Rotunda v Bíni - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Rotunda v Bíni

V dolnej časti regiónu Podunajsko, v jeho východnej časti, sa nachádza nenápadná obec Bíňa. V jej katastri sa nachádza jedna z najstarších pamiatok osídlenia územia Slovenska – rotunda.

Rotunda v Bíni
Táto centrálna rotunda postavená v románskom slohu spoločne s vedľajším kostolom bývalého kláštora, sa nachádza vo vnútornom priestore bývalého rozsiahleho opevneného sídliska ohraničeného tri prstence valov.

O tom, z ktorého obdobia toto opevnené sídlisko a rotunda pochádzajú, sa doteraz vedú spory. Valy sú datované už do záveru 9.storočia, v ktorom bolo územie osídlené. Ide o dobu existencie Veľkomoravskej ríše. Existuje však aj hypotéza, že opevnené sídlisko vzniklo ako dočasný vojenský tábor, ktorý postavili ľudia prvého uhorského kráľa Štefana I. voči odbojnému maďarskému veľmožovi Kopáňovi.

Prvá doložená písomná zmienka o tejto sakrálnej rotunde a niekdajšom kláštore premonštrátov pochádza z roku 1391. Niektorí bádatelia uvažovali, že rotunda má pôvod v časoch Veľkej Moravy. Mal to dokazovať hrob veľkomoravského bojovníka, avšak pod rotundou boli objavené ďalšie hroby, čo teóriu veľkomoravského pôvodu napokon vyvrátilo. Presnejšie obdobie, kedy rotunda vznikla, zatiaľ nie je vedecký doložené. Existujú teórie, že vznikla v 11., 12., no niektoré ju posielajú až do 10.storočia. S určitosťou je možné povedať, že vznikla najneskôr v prvej štvrtine 13.storočia.

Vnútorná dispozícia je na území Slovenska jedinečná. Apsida je charakterizovaná triumfálnym oblúkom presahujúcim do interiéru lode. Vnútorné steny sú delené 12 výklenkami s polkruhovým zakončením.

Rotunda bola v roku 1683 poškodená a viac ako 70 rokov chátrala. Obnovená bola po roku 1755 už v barokovom štýle, kedy loď dostala aj novú klenbu.

Rotunda stojí pri niekdajšom kláštorom komplexe premonštrátov, ktorý v roku 1217 založili comes Omodej a jeho syn Štefan z rodu Hunt-Poznanovcov.
Martin Šaro,   09 Jul 2017