Malokarpatský región - WebSlovensko.sk
dnes je : utorok 19.marec 2019 kalendarium

Malokarpatský región

Malokarpatský región leží východne od Malých Karpát na ich východnej strane. Práve tu sa tiahne pásmo miest a obcí, ktoré spája prívlastok vinohradnícke. Ide o vinohradnícky región, rozlohou a významom najväčší na Slovensku. Tieto mestečká a dediny sú známe pod názvom Malokarpatská vínna cesta. Miestne úrodné vinohrady majú rozlohu takmer štyritisíc hektárov a vínne pivnice a turistom ponúka príjemné posedenie v typických malokarpatských vinárňach a viechach.

Malokarpatský región
Administratívne Malokarpatský región patrí do okresu Pezinok, ktorý siaha od hrebeňa Malých Karpát na Podunajskú nížinu a Podunajskú rovinu a zahŕňa tri mestá a 14 obcí.

SVÄTÝ JUR

 • starobylé mestečko s vinohradníckou tradíciou
 • V prvej písomenj zmienke pochádzajúcej z roku 1209 sa spomína osada na území dnešného mesta. V tom roku ju kráľ Ondrej II. povýšil na slobodné trhové mesto.
 • 1270 - prvá zmienka o miestnych viniciach
 • rozvíjali sa tu aj ďalšie remeslá, čo súviselo s udelením ďalších práv a trhových výhod
 • od začiatku 17.storočia sa v mestečku začali budovať hradby.
 • od 1647 - slobodné kráľovské mesto
 • v 18. a 19. storočí mesto postupne stratilo svoje postavenie a výhody
 • zachovalo si svoj historický ráz a vidiecky charakter
 • jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou
 • V meste nájdete klasické vinohradnícke domy pochádzajúce zo 17.až z 19.storočia
 • kultúrno-historické pamiatky sú reprezentované farským rímskokatolíckym Kostolom sv. Juraja (pôvodne ranogotický kostol z 13.storočia neskôr prestavali a zväčšili, pri tureckom vpáde v roku 1663 zhorela kostolná veža, takže postavili samostatnú) a zvyškami mestského opevnenia
 • zo 17. storočia pochádza aj Pállfyovský kaštieľ, dnes už barokovo upravený. V súčasnosti je sídlom vzdelávacej inštitúcie Academia Istropolitana Nova
 • Zichyovská kúria z roku 1547 - dnes radnica
 • Svätý Jur je uložený medzi vinohradmi na svahoch Malých Karpát a močiarmi s rašeliniskom v neďalekej národnej rezervácii Šúr.
 • Centrálnou ulicou vedú dve turistické trasy, ktoré sú po miestnu časť Neštich identické, neskôr pokračujú samostatne. Pravá strana smeruje okolo slovanského hradiska so zachovalými valmi, ľavá strana vystupuje popri zrúcanine hradu Biely Kameň
 • zaujímaví rodáci: Viktor KubalLIMBACH

 • vinohradnícka dedina
 • Limbašská vyvieračka - krasový prameň
 • Slnečné údolie - rekreačné stredisko
 • víno – Limbašský silván

PEZINOK

 • kostoly, viechy, vinársky podnik
 • Malokarpatské múzeum
 • po prvý krát sa spomína v roku 1208 ako majetok Bratislavského hradu
 • prvé trhové a hospodárske výsady pre mesto v 14. až 16. storočí sa tu viazali na rozvoj vinohradníctva.
 • od 1647 - slobodné kráľovské mesto
 • pod vplyvom reformácie a príchodom nemeckých osadníkov v 16. a 17. storočí nastal stavebný a spoločenský rozmach
 • V meste sa rozvíjali aj ďalšie remeslá, zakladali sa cechy a manufaktúry (papiereň a tehelňa), vinohradníctvo bolo aj naďalej symbolom mesta
 • Územie nad Pezinkom bolo významným banským regiónom (pyrit, zlato, antimón).
 • V druhej polovici 19.storočia cez mesto postavili železničnú trať spájajúcu Trnavu a Bratislavu.
 • V meste organizujú vínne trhy, septembrové vinobranie, Svätomartinské požehnanie mladého vína, Deň otvorených pivníc.
 • Zámok postavený na základoch stredovekého hradu z 13.storočia, v 20.storočí v ňom umiestnili sklady vína a zámockú vináreň.
 • Rodný dom Jána Kupeckého, barokového portrétistu európskeho významu.
 • V Schaubmarovom mlyne so zachovanou mlynskou technikou sa nachádza jedinečná Galéria insitného umenia s dielami, ktoré vytvoria neškolení umelci celého sveta.
 • turistické atrakcie - horské sedlo Baba a susedné turistické stredisko Pezinská Baba (vyhľadávané lyžiarske stredisko)
 • zaujímaví rodáci: Imrich Hornáček, Eugen Suchoň, Richard Reti

