región Orava - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

región Orava

Región Orava leží v severozápadnej časti Slovenska pri štátnej hranici s Poľskom. Je to región s najsevernejším bodom Slovenska (v katastri obce Oravská Polhora). Severná a severovýchodná hranica regiónu totožná so štátnou hranicou Slovenskej republiky s Poľskom.

región Orava
Juhovýchodnú hranicu regiónu vytvára hrebeň Západných Tatier a na juhu hrebeň Chočovských vrchov. Juhozápadnú hranicu Oravy tvorí najsevernejší výbežok Veľkej Fatry s vrcholom Šíp. Západná hranica vedie cez Veľký a Malý Rozsutec v Malej Fatre pokračuje cez Púpový vrch v Kysuckej vrchovine a končí sa na styku Oravských a Kysuckých Beskýd.

TVRDOŠÍN

 • Prvý krát sa spomína v roku 1265 v listine kráľa Bela IV. ako Toardosina. Pôvodne šlo o mýtnu stanicu pre uhorsko-poľský obchodný styk, cez ktorú sa vozila najmä soľ, olovo a plátno. V roku 1369 jej kráľ Ľudovít udelil výsady kráľovského mesta. V 15.storočí si výsady zachovala avšak pri nestálosti politických pomerov začala stanica v 16.storočí postupne upadať. Stanica začala byť závislá od panstva Oravského hradu, najmä Juraja Thurzu a jeho potomkov. Obdobie protihabsburských povstaní v 17.storočí a prechod poľsko-litovského vojska Jána Sobieskeho v roku 1683 Tvrdošínu spôsobil obrovské škody. V 18.storočí sa život v meste postupne znormalizoval. V 19.storočí sa v Tvrdošíne rozvíjala drevárska výroba, existovala tu garbiareň, farbiareň a továreň na gombíky.
 • Kostol Všetkých svetlých - gotický drevený rímskokatolícky kostol, pýcha Tvrdošína a najstaršia stavebná pamiatka z druhej polovice 15.storočia. Jeho dominantou je barokový oltár zo 17.storočia. Odborná rekonštrukcia a reštaurácia kostola bola v roku 1993 ocenená plaketou EUROPA NOSTRA a kostol bol zapísaný na zoznam európskeho kultúrneho dedičstva.
 • ďalšie pamiatky mesta: Kostol Najsvätejšej Trojice, mariánsky sĺp, baroková kaplnka, mestský dom a niekoľko pláteníckych domov.
 • Galéria Márie Medveckej - stála expozícia Oravskej galérie, autobiografická expozícia celoživotného diela maliarky.
 • mestské časti Medvedzie a Krásna Hôrka, ktoré boli svojho času samostatnými obcami
 • zaujímaví rodáci: Albert Škarvan, Darina Laštiaková, Ľudovít Kukorelli, Mária Medvecká

TRSTENÀ

 • Súperí s Tvrdošínom o postavenie centra na Hornej Orave.
 • Mesto bolo založené v roku 1371 nemeckými osadníkmi pod názvom Bingenstadt ako trhové mesto
 • rozvoj remesiel, najmä hrnčiarstva. Hrnčiarska keramika z Trstennej sa vyznačovala špecifickými znakmi tvaru, dekorácie a technológie.
 • Trstená mala vlastnú rafinériu.
 • rímskokatolícky Kostol sv. Martina, Kostol sv. Juraja, kláštor františkánov.
 • stĺp sv. Jána Nepomuckého a stĺp sv. Floriána
 • zaujímaví rodáci: Anna Janoštinová-Kotočová, Štefan Furdek, Martin Hattala

PODBIEL

 • prírodná rezervácia Biela skala - 750m, bol na nej postavený hrad
 • Bobrova roľa s komplexom drevených zrubov
 • zvyšky železných hámrov na začiatku Studenej dolinyNÁMESTOVO

 • vzniklo v roku 1557 ako valašsko-sedliacka osada zásluhou majiteľa Oravského hradu Františka Thurzu
 • mestu pomohla obchodná cesta do poľského Žywca a právo na obchod s plátnom, ktoré Námestovčania dostali v roku 1728. Výroba plátna a obchodovanie s ním postupne vyústili do prerodu roľníckej osady do pláteníckeho mestečka. V roku 1776 udelila Mária Terézia mestu trhové privilégiá.
 • trhy a jarmoky s predajom remeselných výrobkov, plátenníkov, garbiarov, kožušníkov a remenárov
 • obchod s plátnom a textilom, ktorému predchádzalo pestovanie ľanu a konopí
 • vodná nádrž Orava
 • Kostol povýšenia sv. Kríža - v roku 1843 prestavaný na kostol s dvoma vežami a pristavanou kaplnkou. V objekte je trvalá expozícia ľudového umenia.
 • pomník a pamätná tabuľa P.O. Hviezdoslava a M.Hamuljaka

