Kláštor a kostol v Jasove - WebSlovensko.sk
dnes je : sobota 23.marec 2019 kalendarium

Kláštor a kostol v Jasove

Neďaleko Moldavy nad Bodvou sa nachádza takmer bohom zabudnuté mestečko Jasov. Toto miesto sa stalo svojho častu domovom rádu Premonštrátov, po ktorých tu ostal monumentálny kláštorný komplex.

Kláštor a kostol v Jasove
Príchod premonštrátov do Jasova nie je doložený. Predpokladá sa, že sa tak stalo roku 1170. Kláštor, ktorý vznikol v Jasove mal byť akousi pobočkou varadínskeho kláštora. Prvá, pravdepodobne drevená stavba neskoršieho kláštora bola drevená V čase tatárskeho plienenia horného Uhorska v rokoch 1240 až 1242 ešte nebola dokončená kamenná stavba.

V 15.storočí kláštor dvakrát vyplienili husiti pri svojich spanilých jazdách. V roku 1567 premonštráti Jasov opustili. Vrátili sa doň niekedy okolo roku 1697 a vypálenú stavbu nechali prestavať.

V roku 1745 sa opátom v Jasove stal Ondrej Sauberer. Bol to on, kto dal vybudovať komplex kláštora a kostola. Jasov sa stal samostatným opátstvom s nádhernými stropnými freskami Jána Lukáša Krackera. Sochy vytvoril Ján Anton Krauss.

V roku 1766 sa konala konsekretácia terajšieho chrámu. V roku 1787 nechal rakúsky cisár Jozef II. opátstvo premonštrátov v rámci niektorých ním uskutočňovaných reforiem rozpustiť. Svoju činnosť však premonštráti obnovili o 15 rokov neskôr vďaka Františkovi I.. Komunistické perzekúcie cirkví, rádov a reholí začiatkom 50.rokov 20.storočia postihli aj premonštrátov. Komplex kláštora sa stal koncentračným táborom, v ktorom boli sústredení rehoľníci, neskôr aj rehoľné sestry.

V dnešnom stave predstavuje kláštor stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba je zložená z dvoch symetricky situovaných dvojpodlažných budov, ktoré sa spája v centrálnej osi ležiaci kostol s dvojvežovým priečelím. Pravé krídlo stavby sa nazýva konvent, ľavé prelatúra. V oboch krídlach sa nachádzajú rajské dvory svojho času slúžiace ako priestory pre meditáciu. Fasády zvýrazňujú veže nachádzajúce sa v rohoch stavby. V predĺženej osi kostola sa nachádza knižnica. Kláštor má 365 okien, 12 veľkých komínov a 4 vstupné brány a od roku 1970 je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to najvýznamnejší neskorobarokový komplex na východnom Slovensku. Pri kláštore je cenná baroková záhrada.

V súčasnosti je kláštorný komplex objektom rekonštrukcie.
Martin Šaro,   26 Sep 2018