MODRA

 • Modra sa prvý krát spomína okolo roku 1158 a je súčasťou Pentapolitány (päť vinohradníckych stredísk: Bratislava, Svätý Jur, Trnava, Modra a Pezinok)
 • vinohradníctvo a modranská majolika
 • Zochova chata - Piesok
 • Turistická trasa na vrch Veľká homola, na ktorom je turistická rozhľadňa.
 • turistické centrum Harmónia, odtiaľ sú turistické trasy na Zochovu chatu, alebo na vrch Zámčisko, na ktorom sú viditeľné stopy po staroslovanskom hradisku. Je tu možnosť turistiky ku Štúrovej lavičke, ktorá bola miestom častých vychádzok Ľudovíta Štúra počas svojho pobytu v Modre.
 • od roku 1607 slobodné kráľovské mesto.
 • okrem vinohradníctva sa tu rozvíjali aj ďalšie remeslá, najväčšiu slávu získali hrnčiari so svojou modranskou majolikou.
 • V roku 1883 tu založili keramickú dielňu a školu, v tradícii ktorej pokračuje Slovenská ľudová majolika.
 • spomienka na pobyt Ľudovíta Štúra v Modre: múzeum Ľudovíta Štúra a pomník Ľudovíta Štúra vytesaný do bieleho mramoru.
 • Jeden z katolíckych kostolov zasvätili sv.Jánovi Krstiteľovi a pochádza z druhej polovice 14.storočia a stojí pri cintoríne, na ktorom pochovali mnohých významných slovenských dejateľov vrátane Ľudovíta Štúra
 • Kaštieľ na mieste bývalého hradu v roku 1957 prestavali na záhradnícku a vinohradnícku škôlku, kde možno ochutnávať kvalitné odrodové modranské vína zo školského majetku (Vetlínsky rizling, Rizling rýnsky, Rurandské biele, Frankovka modrá).
 • víno ponúkajú viaceré viechy na vinobraniach, Deň otvorených pivníc (v novembri) alebo Svätokatatarínsky krst mladého vína (v novembri).


ukážka modranskej majoliky

ČASTÁ

 • nádherné okolie s ideálnymi podmienkami na turistiku
 • Fuggerov dom s najväčšou vínnou pivnicou v malokarpatskom regióne
 • zaujímaví rodáci: Juraj Fándly

BUDMERICE

 • prekrásny kaštieľ postavený Pállfyovcami v romantickom slohu
 • Dom slovenských spisovateľov
 • zaujímaví rodáci: Rudolf Fábry, Juraj Holček

SENEC

 • Východnejšie od Malých Karpát ako mestá malokarpatskej vínnej cesty.
 • 1252 - prvá písomná zmienka o osade na území dnešného mesta.
 • Na konci 15.storočia dostal prvé privilégiá a odvtedy sa vyvíjal ako zemepanské mestečko.
 • 1763 tu bola z rozhodnutia Márie Terézie zriadená jedna z prvých vyšších škôl s výučbou ekonómie v Uhorsku
 • v 19.storočí tu pracovala tehelňa, liehovar a viaceré menšie priemyselné podnik. Výroba stavebných materiálov a potravinársky priemysel dominujú v jeho hospodárstve aj v súčasnosti.
 • Turecký dom - renesančná kúria, jedna z najstarších renesančných stavieb na Slovensku. Postavili ju v rokoch 1556 - 1560
 • Slnečné jazerá - rekreačné stredisko.
 • zaujímaví rodáci: Albert Molnár Szenczi

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ STREDISKÁ

 • ŠENKVICE (najväčšia obec malokarpatskej cesty, kvalitné víno, zaujímaví rodáci: Zdena Grúberová)
 • VEĽKÝ BIEL(mohumentálny barokový kaštieľ)
 • BERNOLÁKOVO (barokový kaštieľ, zaujímaví rodáci: Ľudovít Cvetler, Ján Popluhár)
 • IVÁNKA PRI DUNAJI (Mohyla Milana Rastislava Štefánika)
 • KRÁĽOVÁ PRI DUNAJI (termálny prameň, včelársky skanzen)
 • DUNAJSKÁ LUŽNÁ (jazero, ktoré vzniklo ťažbou štrkopiesku)
 • SLOVENSKÝ GROB (husacie hostiny - ku pečenej husacine sa tu podávajú lokše, burčiak, malokarpatské vína)
 • DUBOVÁ (známi rodáci: Vincent Šikula)
 • RECA (známi rodáci: Tibor Huszár)

HRADY

Martin Šaro,   29 Mar 2017