región Šariš - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

región Šariš

Je to historickým regiónom rozkladajúcim sa na severe východného Slovenska. Zo západnej a juhozápadnej strany hraničí Šariš so Spišom, na východe siaha po severný Zemplín, na juhovýchode susedí s Abovom.

región Šariš
Región Šariša je mierne hornatý, pričom nížinné oblasti sa pravidelne striedajú s pohoriami.

Južnou časťou Šariša - Košickou kotlinou - viedla kedysi obchodná cesta s názvom Via regale (kráľovská cesta), ktorá spájala Čierne more a Baltské more. K hlavným zdrojom príjmov regiónu patrilo obchodovanie so soľou. V regióne sa soľ dokonca aj ťažila.

PREŠOV

 • tretie najväčšie mesto Slovenska - metropola regiónu
 • prvé sídla v regióne na tomto mieste vznikali už v neolite
 • V rímskom období v tomto priestore jestvovali roľnícke osady s obytnými a hospodárskymi domami - prešovský typ obydlí.
 • Na brehoch Torysy vyrástli staroslovanské osady, ktoré v 9.storočí začlenili do Veľkomoravskej ríše
 • V 11. a 12. storočí sa vedľa slovanských osád usídlilo maďarské obyvateľstvo. Zásluhou kolonistov pozvaných z nemeckého Saska sa v 13.storočí viaceré osady integrovali do budúceho stredovekého mesta
 • V roku 1342 bol Prešov vyňatý z právomoci šarišského župana, čím sa posilnilo jeho samosprávne postavenie.
 • 1370 - slobodné kráľovské mesto a od roku 1480 sa stalo členom tzv. Pentapolitany (spolok piatich východoslovenských miest)
 • V 16. a 17.storočí sa stal dôležitou baštou reformných cirkví v Uhorsku. O túto baštu sa opierali vodcovia stavovských povstaní proti Habsburgovcom. Mesto viackrát čelilo útokom cisárskych vojsk. Kruté následky malo potlačenie povstania Imricha Thokolyho v roku 1687. Cisársky generál Antonio Caraffa uvalil na mesto hospodárske sankcie a dal popraviť 24 prešovských šľachticov a mešťanov - Prešovské jatky. V renesančnom mestskom paláci, ktorý je v meste známy aj ako Rákociho palác (dva meštiacke domy, ktoré dal prebudovať v 16.storočí Žigmund Rákoci) bol v roku 1633 podpísaný tzv. prešovský mier medzi Jurajom I.Rákocim a cisárom Ferdinandom II.. Palác bol sídlom jedného z vodcov protihabsburského povstania Františka II. Rákociho.
 • Okrem obchodu a remesiel sa v meste rozvíjala aj vzdelanosť a kultúra. V roku 1647 sa mesto stalo sídlom Šarišskej župy a v roku 1667 tu založili evanjelické kolégium.
 • V 19.storočí v rámci výstavby železničnej trate otvorili úsek z Kysaku do Prešova. Prvý vlak po ňom prešiel 1.septembra 1870. O dva roky neskôr trať predĺžili do Plavča a v roku 1893 aj do Bardejova. Krátko po prvej svetovej vojne Prešov zažil pokus o nastolenie komunistického štátu inšpirovaný boľševickou revolúciou v Rusku. Z okien prešovskej radnice vyhlásili Slovenskú republiku rád.
 • Počas 2.sv.vojny sa postavenie mesta čiastočne posilnilo. Mesto prevzalo viaceré kompetencie a inštitúcie prenesené z Košíc, ktoré zabralo hortyovské Maďarsko
 • Historické pamiatky Prešova - rozprestierajú sa okolo Hlavnej ulice, ktorej radovú zástavbu poznačil v roku 1887 požiar. Ústrednou dominantou je Kostol sv. Mikuláša s vysokou regotizovanou vežou. Na hlavnom oltári z roku 1696 sa harmonicky uplatňuje gotika a barok. Gotické sú plastiky anjelov zo začiatku 16.storočia pochádzajúce z dielne Majstra Pavla z Levoče.
 • Pôvodne renesančný objekt bývalého evanjelického kolégia. Bolo to miesto pôsobenia školy vyššieho typu založenej v roku 1667. V škole sa významným spôsobom prejavovali vplyvy reformačného humanizmu. Ich šíriteľmi boli čerství absolventi nemeckých univerzít, ktorí prichádzali do Prešova, kde pôsobili ako učitelia. Vďaka nim sa o Prešove hovorilo ako o Aténach na Toryse.
 • Ďalšie pamiatky Prešova - Klobušického palác, mestská reduta (v roku 1833 tu vybudovali mestskí radní prvú divadelnú budovu), súbor budov Čierny Orol (boli tu ubytovaní vojaci generála Suvorova a roku 1806 aj Kutuzov so svojimi vojakmi, rečnil tu aj Štúr a Hurban), Rákocziho palác (vlastivedné múzeum s expozíciou hasičstva na Slovensku), Neptúnová fontána, radnica a súkromné múzeum vín, Katedrála sv.Jána Krstiteľa z 18.storočia, ktorá tvorí jeden celok so sídelným biskupským palácom a gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou, Námestie legionárov a Divadlo Jonáša Záborského, Bosáková banka, Caraffov dom - bývalá mestská väznica (kde v roku 1687 generál Antonio Caraffa väznil a mučil povstalcov pred ich popravou), vodná bašta - jej ľudové pomenovanie súviselo so špeciálnym hydraulickým zariadením určeným na čerpanie vody, mestské hradby, budova Župného domu - postavili ju v roku 1790 v rokokovo-klasicistickom slohu pre úrad Šarišskej župy, pravoslávny chrám Alexandra Nevského s typickými cibuľovými kopulami, židovská synagóga (z roku 1898 v maurskom slohu s orientálnou ornamentalikou, vo vnútri je umiestnená vzácna zbierka judaík z majetku E.Barkányho), palác Pulských (divadlo Alexandra Duchnoviča). Do parčíka v centre mesta pribudla busta cisárovnej Alžbety, ktorú poznajú ľudia pod menom Sissi.
 • V meste sídli najstarší futbalový klub na Slovensku - Tatran Prešov
 • zaujímaví rodáci: Ján Borodáč, Peter Lipa, Ján Adam Rayman, Oskár Berger, Peter Rašev, Ivana Christová, Blaho Uhlár, Juraj Fabián, Pavol Mikulík, Erika Dobrovičová, Igor Liba, Dušan Martinček, Martin Štrbák, Marián Jusko, Juraj Kukura, Ivan Tásler, Michal Hudák, Anton Popovič, Tibor Biath


