Bosákova banka (Bosákov dom) - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Bosákova banka (Bosákov dom)

Bosákov dom je secesná budova stojaca na hlavnej križovatke pri hotely Šariš, kde sa spájajú štyri rôzne smery (východný - Vranov n. Topľou, severný - Sabinov a Lipany, západný - Poprad a južný - Hlavná ulica a Košice), bola sídlom Americko-slovenskej banky hrdo nesie názov Bosákov dom.

Bosákova banka (Bosákov dom)
Nápis na budove „Bosákov dom“ bol v časoch budovania socializmu odstránený, sídlila tam elektráreň. Zmena spoločenských pomerov priniesla aj zmenu vlastníka a obnovenie historického nápisu. Vďaka rekonštrukcii sa budova dostala do pôvodného lesku - budova získala medzinárodné ocenenie Europa Nostra Awards 2002 v kategórii architektonických pamiatok.

Keď v roku 1920 navštívil Michal Bosák Slovensko po prvý krát od svojho odchodu do Ameriky, jeho návšteva bola v hľadáčiku finančných kruhov. Tie totiž vedeli, že Bosák zanechá trvalú pamiatku, prispievajúcu ku hospodárskemu obrodeniu Slovenska.

Americko-slovenskú banku založil Michal Bosák 31. augusta 1920. Banka vznikla uznesením z bývalej Roľníckej a priemyselnej banky založenej 11.marca 1909 vo Veľkých Levároch poslancom uhorského parlamentu Pavlom Blahom. Sídlo banky bolo v Bratislave na Dunajskej ulici č.9 a počet jej filiálok po celom Slovensku sa postupne rozrástol na 12 - Bardejov, Holíč, Veľké Leváre, Malacky, Nitra, Nové Zámky, Prešov, Šaštín, Skalica, Užhorod a Veľké Topoľčany. Budovu filiálky v Prešove dal Michal Bosák postaviť v roku 1923.

Bosákov dom sa nachádza na rohu Hlavnej a Levočskej ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácií. Ešte aj dnes je to jedna z najkrajších budov v meste. Lokalita, kde sa Bosákov dom nachádza, patrila k tzv. Hornej bráne mestského opevnenia. V 19.storočí bolo toto územie postupne zastavané nízkymi domami remeselníkov a živnostníkov. V roku 1923 táto zástavba ustúpila pripravovanému projektu veľkolepo koncipovanej budovy slúžiacej pre bankové účely.
Budova bola postavená podľa projektov miestneho architekta Viliama Glasza, absolventa Kráľovskej stavebnej školy v Budapešti. Budovu charakterizujú špecifické architektonické znaky a výzdoba, v ktorej sa snúbi secesný štýl s ďalšími prvkami. V exteriérovej časti je na profesionálnej úrovni zvládnutý program figuratívnej, ornamentálnej a dekoratívnej úrovni. Je to trojpodlažný objekt s nepravidelnou dispozíciou typu písmena C. Obvod budovy sa nachádza až na troch uliciach - Hlavnej, Levočskej a Švermovej.

Dominantným priestorom interiéru je historická banková hala s galériou nesenou piliermi s kompozitnými hlavicami a balustrádovým parapetom. Vo vnútri bankovej haly oproti vstupu na poschodí je umiestená galéria s fontánkou s bustou imperátora, ktorý stelesňuje pevnosť a istotu bankového domu. Hodiny, lustre, nástenné svietidlá, ozdobné kryty na radiátoroch - všetko spolu harmonizovalo. V pracovni riaditeľa, ktorá susedí s halou, sú steny a strop obložené intarzovaným drevom. Dominantou priestoru je mramorový krb s ozdobeným bronzovým krytom.

Vonkajší plášť stavby zvýrazňujú dve nárožné kupoly. Taktiež bohaté girlandy kvetov, rôzne reliéfy a ozdobné vázy vypovedajú o majestátnosti, bohatosti a dôstojnosti inštitúcie, ktorú Bosákova banka zosobňuje. Na severovýchodnom nároží budovy, kde je vstup do historickej bankovej haly, sa nachádzajú štyri sochy: Pokoj a láska, Hojnosť, sporivosť, Veda. Ich protipólom na severozápadnom nároží sú ďalšie sochy predstavujúce štyri ročné obdobia: Jar, Leto, Jeseň, Zima. Novým prvkom sú pilastre obohatené obohatené o figuratívny motív - každý zo štyroch pilastrov je dotvorený o poobnaženú chlapčenskú figúru z umelého kameňa. Dve figúry - stredové v kontrasposte vystretými rukami sa dotýkajú girlandy. Obe bočné figúry sedia na sokloch umiestných na kamenných pätkách pilastrov s pohľadmi smerujúcimi na stred. Po oboch bokoch týchto sediacich figúr, na okrajoch štítu je v omietke vytvorené výrazné označenie vzniku: ANNO - MCMXXIII.

Výzdobu fasád doplňujú reliéfy s motívmi výdobytkov techniky a pokroku - transoceánska loď, parná lokomotíva a lietadlo. Moderné prostriedky boli vo výzdobe banky použité ako symboly vysťahovalectva, ktoré bolo v tých časoch zo Slovenska do Ameriky veľmi intenzívne. Vedľa transoceánskej lode je aj symbol Ameriky - Socha slobody.

Hospodárska kríza postihla aj Americko-Slovenskej banku. Budovu v Prešove predali elektrárenskej spoločnosti, ktorá ju prispôsobila svojim podmienkam. Našťastie, nebolo zdevastované všetko a banku bolo možné rekonštruovať.

Elektrárenská spoločnosť mala v budove okrem administratívy aj výrobné a dielenské prevádzky. Počas toho obdobia boli vykonané necitlivé stavebné zásahy a mnohé časti boli boli zničené, odcudzené, alebo schátrali.

Po zmene vlastníka budovy v roku 1991 (Investičná a rozvojová banka, a.s.) sa začalo uvažovať o rekonštrukcii banky a jej navrátení do pôvodnej funkcie a lesku. Zo stavebného hľadiska sa najväčšie zásahy vykonali v podzemí budovy, ktoré si vyžiadali súčasné bezpečnostné predpisy. Pre bezbariérový prístup bol zriadený osobný výťah.

Ostatné zásahy a úpravy mali skôr čistiaci charakter a ich cieľom bolo odstrániť všetky nevhodné sekundárne zásahy z minulosti. Bolo vykonané odsolenie, chemické spevnenie povrchov, tmelenie chýbajúcich častí a záverečné konzervovanie. Mimoriadne poškodené ozdobné prvky - vázy na korunnéj rímse - boli nahradené identickými kópiami, keďže neboli bezpečné a ohrozovali chodcov. Osobitný prístup k obnove si vyžiadali aj drevené časti interiéru - najmä historické vstupné dvere do bankovej haly a zariadenie pôvodnej riaditeľne. Pomoc bola poskytnutá plastikám sôch a na vonkajšej fasáde sa objavil nápis Bosákov dom.

foto: webslovensko.sk
zdroj: R.Bosák, M.Bosák: História Bosákovej banky, rok vydania 2007, počet strán 140

Martin Šaro,   21 Apr 2017