Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba

Kostol sv. Jakuba je miesto kde musíte hľadať veľkolepé dielo majstra Pavla z Levoče. Samotný kostol je na Slovensku druhým najväčším, hneď po Košiciach. Prezentuje sa ako čistá gotika.

Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba
V tomto kostole je sústredených toľko diel Majstra Pavla, ako na žiadnom inom mieste. Okrem samotného oltára, sú to aj ďalšie štyri diela. Majster Pavol v Levoči žil, pracoval a ukončil aj svoj život. V osobe Majstra Pavla z Levoče ide o najväčšieho rezbára strednej a východnej Európy. A to aj napriek tomu, že niektorí maďarskí kunsthistorici prestali jemu pripisované diela spájať s konkrétnou osobou.

Oltár Majstra Pavla z Levoče ma výšku 18.62m. To ho radí na prvé miesto na svete. Celé dielo bolo vytvorené v rokoch 1 507-1 517 a pôsobí veľmi harmonicky. V monumetálnej oltárnej skrinke sú sochy v nadživotnej veľkosti - činorodý Jakub, zduchovnený Ján Krstiteľ, ktorí rámcujú postavu šťastnej madony. Zapôsobí aj oltárna predela, kde osoby Poslednej večere, vďaka dokonalej súhre svetla a tieňa vyzerajú dokonale plasticky. Týka sa to najmä postáv, ktoré sú opracované z 2-3 strán. Je tu bravúrne zachytený moment, keď Ježíš vraví, že ho jeden z prítomných zradí. Apoštoli majú nezúčastnený výraz až na jediného - ryšavého Judáša, ktorý pôsobí zarazene s osudovým tušením. V popredí je teda iba on a Ježíš. Na vnútornej strane pohyblivého krídla sú štyri veľké, sýtymi farbami namaľované reliéfne tabule, ktoré umocňujú ikonografickú ideu oltára ako celku. Tieto neskorogotické plastiky sa stali zavŕšením gotiky ako slohu.

V súvislosti s apoštolmi existuje až do dnešných dní jedna záhada. Každá socha apoštola má na sebe jedno písmeno. A nikomu sa doteraz nepodarilo rozlúštiť čo to znamená a čo tie písmená predstavujú.

O majstrovi Pavlovi a tvorbe oltára rozpráva aj film Skrytý prameň. Úlohu majstra Pavla si zahral Ctibor Filčík.


tabuľa na múre kostola sv.Jakuba
Martin Šaro,   22 Jul 2017