región Dolné Považie - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 19.január 2019 - kalendarium

región Dolné Považie

Územie pomenované podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím. Váh oddeľuje Trnavskú pahorkatinu od Považského Inovca, južnejšie vteká do rozširujúcej sa Podunajskej nížiny a pri Komárne sa vlieva do Dunaja.

región Dolné Považie
Dolné Považie - územie pomenované podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím. Najdlhšia slovenská rieka Váh oddeľuje Trnavskú pahorkatinu od Považského Inovca, južnejšie vteká do rozširujúcej sa Podunajskej nížiny a pri Komárne ústí do Dunaja.

Úrodné územie okolo Trnavy s mierne zvlneným povrchom a množstvom malých riek vyznačujúce sa vhodnými klimatickými podmienkami vytváralo predpoklady pre osídlenie. Dolné Považie sa tak stalo jedným z najskôr osídlených území Slovenska. Archeologické výskumy potvrdili, že územie bolo osídlené už v praveku.

TRNAVA

 • Centrum Dolného Považia, ktoré sa zvykne označovať aj ako Malý slovenský Rím.
 • Vďaka architektonickým a cirkevným pamiatkam je Trnava perlou medzi mestami na Slovensku.
 • Predchodcom Trnavy bola trhová osada (Stodola), ktorá vznikla na konci 9.storočia na križovatke obchodných ciest.
 • Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1211. Roku 1238 sa Trnava stala slobodným kráľovským mestom (privilegiálna listina kráľa Bela IV.).
 • Bohatá história mesta s požiarmi, morovými epidémiami, stavovskými povstaniami, ale aj rozvojom a prosperitou.
 • Od konca 18.storočia sa v meste sústreďovali katolícki vzdelanci - reprezentanti prebúdzajúceho sa slovenského národa. Anton Bernolák v Trnave kodifikoval svoju západoslovenčinu ako spisovnú slovenčinu a spolu s Jurajom Fándlym tu založil svoje Slovenské učené tovarišstvo. V roku 1870 v Trnave vznikol v Trnave Spolok sv. Vojtecha, ktorého členovia burcovali národné povedomie.
 • V 19.storočí zaznamenala Trnava hospodársky rozvoj a prosperitu, v roku 1846 dokončili konskú železnici medzi Trnavou a Bratislavou, neskôr prebudovanú na parný pohon. V roku 1868 sa začalo s výstavbou cukrovaru.
 • V meste sídli Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Trnava je aj metropolitným sídlom arcibiskupa.
 • Pamiatky mesta (mestské opevnenie, Kostol sv. Jakuba, Trojičné námestie, mestská veža, Divadlo Jána Palárika - šiesta divadelná stavba v Uhorsku, Synagóga status quo s pamätníkom židovským obetiam 2.sv.vojny, atď.)
 • Trnava - futbalové mesto, Spartak Trnava patril na prelome 60.tych a 70.tych rokov 20.storočia ku najlepším mužstvám Európy.
 • Ďalší významní rodáci: Ernest Miklovič, Mikuláš Schneider-Trnavský, Eva Kostolányiová, Anton Malatinský, Karol Elbert, Viera Markovičová-Záturecká, Miroslav Válek, Jozef Adamovič, Eva Kostolányiová, Libor Charfreitag, Mária Prechovská, Jozef Herda, Pavol Blažek, Gustáv Herrmann

PIEŠŤANY
GALANTA

 • prvá písomná zmienka v roku 1237
 • udelenie jarmočných privilégií
 • Vlastivedné múzeum v neogotickom kaštieli
 • Park pri kaštieli obsahuje cez 30 druhov exotických drevín a mohutné exemplára duba letného.
 • Zoltán Kodály, hudobný skladateľ, folklorista a pedagóg, autor Galantských tancov.
 • Kostol sv. Štefana
 • Zaujímaví rodáci: Ivan Pavle

