región Severný Spiš Zamagurie - WebSlovensko.sk
dnes je: pondelok 12.november 2018 - kalendarium

región Severný Spiš - Zamagurie

Región Zamagurie - severná časť regiónu Spiš, ktorý sa rozprestiera na východ od Tatier, na úpätí pohoria Spišská Magura a za ním. Región susedí so Šarišom, od ktorého ho oddeľuje horské pásmo pod názvom Branisko.

Ak sa vám projekt webslovensko páči, budeme rádi ak ho podporíte nejakou finančnou čiastou. Jej výšku necháme na vás.

IBAN: SK 86 1100 000 000 293 528 4140

č.účtu: 293 528 4140/1100 (Tatra banka)

bic/swift: TATRSKBX

variabilný symbol: 20180528

región Severný Spiš - Zamagurie
Pre Zamagurie je charakteristická nádherná panenská príroda a nádherné ľudové pamiatky. Známe sú Haligovské skaly – Tri koruny, prielom Dunajca, Pieninský národný park, kráter vo Vyšných Ružbachoch.

Údoliu okolo rieky Poprad dominuje mesto Stará Ľubovňa - centrum regiónu a Ľubovniansky hrad, ktorý sa týči nad ním. Nemožno zabudnúť ani na jedinečné drevené kostolíky.

STARÁ ĽUBOVŇA

 • centrum regiónu
 • Najstaršia písomná zmienka o meste pochádza z roku 1292
 • Roku 1364 sa Stará Ľubovňa stala slobodným kráľovským mestom a získala výhody na základe magdeburského práva
 • 1412 - Stará Ľubovňa patrila medzi 16 spišských miest, ktoré boli dané do zálohy poľskej korune. Táto skutočnosť veľmi prospela rozvoju mesta, predovšetkým miestnym cechom. Po návrate miest do Uhorska v roku 1772 v období panovania Márie Terézie sa centrom regiónu stala Spišská Nová Ves a význam Starej Ľubovne poklesol.
 • 1556, 1639 - mesto bolo zničené veľkými požiarmi.
 • Na začiatku 20. storočia dorazila do mesta priemyselná revolúcia. Ku rozsiahlej industrializácii došlo až po druhej svetovej vojne.
 • centrum mesta - Námestie sv. Mikuláša s dvojpodlažnou zástavbou meštiackych domov prevažne zo 17.storočia. Najvýznamnejšou budovou je okrem kostola aj arkádový Provinčný dom, v ktorom sídlil gubernátor zálohovaných spišských miest.
 • Miestna časť Podsadek, nad ktorou sa vypína na 711m vrchu Ľubovniansky hrad.
 • Skanzen ľudovej archiektúry, ktorý tvorí súbor ľudových stavieb zozbieraných z okolitých dedín. kostol z Matysovej z roku 1833 -asi najcennejší exponát
 • Novoľubovnianske kúpele
 • Zaujímaví rodáci: Ján Melkovič, Marián Hossa

VYŠNÉ RUŽBACHY

 • Minerálne pramene, z ktorých sa dnes využíva deväť minerálnych prameňov hydrouhličitanového a vápenatohorečnatého typu. Teplota vody v prameňoch je asi 22 stuňov Celzia.
 • najvýznamnejšie kúpele a strediská cestovného ruchu na Slovensku
 • travertínový lom - galéria sôch pod otvoreným nebom
 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 14.storočia. Oltár pochádza z roku 1765.
 • Kaštieľ Na tridsiatku

SPIŠSKÁ STARÁ VES

 • Tretie najmenšie mesto na Slovensku
 • Obec vznikla na mieste alebo v blízkosti staršej osady, ktorá sa nazývala aj ako Villa Antiqua.
 • travertínový lom - galéria sôch pod otvoreným nebom

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • JARABINA (tiesňava Jarabinský prielom, rodisko Michala Stranka)
 • LITMANOVÁ (pútnické miesto na počesť údajného zjavenia Panny Márie)
 • JEZERSKO (založili ju poľskí utečenci na pozemkoch patriacich panstvu nedeckého hradu, lyžiarske stredisko)
 • OSTURŇA (najväčšia z troch goralských osád, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry)
 • ČERVENÝ KLÁŠTOR (Cervený kláštor, Medzinárodný pieninský slalom)
 • JESNICA (hraničná dedinka)
_________

Stara Ľubovňa was ...rich and spread-out, with weekly markets, annual fairs and pilgrimages, a wellfrequented town. There are words of the historian Matej Bel there.

IMPORTANT DATES IN HISTORY OF THE TOWN STARA ĽUBOVŇA

 • 1292 - first mention of the town
 • 1364 - Stara Ľubovňa has status FREE ROYAL TOWN and privileges based on Magdeburg Right.
 • 1412 - Stará Ľubovňa and 15 other Spiš towns are pledged to Poland.
 • 1556, 1639 - The town was destroyed in great fires Square of St.Nicholas surrounded by two-storey burgher houses dating from 17th century is the core of the town. St.Nicholaus is the name of the religious rarity - Roman catholic church dating from 1280.Martin Šaro,   19 Jan 2018