chotári obce Kolárovo na sútoku Malého Dunaja a Váhu.

Martin Šaro,   09 Jul 2017