SEREĎ

 • Najstaršia listina o sídle na tomto území pochádza z roku 1313
 • Sereď sa spomína ako osada osada obývaná strážcami vodného hradu, nachádzajúceho sa v chotári susednej Šintavy.
 • Výroba šumivého vína a cukroviniek
 • v 19.storočí zastávka prvej konskej železnice (Bratislava-Trnava-Sereď)
 • významní rodáci: Miroslav Fischer - operný spevák

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • DOLNÁ KRUPÁ (kaštieľ Brunswickovcov, v rokoch 1800 - 01 a 06 kaštieľ navštívil Ludwig van Beehowen a skomponoval tu slávnu Sonátu mesačného svitu. Vedľa je tzv. Beethovenov pavilón s expozíciou Hudobného múzea zachytávajúceho život a dielo L.van Beethovena, Klement Šimonovič)
 • DOLNÉ OREŠANY a HORNÉ OREŠANY (produkcia červeného vína)
 • BRESTOVANY (pomník Frederikovi Chopinovi, zaujímaví rodáci: Jozef Nižňanský)
 • HLOHOVEC (kaštieľ, známi rodáci: Ivan Štrpka, Ladislav Kuna, Michal Vičan, Jozef Zachar)
 • MORAVANY NAD VÁHOM (významné archeologické nálezisko a paleolitickým sídlom lovcov mamutov, z ktorého pochádza najvýznamnejší nález a doklad výtvarného prejavu na Slovensku - Moravianska venuša)
 • VRBOVÉ (rodáci: Jozef Adamec, Móric Beňovský, Elo Šándor, šikmá veža ako historická pamiatka)
 • TOMÁŠIKOVO (prvý štátny sirotinec v Uhorsku v barokovo-klasicistickým kaštieľom, vodný kolesový mlyn, ktorý stojí dva kilometre od obce na ostrohu Malého Dunaja a Suchého potoka)
 • SLÁDKOVIČOVO (areál termálnych kúpalísk Vincov les)
 • VEĽKÉ ÚĽANY (kolový vodný mlyn s expozíciou mlynárstva)
 • DIAKOVCE (termálne pramene)
 • ŠAĽA (dom ľudového bývania s ukážkou ľudového staviteľstva charakteristického pre juhozápadné Slovensko, renesančný kaštieľ, pôvodne vodný hrad, zaujímaví rodáci: Jozef Jankech, Martina Godályová, Erik Varga)
 • VESELÉ (zaujímaví rodáci: Štefan Moyzes)
 • DOBRÁ VODA (v závere života tu pôsobil spisovateľ a básnik Ján Hollý, významní rodáci: Ján Pullman)
 • VEĽKÉ KOSTOĽANY (zaujímaví rodáci: Cyprián Majerník)
 • SUCHÁ NAD PARNOU (zaujímaví rodáci: Blahoslav Hečko, František Hečko, Stanislav Jarábek)
 • VLČKOVCE (zaujímaví rodáci: Jozef Štibrányi)
 • PUSTÉ ÚĽANY (zaujímaví rodáci: Titus Buberník)
 • CÍFER (zaujímaví rodáci: Marcel Géry, Laco Lučenič )

HRADY

 • SMOLENICKÝ ZÁMOK - najvýznamnejšia romantická stavba na Slovensku. Bol postavený na mieste hradu zo 14.storočia. Od roku 1777 ho vlastnili Pálffyovci, ktorí ho prestavali v romantickom slohu.
 • Hrad OSTRÝ KAMEŇ
 • Veľkomoravské hradisko v MAJCICHOVE.
 • ŠINTAVSKÝ VODNÝ HRAD - vznikol v 12.storočí ako dôležité opevnenie pri brode cez rieku Váh. V 16.storočí ho prebudovali na pevnosť a v 18.storočí na rodinné sídlo Esterházyovcov. V 19.storočí na mieste stredovekého vodného hradu postavili klasicistický kaštieľ. V súčasnosti je kaštieľ expozíciou výsledkov archeologického výskumu Šintavského hradu.
 • hrad Dobrá Voda

Martin Šaro,   09 May 2017