región Ponitrie - WebSlovensko.sk
dnes je : utorok 19.marec 2019 kalendarium

región Ponitrie

Ponitrie, región Slovenska bohatý na prírodné krásy a objekty kultúrneho a historického dedičstva. Na jeho území sa koncentrovali slovanské kmene, čoho výsledkom bol aj vznik prvého slovanského kniežatstva. Osou regiónu ležiaceho z veľkej časti na Podunajskej pahorkatine je rieka Nitra.

región Ponitrie
Pahorkatina, ktorú ohraničuje Považský Inovec, Strážovské vrchy, Tríbeč a Pohronský Inovec, prechádza do Hornonitrianskej kotliny. Tá je ohraničená zo severu Malou Fatrou a zo západu Strážovskými vrchmi.

NITRA

 • S ohľadom na počet obyvateľov ide o štvrté najväčšie mesto na Slovensku.

 • ide o pravdepodobne najstarší mestský sídelný útvar na Slovensku (sedemdesiate roky 9.storočia). Jeho územie osídlili starí Slovania niekedy v 5. a 6. storočí. V 7.storočí sa Nitra stala politickým, hospodárskym a kultúrnym strediskom slovanských kmeňov žijúcich severne od Dunaja. Na prelome 8. a 9. storočia sa tu sformovalo samostatné Nitrianske kniežatstvo na čele s kniežaťom Pribinom. Bol to prvý známy vladár Slovienov, ktorí sa vo všeobecnosti pokladajú za predchodcov Slovákov. Pribina dal v Nitre postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Neskôr sa Nitra stala súčasťou silnejúcej Veľkomoravskej ríše na čele s Mojmírom I. Nitrianske kniežatstvo pretrvalo ešte nasledujúce dve desaťročia a neskôr sa stalo súčasťou Uhorského štátu. Okolo roku 1000 vzniklo Ostrihomské arcibiskupstvo a oblasť Nitry sa stala jeho biskupstvom. Dosvedčujú to dva kusy pergamenu, ktoré sa označujú ako Zoborské listiny. 2.septembra 1248 sa Nitra vďaka výsadám kráľa Bela IV. stala slobodným kráľovským mestom. Krátka história slobodného kráľovského mesta sa skončila v roku 1288, keď sa z Nitry stalo zemepanské mesto s čiastočnou autonómiou. Biskupi zväčša rešpektovali práva nitrianskych mešťanov, ktoré zaručovali rozvoj mesta a remesiel.

 • Ďalší rozvoj mesta poznačili najmä vojnové udalosti. Roku 1440 mesto dobyli vojská Jána Jiskru z Brandýsa. Mesto nepriaznivo poznačili aj turecké ťaženia a stavovské povstania, z ktorých najmä povstanie Rákocziho bolo pre Nitru zničujúce a po jeho potlačení bolo mesto potrebné postaviť nanovo. Obnova sa niesla v znamení baroka. Vzhľad mesta bol dotvorený empírom a klasicizmom.
 • Nitra je významným hospodárskym centrom regiónu. Nachádza sa v ňom výstavisko, na ktorom sa pravidelne konajú veľtrhy. Známym je strojársky veľtrh a Agrokomplex.

 • V meste funguje bohatý kultúrny život (Divadelná Nitra, Nitrianska hudobná jar). V meste pôsobí Divadlo Andreja Bagara, Nitrianska galéria, Ponitrianske múzeum (múzeum vlastivedného typu sídliace v neorenesančnej budove v roku 1880). Mesto je strediskom poľnohospodárskeho školstva a výskumu. Nájdete tu aj poľnohospodárske múzeum so skanzenom.

 • Dominantou mesta viditeľnou zo širokého okolia je Nitriansky hrad. Pod hradom vyrástlo tzv. Horné mesto, ktoré bolo začlenené do gotického opevnenia hradu. Veľký seminár je najvýznamnejšou barokovou stavbou mesta. V jeho budove sa nachádza vzácna biskupská knižnica. Oproti stojaci Malý seminár postavili v druhej polovici 19.storočia podľa projektu K.Mayera. Na priestranstve pred ním stojí socha kniežaťa Pribinu.

 • Kluchov palác (u Corgoňa) z rokov 1818-1821 - na jeho nároží stojí socha Atlanta (ľudovo sa nazýva Corgoň a podľa tejto prezývky pomenovali aj pivo).
 • kostol a kláštor františkánov - barokový objekt postavený roku 1630 na mieste staršej stavby. Počas tureckej okupácie v rokoch 1663 a 1664 ho zničili a súčasnú podobu dostal v 18.storočí.

