región Horehronie - WebSlovensko.sk
dnes je : streda 20.marec 2019 kalendarium

región Horehronie

Stredom Slovenska preteká rieka, ktorá okrem života dala meno aj dvom slovenským regiónom. Územie okolo horného toku rieky sa nazýva Horehroním, názov z juhu susediaceho regiónu zase nesie meno Pohronie. Rieka Hron spája centrá oboch regiónov, Banskú Bystricu a Zvolen

región Horehronie
Sever regiónu Horehronie lemuje hrebeň Nízkych tatier, ktorý vytvára prírodnú hranicu medzi Horehroním a Liptovom. Na juhu lemujú región Vepovské vrchy a Muránska planina. Na Horehroní turista nájdete okrem vrchov plných najkrajších stromov aj rázovité dedinky.

BANSKÁ BYSTRICA

 • centrum Horehronia
 • Predchodcom mesta bola osada, ktorá vznikla na križovatke obchodných miest v krajine bohatej na železnej rude a meď. Miestne obyvateľstvo sa časom rozšírilo o kolonistov z Nemecka, ktorí dostali od kráľa Bela IV. z 13.storočia právo ťažiť zlato, striebro a iné kovy. Hlavným zdrojom príjmov mesta sa stalo baníctvo. Banská Bystrica patrila do triumvirátu najbohatších miest: Kremnica - zlatá, Banská Štiavnica - striebro, Banská Bystrica - medená.Najvýznamnejšou finančnou skupinou s investíciami do medených baní sa stala thurzovsko-fuggerovská (nemecký bankár a kupec Jakub Fugger a spišský gróf Ján Thurzo).
 • Po porážke uhorského vojska pri Moháči roku 1526 začali Turci ohrozovať aj Banskú Bystricu. Z tohoto dôvodu bolo spevnené mestské opevnenie a mestský hrad bol prebudovaný na modernú pevnosť.
 • V 18.storočí sa zmenila štruktúra hospodárstva a ťažbu rudy vystriedalo jej spracovanie.
 • V 19.storočí zohrala banská Bystrica dôležitú úlohu v kultúrnom a politickom živote slovenského národa. (Štefan Moyzes - predseda Matice Slovenskej).
 • V 20.storočí vstúpila Banská Bystrica významným spôsobom do svetových dejín, keď sa stala centrom Slovenského národného povstania - druhého najväčšieho povstania v 2.sv.vojne.
 • v druhej polovici 20.storočia sa Banská Bystrica rozrástla na šieste najväčšie mesto Slovenska.
 • historické jadro Banskej Bystrice - Námestie SNP s pešou zónou (Hodinová veža, Thurzov dom, v ktorom sídli Stredoslovenské múzeum, Beniczkého dom, Ebnerovský dom, Biskupský palác)
 • Lazovná ulica - bývali na nej - spisovatelia Ján Botto, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Julia Géciová (Levočská biela pani).
 • evanjelický kostol a cintorín, kde sú pochované viaceré osobnosti slovenskej kultúry - Ján Botto, Terézia Vansová, Martin Rázus, Viliam Figuš Bystrý, Alexander Matuška.
 • Bethlenov dom, Národný dom (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského), mestské opevnenie (už len jeho zbytky).
 • Pamätník Slovenského národného povstania
 • mestská časť Radvaň s Radvanský a Bárczyovský kaštieľ (radvanský jarmok)
 • mestská časť Kremnička (masové popravy účastníkov SNP, vrátane starcov, žien a detí)
 • zaujímaví rodáci: Ivan Bukovčan, Viliam Figuš Bystrý,Ján Cikker, Michal Handzuš, Deana Horváthová Jakubisková, Adam Podkonický, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Martin Babjak, Peter Solan, Ladislav Hudec, Marek Hamšík, Pavol Kuzmány, Vladimír Hrivnák, Alena Procházková, Ferdinand Bernolák, Ján Radvanský, Vlastimil Plavucha, Ladislav Radvanský, Ľudmila Pečová-Chmelíková, Miroslav Luther, Ján Daniel Slabeycius, Andrej Hermann

BREZNO

TAJOV
PODBREZOVÁ

 • železiarne

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • KORDÍKY, KRÁLIKY (Biela stopa SNP - lyžiarske bežkárske preteky, Farebný vodopád, Chata nad Králikmi, Králická tiesňava)
 • HRONSEK (drevený artikulárny kostol z roku 1726, v ktorom sa sobášil Andrej Sládkovič s Hronsenčakov Júliou Senkovičovou, zaujímaví rodáci: Ondrej Braxatoris)
 • PONIKY (známa z básne Turčín Poničan, známa ťažbou zlata, gotický kostol s bočným oltárom z dielne Majstra Pavla z Levoče, zaujímaví rodáci: Štefan Žáry, Jozef Antošík )
 • ŠPANIA DOLINA (bývala banícka obec patrí ku jedným z najkrajších na Slovensku, pamiatková obec ľudovej architektúry, zaujímaví rodáci: Jozef Mistrík)
 • HARMANEC (papierne a ťažba medi a striebra)
 • STARÉ HORY (ťažba medi a striebra)
 • DONOVALY (lyžiarske stredisko, psie záprahy)
 • ĽUBIETOVÁ (ťažil sa tu minerál libetenit)
 • ČIERNY BALOG (zaujímaví rodáci: Gustáv Papp, Milan Zemko, Ladislav Ťažký)
 • HEĽPA (folklórne slávnosti Horehronské dni piesní a tancov, ľudová architektúra, zaujímaví rodáci: Jozef Dekret Matejovie(Dobroč))
 • ŠUMIAC (zaujímaví rodáci: Klára Jarúnková (miestna časť Červená Skala))
 • HRONEC (zaujímaví rodáci: Alojz Sokol, Ladislav Chudík)
 • POLOMKA (zaujímaví rodáci: Mikuláš Ferjenčík)
 • MOŠTENICA (zaujímaví rodáci: Bohumil Golian)
 • BADÍN ( badatínsky prales, zaujímaví rodáci: Ondrej Malachovský)
 • PODKONICE (zaujímaví rodáci: Pavol Tonkovič)
 • SLOVENSKÁ ĽUPČA (zaujímaví rodáci: Tibor Andrasovan, Bohuslav Cambel, Emil Belluš )
 • KALIŠTE (po potlačení SNP vypálená obec - Národná kultúrna pamiatka)
 • VLKANOVÁ (zaujímaví rodáci: Alexander Matuška)

PRÍRODNÉ KRÁSY REGIÓNU

 • Badínsky prales - národná prírodná rezervácia (BADÍN). V pralese napríklad rastie aj strom Brest, o ktorý sa zaujímal britský následník trónu princ Charles, pri svojej návšteve na Slovensku
 • Mičínske travertíny s minerálnymi prameňmi (medokýš)
 • Harmanecká jaskyňa
 • Harmanecká tisina - národná prírodná rezervácia
 • Špania dolina
 • Bystrianska jaskyňa
 • Jaskyňa mŕtvych netopierov
 • Nízke Tatry
 • Dobročský prales
 • Kráľová Hoľa (1 946m spolu s Kriváňom je národným vrchom)
 • Huculská magistrála

HRADY

 • Ľupčiansky hrad

ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

 • Čiernohronská lesná železnica (z Hrona cez Čierny Balog)
 • Ozubnicová železnica
 • rekreačné strediská Tále a Krpáčovo
 • vrch HRB - geografický stred Slovenska (1 255m)

foto: wikimedia

Martin Šaro,   30 May 2017