región Horné Považie - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

región Horné Považie

Na prvotnú charakteristiku regiónu Horné Považie sa absolútne hodí historka o známom moreplavcovi, ktorý na otázku kráľa sondujúc charakter jeho novej kolónie, odpovedal pokrčením hárku papiera.

región Horné Považie
Hornatosť regiónu Horného Považia súčasne ponúka aj širokú paletu prírodných krás. Prírodné perly sú sústredené v Národnom parku Malá Fatra a chránených krajinných oblastiach Kysuce (Javorníky) a Strážovské vrchy. Okrem prírodných krás je región plný historických pamiatok, stredovekých hradov a kúrií.

Horné Považie spolu s Kysucami bolo v minulosti známe podomovým drotárstvom. Umelecké kúsky drotárov nájde návštevník regiónu v drotárskom múzeu v Budatíne.

ŽILINA

 • metropola regiónu
 • územie dnešnej Žiliny sa prvýkrát spomína v listine nitrianskeho župana Tomáša z roku 1208 pod názvom Terra de Selinan
 • centrum staroslovanskej Žiliny sa nachádzalo v miestnej časti a Závodie v blízkosti Kostola sv. Štefana, čo je jediná pamiatka z tohto obdobia
 • Dnešná Žilina je výsledkom úsilia nemeckých kolonistov vrátiť život na vyvýšené územie pri rieke Váh. Jej základy boli položené na začiatku 14. storočia. Pôvodná staroslovenská Žilina bola zničená po vzájomných bojoch feudálov. Centrom starého mesta bol rínok, dnešné Mariánske námestie.
 • Prvá zmienka o Žiline pochádza z roku 1312. Mestské práva však dostalo toto sídlo pravdepodobne už niekoľko rokov predtým. Na kráľovské mesto ho povýšil kráľ Karol Róbert v roku 1321. Okrem centra remesiel a obchodu sa Žilina stala aj právnym centrom pre široký okruh obcí, ktoré sa riadili žilinským právom. Žilinské právo bolo založené na súpise mestských právnych zvyklostí - tzv. Žilinskej mestskej knihe. Ide o významný právny dokument s európskym dosahom, ktorý bol vytvorený na základe magdeburského práva. Jeho počiatky siahajú až do roku 1378, prvý zápis v slovenčine je z roku 1451.
 • Koncom 15. a začiatkom 16. storočia stratila Žilina štatút kráľovského mesta a stala sa majetkom strečnianskeho panstva. Z právneho hľadiska nadobudla štatút zemepanského mesta, ale aj v tomto postavení si zachovala všetky práva slobodného mesta.
 • V nasledujúcich storočiach sa Žilina centrom obchodu a remesiel. Cez mesto viedlo niekoľko obchodných trás medzinárodného významu (cesta kráľovského významu - Via cursoris regii).
 • Na konci 18. a začiatkom 19. storočia mesto v dôsledku povodní, dlhodobých bojov, požiarov a epidémií zaznamenalo mesto hospodársky úpadok. V pošte obyvateľov ju predbehli napríklad aj Rajec a Bytča. K hospodárskemu oživeniu mesta došlo až výstavbou železničných tratí Košice - Bohumín, Žilina - Bratislava a Žilina - Rajec. Mesto sa stalo dôležitým dopravným uzlom, čo bol zásadným impulz pre rozvoj priemyslu a rast obyvateľstva. Napríklad Uhorská továreň na výrobu vlnených látok, súkna a pokrovcov bola najväčším podnikom textilného priemyslu v Uhorsku. Rozvoj mesta pokračoval aj po roku 1918 a najmä po skončení 2.sv. vojny.
 • Zaujímavé pamiatky v meste: Mariánske námestie (má typický štvorcový tvar s meštiackymi domami zo 16. až 18. storočia), barokový mariánsky stĺp so sochou Immaculaty, mestská radnica so zvonkohrou na čelnej strane budovy, Burianova veža - jedna z najstarších renesančných zvoníc (zvon Burian), Považská galéria, Rosenfelderov palác (žilinský Belvedere
 • sakrálne stavby: kostol sv. Pavla Apoštola, kláštor jezuitov, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Štefana, Žilinská synagóga (funkcionalistická architektúra s maurskými prvkami
 • zaujímaví rodáci: Natália Hejková, Martin Šulík, Ivan Krajíček, Ľubomír Feldek, Tomáš Hubočan

BYTČA

RAJEC
RAJECKÉ TEPLICE

 • prvá písomná zmienka v roku 1376 (osada lietavského panstva)
 • kúpele - liečenie pohybového ústrojenstva, neurózy
 • kúpeľný dom Aphrodite zriadený v antickom štýle
 • Kuneradský zámok - niekoľko kilometrov od Rajeckých Teplíc
 • zaujímaví rodáci: Jozef Gabčík (Poluvsie),

TERCHOVÁ

 • kopaničiarska obec na rozhraní Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny
 • 1580 - prvá písomná zmienka
 • Počas 2.sv. vojny bola obec vypálená, pričom zhorelo 120 drevených domov aj s hospodárskymi budovami.
 • Pre obec je charakteristická svojrázna ľudová muzika a spev - terchovská muzika, ktorá je od 5.12.2013 zaradená do zoznamu Svetového nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.
 • Miesto konania folklórnych slávností.
 • Nachádza sa tu aj pamätná izba Juraja Jánošíka.
 • východisko pre turistiku do krivánskej Malej Fatry a do Kysuckej vrchoviny
 • zaujímaví rodáci: Adam František Kollár

ĎALŠIE VÝZNAMNEJŠIE MIESTA

PRÍRODNÉ KRÁSY

Národná prírodná rezervácia MALÁ FATRA

 • Dubeň (613m) - vrch nad Žilinou, z ktorého je nádherný výhľad do Žilinskej a na Kysuckú vrchovinu.
 • Vrátna - najatraktívnejšia oblasť Malej Fatry - z turistického hľadiska zaujímavé východisko pre štartovanie
 • Tiesňavy - kaňon v prielome potoka Vrátňanka
 • v rezervácii sa nachádza veľké množstvo atraktívnych skalnatých útvarov z ktorých niektoré pripomínajú zvieratá a ľudské postavy (Ťava, Krokodíl, Mních), alebo rozličné predmety (Jánošíková posteľ, Organy). V úzkej tiesňave vo svahu Bobôt na skale nad potokom je umiestnená soška Madony a značka, ktorá pripomína výšku hladiny pri povodni v roku 1948. Prívaly vody zo svahov Veľkého Rozsutca vtedy zničili veľkú časť osady Štefanová, v ktorej zahynulo 14 osôb
 • sústava tiesňav Diery (Dolné diery, Horné diery, Nové diery)
 • Zbojnícky chodník, Chata Vrátna, Symbolický cintorín obeajvytí hôr, vodopád Stoka
 • Veľký Kriváň (1 709m)- najvyšší vrch Malej Fatry
 • Veľký (1 610m) a Malý Rozsutec - dva zaujimavé turistické lokality

Súľovské skaly

 • skalnaté mesto
 • 13m vysoká Gotická brána
 • náučný chodník
 • Súľovský vodopád

Javorníky

 • krásne výhľady a romantické zákutia
 • hodnotvá ľudová architektúra
 • Veľký Javorník (1 072m)

HRADY

Martin Šaro,   14 Jun 2017