Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba - WebSlovensko.sk
dnes je: pondelok 19.november 2018 - kalendarium

Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba

Kostol sv. Jakuba je miesto kde musíte hľadať veľkolepé dielo majstra Pavla z Levoče. Samotný kostol je na Slovensku druhým najväčším, hneď po Košiciach. Prezentuje sa ako čistá gotika.

Ak sa vám projekt webslovensko páči, budeme rádi ak ho podporíte nejakou finančnou čiastou. Jej výšku necháme na vás.

IBAN: SK 86 1100 000 000 293 528 4140

č.účtu: 293 528 4140/1100 (Tatra banka)

bic/swift: TATRSKBX

variabilný symbol: 20180528

Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba
V tomto kostole je sústredených toľko diel Majstra Pavla, ako na žiadnom inom mieste. Okrem samotného oltára, sú to aj ďalšie štyri diela. Majster Pavol v Levoči žil, pracoval a ukončil aj svoj život. V osobe Majstra Pavla z Levoče ide o najväčšieho rezbára strednej a východnej Európy. A to aj napriek tomu, že niektorí maďarskí kunsthistorici prestali jemu pripisované diela spájať s konkrétnou osobou.

Oltár Majstra Pavla z Levoče ma výšku 18.62m. To ho radí na prvé miesto na svete. Celé dielo bolo vytvorené v rokoch 1 507-1 517 a pôsobí veľmi harmonicky. V monumetálnej oltárnej skrinke sú sochy v nadživotnej veľkosti - činorodý Jakub, zduchovnený Ján Krstiteľ, ktorí rámcujú postavu šťastnej madony. Zapôsobí aj oltárna predela, kde osoby Poslednej večere, vďaka dokonalej súhre svetla a tieňa vyzerajú dokonale plasticky. Týka sa to najmä postáv, ktoré sú opracované z 2-3 strán. Je tu bravúrne zachytený moment, keď Ježíš vraví, že ho jeden z prítomných zradí. Apoštoli majú nezúčastnený výraz až na jediného - ryšavého Judáša, ktorý pôsobí zarazene s osudovým tušením. V popredí je teda iba on a Ježíš. Na vnútornej strane pohyblivého krídla sú štyri veľké, sýtymi farbami namaľované reliéfne tabule, ktoré umocňujú ikonografickú ideu oltára ako celku. Tieto neskorogotické plastiky sa stali zavŕšením gotiky ako slohu.

V súvislosti s apoštolmi existuje až do dnešných dní jedna záhada. Každá socha apoštola má na sebe jedno písmeno. A nikomu sa doteraz nepodarilo rozlúštiť čo to znamená a čo tie písmená predstavujú.

O majstrovi Pavlovi a tvorbe oltára rozpráva aj film Skrytý prameň. Úlohu majstra Pavla si zahral Ctibor Filčík.


tabuľa na múre kostola sv.Jakuba
Martin Šaro,   22 Jul 2017