Urbanova veža - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Urbanova veža

...je historická zvonica nachádzajúca sa na Hlavnej ulici v Košiciach na severnej strane Dómu sv. Alžbety. Názov nesie podľa zvona, ktorý je v nej umiestnený.

Urbanova veža
Veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia a mala slúžiť ako zvonica vedľajšieho košického Dómu, ktorý bol v tom čase rozostavaný. V roku 1628 jej dal renesančnú podobu prešovský staviteľ Martin Lindtner. Dokazuje to mramorová tabuľa nad vstupom do zvonice.

V roku 1556 padla veľká časť mesta za obeť požiaru. Ušetrená nebola ani Urbanova veža a susedný Dóm. Pri požiari došlo k roztaveniu aj ich zvonov. O rok na to bol zvonolejárom Františkom Illenfeldom odliaty nový obrovský zvon vážiaci 5 ton, ktorý bol umiestnený do veže.

Ďalšie úpravy veže:

  • 1775 – ihlancová strecha bola zakončená barokovou cibuľou a kovovým krížom
  • začiatok 19.storočia – veža bola ukončená empírovou strieškou
  • 1911-1912 – vznikla arkáda budovaná aj v rokoch 1943-1944, ktorá chránila náhrobné kamene z Dómu a z blízkého zrušeného stredovekého cintorína.

V roku 1966 došlo ku ďalšiemu požiaru veže. Počas tragédie došlo ku zničeniu zvona. V rokoch 1967 - 1971 sa uskutočnila rekonštrukcia veže, ktorá jej dala dnešnú podobu. V rokoch 1977 tu bola nainštalovaná expozícia umeleckého kovolejárstva Východoslovenského múzea.
Pôvodný zvon Urban, ktorý sa pri požiari v roku 1966 poškodil, bol zlepený a v roku 1989 pred vežou vystavený. Jeho funkčnú kópiu v roku 1996 odliali v neďalekých Východoslovenských železiarňach. Ako dar mestu Košice bol zvon umiestnený opäť do Urbanovej veže. V roku 1994 rámci sa v rámci reštitúcie veža vrátila pôvodnému majiteľovi, cirkvi. Tá budovu začala prenajímať. V roku 2004 do veže umiestnili Múzeum voskových figurín, ktoré sa viažu k histórii mesta Košice.

foto: webslovensko.sk - vstup do veže aj so starým zvonom

Martin Šaro,   26 Mar 2017