Jakabov palác - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Jakabov palác

Paláce - známy to typ budov charakteristických pre rozprávky. Jeden taký víta pocestného po príchode do Košíc pri jeho najpriamejšej ceste do centra mesta. A palác sa s pocestným lúči, keď sa jeho návšteva v Košiciach končí.

Jakabov palác
V roku 2010 oslávil Jakabov palác 111 rokov svojej existencie. O jeho vznik sa zaslúžil majiteľ tehelne a staviteľ Peter Jakab. So stavbou sa začalo koncom19.storočia a palác v neogotickom slohu bol dokončený roku 1899. Pre námet na jeho stavbu nemusel Jakab chodiť ďaleko, iba na druhý koniec Mlynskej ulice, kde sa v centre mesta týčil Dóm sv. Alžbety - najvýchodnejšia gotická katedrála. Ten na stavbu paláca dokonca poskytol aj materiál.

Keby múry paláca mohli rozprávať, možno by si zaspomínali na rok 1945 a krátke, ale o to honosnejšie obdobie. Na jar 1945 poskytol Jakabov palác dočasné útočisko prezidentovi obnoveného Česko-Slovenska, ktorý spoločne s vládou pricestoval na oslobodené územie.


Jakabov palác v jednej z úvodných scén filmu Brána k domovu (1975) (Príchod Ludvíka Svobodu (Ladislav Chudík) na stretnutie s prezidentom Benešom)


Pamätná tabuľa oznamujúca, že v Jakabovom paláci v apríli 1945 pobýval prezident Edvard Beneš.

Roku 1908 Jakabovci opustili Košice a palác predali Hugovi Barkányimu. Po oslobodení síce pripadol palác mestu, čo trvalo aj po roku 1989. V roku 1996 si na palác uplatnila nárok Barkányho dcéra Katarína Póšová. Odštartoval sa tak vleklý majetkový spor, počas ktorého palác prechádzal z vlastníctva mesta do dedičstva po rodičoch Póšovej a potom sa vrátil naspäť do vlastníctva mesta. Roku 2001 súd rozhodol, že palác patrí do dedičstva Barkányiovcov. Katarína Póšová požiadala mesto, aby palác vypratalo. Mesto však na súde napadlo dedičské konanie. Roku 2005 krajský súd rozhodol o opätovnom navrátení paláca do majetku mesta. Katarína Póšová sa odvolala a tak ťahanice pokračovali. Súdne konanie skomplikovala smrť majiteľky a tak súd musel hľadať jej dedičov. Na október tohto roku je vytýčené pojednávanie odvolacieho súdu.

Aj počas súdnych ťahaníc mesto do rekonštrukcie paláca investovalo. Ten sa rokmi dostal do havarijného stavu a preto bolo nutné uskutočniť niektoré záchranárske práce. Hrozilo najmä zrútenie strechy. Len skoré rozhodnutia súdov vo veci vlastníckych práv zabránia, aby sa z paláca nakoniec nastala strašidelná ruina. Mesto totiž sľubuje, že po konečnom verdikte súdu, keď sa palác stane definitívne majetkom mesta, začne sa s jeho kompletnou rekonštrukciou.
Martin Šaro,   27 Nov 2017