historické pamiatky Slovenska - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Historické pamiatky Slovenska

hrady Slovenska zámky a kaštiele Slovenska
Solivar pri Prešove

Solivar pri Prešove

Už v 13.storočí sa v lokalite dnešného Solivaru sa ťažila a zužitkovávala tzv. soľanka. Šlo o vodu nasýtenú soľou.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: región Šariš
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,26 Oct 2018

Kremnická mincovňa

Kremnická mincovňa

Tento poklad Slovenska má už takmer 700 rokov. Mincovňa, ktorá svojou produkciou obhospodarovala nielen Uhorsko, ale aj ďalšie európske a svetové krajiny.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: region Pohronie
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,28 Sep 2018

Kláštor a kostol v Jasove

Kláštor a kostol v Jasove

Neďaleko Moldavy nad Bodvou sa nachádza takmer bohom zabudnuté mestečko Jasov. Toto miesto sa stalo svojho častu domovom rádu Premonštrátov, po ktorých tu ostal monumentálny kláštorný komplex.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,26 Sep 2018

Kostol svätého Michala Archanjela

Kostol svätého Michala Archanjela

Treťou najstaršou sakrálnou pamiatkou na Slovensku je kostolík svätého Michala Archanjela v Dražovciach.
osobnosti:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,04 Jun 2018

Kostolík svätého Juraja

Kostolík svätého Juraja

Ak chcete vidieť jednu najstarších architektonických pamiatok konfesnej orientácie prvých obyvateľov územia Slovenska, musíte sa vybrať na Ponitrie.
osobnosti:
historické obdobie: Veľkomoravská ríša
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,19 Apr 2018

Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba

Hlavný oltár v Kostole sv. Jakuba

Kostol sv. Jakuba je miesto kde musíte hľadať veľkolepé dielo majstra Pavla z Levoče. Samotný kostol je na Slovensku druhým najväčším, hneď po Košiciach. Prezentuje sa ako čistá gotika.
osobnosti: Majster Pavol z Levoče
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: region Spiš
kultúra: Skrytý prameň
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,22 Jul 2017

Rotunda v Bíni

Rotunda v Bíni

V dolnej časti regiónu Podunajsko, v jeho východnej časti, sa nachádza nenápadná obec Bíňa. V jej katastri sa nachádza jedna z najstarších pamiatok osídlenia územia Slovenska – rotunda.
osobnosti: Štefan I.
šport:
veda a technika:
regióny: Podunajsko
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,09 Jul 2017

Dóm sv. Alžbety

Dóm sv. Alžbety

Jednou z dominánt centra mesta Košice je obrovská katedrála stojaca v centre pomyselnej križovatky hornej a dolnej časti Hlavnej ulice s Alžbetinou ulicou a Mlynskou ulicou. O tom, že je Dóm svätej Alžbety skutočnou dominantou svedčí aj fakt, že sa dostal na logo mesta Košíc.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky: Urbanova veža
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,02 Jul 2017

Mestská radnica v Bardejove

Mestská radnica v Bardejove

Mestská radnica v Bardejove je jedným z architektonických skvostov regiónu Šariš a celého Slovenska. Tento pekný malý domček uprostred obdĺžnikového bardejovského námestia, ktoré je od roku 2000 zapísané ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO, je prvou renesančnou stavbou na území Slovenska
osobnosti: Leonard Stöckel
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,11 Jun 2017

Bosákova banka (Bosákov dom)

Bosákova banka (Bosákov dom)

Bosákov dom je secesná budova stojaca na hlavnej križovatke pri hotely Šariš, kde sa spájajú štyri rôzne smery (východný - Vranov n. Topľou, severný - Sabinov a Lipany, západný - Poprad a južný - Hlavná ulica a Košice), bola sídlom Americko-slovenskej banky hrdo nesie názov Bosákov dom.
osobnosti: Michal Bosák
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: Šariš
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,20 Apr 2017

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Asi 14 kilometrov od Liptovského Mikuláša sa v dedinke Svätý Kríž nachádza jedna z najväčších drevených stavieb v Európe - evanjelický artikulárny kostol.
osobnosti:
historické obdobie: Uhorský štát (1526 - 1711)
šport:
veda a technika:
regióny: Liptov
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,08 Apr 2017

Čierny orol v Prešove

Čierny orol v Prešove

Čierny orol je skupina dôležitých historických mestských budov stojaca v Prešove po pravej strane Hlavnej ulice v smere od železničnej stanice neďaleko parku a pamätníka Červenej armády.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: Šariš
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,08 Apr 2017

Urbanova veža

Urbanova veža

...je historická zvonica nachádzajúca sa na Hlavnej ulici v Košiciach na severnej strane Dómu sv. Alžbety. Názov nesie podľa zvona, ktorý je v nej umiestnený.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky: Dóm sv.Alžbety
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,26 Mar 2017