 • Župný dom - postavili ho v 19.storočí, keď podľa plánov Dummerlinga prestavali starší objekt.
 • Dolné mesto - vzniklo južne od horného. Obe časti oddeľovalo rameno rieky Nitra nazývané Nitrička. Najvýznamnejšími pamiatkami dolného mesta sú: kláštor a kostol piaristov, kláštor a kostol vincentiek, synagóga (1911) a Kostol sv. Štefana (jedna z najstarších stavieb mesta - 10.storočie). V tejto časti sa nachádza aj pomník obetiam holokaustu.

 • vrch Zobor, Svoradova jaskyňa, liečebný ústav stojaci na základe benediktínskeho Kláštora.

 • zaujímaví rodáci: František Mikloško, Ľubomír Moravčík, Ján Kákoš, Miroslav Stoch, Hana Anna Grissová, Jozef Dóczy, Jozef Stümpel, Dan Karabin, Zuzana Rehak Štefečeková, Július Bártfay, Tibor Bártfay, Stanislav Medřík, Pavol Čady, Matej Tóth, Emil Horváth ml.

ZLATÉ MORAVCE

 • bývalé stredisko Tekovskej župy známe výrobou chladničiek
 • prvá písomná zmienka v roku 1113
 • historické pamiatky: pôvodne renesančný barokovo upravený kaštieľ, renesančný Župný dom, mauzóleum rodiny Migazzi, pamätná izba Janka Kráľa
 • najslávnejší obyvateľ Zlatých Moraviec - Janko Kráľ
 • zaujímaví rodáci: Jozef Lohyňa, Jan Kocian

VRÁBLE

 • pôvodom trhové a zemianske mestečko - centrum Požitavia
 • Národný archív vín v lokalite Pod vinicami, ktoré sústreďuje najkvalitnejšie vína z vinohradníckych lokalít Slovenska
 • zrúcaniny protitureckej pevnosti z prvej polovice 17.storočia
 • sakrálne stavby: neskororománsky kostol , neskorobaroková kaplnka, súsošie kalvárie
 • vodná nádrž
 • zaujímaví rodáci: Viliam Záborský

TOPOĽČANY

 • prvá písomná zmienka je z roku 1173
 • v roku 1342 osadu kráľ Karol Róbert povýšil na kráľovské mesto
 • rozvoj mesta urýchlilo udelenie skladového a mýtneho práva a vybudovaniu poštovej stanice na ceste Via Magna, ktorú dobudovali v roku 1550 ako jednu z najdlhších dopravných trás v Uhorsku.
 • pamiatky mesta> barokový kostol z roku 1740, barokový kaštieľ s parkom v mestskej časti Tovarniky
 • Symbolom mesta bolo pivo Topvar
 • vlastivedné múzeum - s časťou expozície venovanej pivovarníctvu
 • vodná nádrž Duchonka
 • zaujímaví rodáci: Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Róbert Fico, Ľubor Kresák, Milan Grman, Gabriela SedlákováPARTIZÁNSKE

 • známe ako mesto obuvi
 • História mesta je mladá - spojená s firmou Baťa s budovaním závodu na výrobu obuvi v rokoch 1938 až 1942
 • Baťovany - bývalý názov, neskôr ako pocta SNP bolo premenované
 • pamiatky: Kostol Božského Srdca Ježišovho, goticko-renesančný kaštieľ v mestskej časti Šimonovany, ktorý postavili na mieste vodného hradu z 13.storočia.
 • Hornonitrianska hvezdáreň
 • kaštiele v okolí mesta
 • zaujímaví rodáci: Marián Kochanský, Karol Jokl, Radovan Kaufman

NOVÁKY

 • známe chemickými závodmi
 • sídlilo to hladné panstvo - množstvo kaštieľov a kúrii, dodnes sa zachovala jedna kúria a dva kaštiele (v jednom sídli mestský úrad, v druhom rád rehoľných sestier.
 • známe chemickými závodmi

PRIEVIDZA

 • prvý krát sa spomína v Zoborskej listine
 • mestu udelila mestské práva kráľovná Mária z rodu Anjou v roku 1383 - bola to záruka slobody a väčších hospodárskych možností. 17.-18. storočie prinieslo Prievidzi priaznivé podmienky pre rozvoj viacerých remesiel. Novým impulzom bolo otvorenie železničnej trate na konci 19.storočia. Dominantnou činnosťou v druhej polovici 20.storočia sa stalo baníctvo, ktoré charakterizuje mesto dnes.
 • Prievidza je druhým najväčším mestom Ponitria
 • Hornonitranske vlastivedné múzeum
 • zaujímaví rodáci: Štefan Uher

HANDLOVÁ

 • ďalšie banícke mesto regiónu
 • z konca 19.storočia pochádzajú zaujímavé objekty ľudovej architektúry
 • rekreačná oblasť Remata
 • zaujímaví rodáci: Martin Škrtel

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

HRADY

ZÁMKY A KAŠTIELE

Jakub Hlohoš,   06 Apr 2017