ORAVSKÁ POLHORA

 • leží v najsevernejšom cípe Oravy
 • folklór
 • zrubové domy so šindľovými strechami
 • Život obyvateľov opísal básnik Pavol Országh Hviezdoslav v epickej skladbe Hájnikova žena.
 • chata Slaná hora - názov odvodený od miestnych prameňov. V roku 1863 tu F.Skyčák z Klina založil Polhorské kúpele, ktoré sa využívali na liečenie kožných, ženských a žalúdočných chorôb. Kúpele existovali do konca prvej svetovej vojny.

DOLNÝ KUBÍN

 • Názov Dolný Kubín sa prvý raz uvádza v listine datovanej do roku 1325. Osada vznikla na území oravského panstva v 14.storočí.
 • Od roku 1635 je mestečkom, od roku 1683 bolo sídlom Oravskej župy. Sľubný rozvoj mesta bol prerušený v druhej polovici 17.storočia najmä počas pustošenia poľsko-litovskými vojskami, ktoré išli na pomoc Viedni v boji proti Turkom. Po veľkom požiari v roku 1834 sa začala veľká prestavby mesta.
 • bolo bohatým strediskom slovenského národného života.
 • Župný dom pochádzajúci z poslednej tretiny 17.storočia. Na fasáde sa nachádza župný erb. Budova je sídlom Oravskej galérie.
 • Pamätné objekty na Hviezdoslava - múzeum s jeho sochou a pamätný dom s pamätnou tabuľou.
 • Dom T.H.Florina - výstavná sieň Oravského múzea.
 • kolonádový most
 • zaujímaví rodáci: Ján Johanides, Andrej Radlinský, Peter Rajniak, Ladislav Nádasi Jégé, Janko Matuška, Ján Johanides

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • BREZOVICA (zrubové domy)
 • SUCHÁ HORA (goralský folklór, ľudová architektúra)
 • NIŽNÁ (výroba televízorov)
 • PODBIEL (prírodná pamiatka Biela skala (750m)
 • ZUBEREC (14 krížov v katastri obce, skanzen Múzeum oravskej dediny)
 • HABOVKA (osada Oravice - geotermálny prameň s teplotou vody 54 stupňou celzia)
 • KLIN (národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko)
 • ORAVSKĚ VESELÉ (východisko pre turistiku)
 • ORAVSKÁ LESNÁ (Kysucko-oravská lesná železnica)
 • ORAVSKÝ PODZÁMOK (Oravský hrad)
 • ORAVSKÁ LEHOTA (Barokový kaštieľ)
 • ORAVSKÁ JASENICA (Martin Hamuljak)
 • LEŠTINY (kaštieľ Zmeškalovcov)
 • VYŠNÝ KUBÍN (pomník P.O.Hviezdoslava na mieste jeho rodinného domu, ktorý vyhorel, Kaštieľ Kubínyiovcov, ktorý bol prestavaný na zemiansku kúriu, rodák: Margita Figuli, Pavol Ország Hviezdoslav, Jakub Vojtech Gazda)
 • JASENOVÁ (zaujímaví rodáci: Martin Kukučín, Pavol Peter Zoch, Ján Jamnický, Jozef Bencúr)
 • VALAŠSKÁ DUBOVÁ (najjužnejšia dedina Oravy, hostinec, kde bol zlapaný Juraj Jánošík)
 • VELIČNÁ (Župný dom - bývala stoličná radnica, rodák: Peter Michal Bohúň)
 • ISTEBNÉ (drevný evanjelický kostol, ktorý má pôdorys gréckeho kríža, Lúčivná - rekreačná oblasť)
 • ZÁZRIVÁ (kopaničiarska obec s rozvinutou pastierskou tradíciou)
 • KRAĽOVANY (najzápadnejšia oravská obec, dopravný uzol)
 • KRIVÁ (rodáci: Alojz a Anton Habovštiakovci)
 • ZÁKAMENNÉ (zaujímaví rodáci: Ján Vojtaššák, Milan Čič)
 • ÚSTÍ NA ORAVE (zaujímaví rodáci: Andrej Kavuljak)
 • RABČICE (zaujímaví rodáci: Milo Urban

PRÍRODNÉ KRÁSY

Oravské Beskydy (Babia Hora), ChKO Horná Orava

HRADY:

Martin Šaro,   09 May 2018