Prešov - budova kolégia
SOLIVAR

 • kedysi samostatná obec, ktorá je dnes mestskou Prešova
 • pozoruhodný komplex technických pamiatok súvisiacich s ťažbou soli
 • po stáročia sa v okolí osady Sauuvar zachytávala voda soľných prameňov. Varením sa z nej získavala soľ, ktorú furmani rozvážali po Uhorsku a celom Poľsku.
 • Gápeľ - nad šachtou Leopold, jediný sprístupnený banský objekt v Solivare. Okrem neho sa zachovala aj varňa František, čeretne (zásobníky na uskladnenie soľanky), klopačka a Kaplnka sv.Rócha.
 • Po roku 1946 sa soľanka získava z hlbinných vrtov umiestnených na východ od Solivaru

SABINOV

 • Prvá písomná zmienka o Sabinove ako veľmi rozvinutej kráľovskej obci pochádza z roku 1248
 • malebné šarišské mestečko s bohatou históriou slobodného kráľovského mesta
 • nestačil konkurovať podstatne silnejšiemu Prešovu a tak žil v jeho tieni
 • farský Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa. Pôvodne gotický kostol s renesančnými prvkami
 • lýceum založené v roku 1530
 • zvyšky mestského opevnenia, z 13 bášt sa zachovalo 8
 • Obchod na korze a pamätník na nakrúcania tohto oscarového filmu.
 • Drienica - Lisá
 • zaujímaví rodáci: Teodor Kostka


Sabinov - gotický kostol

BARDEJOV

 • Je to jedno z najkrajších miest Slovenska ocenené zlatou medailou nadácie ICOMOS pri UNESCO a v roku 2001 zaradené do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
 • V roku 1241 sa v tzv. ipatijevskom letopise spomína trhová osada Bardouev.O šesť rokov mladšia listina uvádza, že na území terra Bardqua stál kláštor citercitov.
 • Po tureckom vpáde sa a pod vplyvom nemeckých kolonistov začalo rodiť bohaté a prosperujúce stredoveké mesto.
 • od roku 1376 slobodné kráľovské mesto
 • vďaka obchodu a remeslám sa Bardejov stal jedným z najvýznamnejších miest Uhorska
 • v 16.storočí sa mesto otvorilo novým myšlienkam v oblasti kultúry a vzdelania. Ich nositeľmi boli najmä predstavitelia renesančného a reformačného humanizmu importovaného z Nemecka
 • v 17.storočí sa začalo menej priaznivé obdobie mesta a Bardejov sa postupne dostalo do tieňa Prešova
 • Bardejov - najgotickejšie mesto na Slovensku
 • pamiatky a zaujímavé miesta: obdĺžnikové Radničné námestie s radom starobylých meštiackych domov s typickými štítovými priečeliami s podlomeniami, radnica - solitérna stavba s ukážkou doznievajúcej gotiky, v priestoroch radnice a meštiackeho domu Gantzughof sú umiestnené exponáty Šarišského múzea, meštiacky dom s figurálnou maľbou na fasáde, Kostol sv. Egídia (začali ho stavať začiatkom 15.storočia na mieste kláštora cisterciánov, v súbore 11 neskorogotických krídlových oltárov postavených v období 1460 - 1520 a za najcennejší sa považuje bočný oltár Narodenia Pána z krakovskej dielne W.Stwosza, plastika Stolica milosti v predele oltára sv.Barbory pochádza bola zhotovená v dielni Majstra Pavla z Levoče).
 • renesančná budova bývalej mestskej humanistickej školy, ktorá bola významným centrom kultúry a vzdelanosti Bardejova, ba aj Uhorska. Pôsobil tu aj žiak a stúpenec M.Luthera Leonard Stöckel. Tabuľa na budove školy pripomína, že v tunajšej Gutgesellovej tlačiarni vytlačili v roku 1581 prvú knihu na Slovensku, napísanú v biblickej češtine.
 • židovské suburbium - súbor židovských kúpeľov, synagóg, cintorína, obytných a hospodárskych budov
 • zaujímaví rodáci: Leonard Stöckel, Jozef Bomba, Juraj Henisch


Bardejov - námestie

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

 • administratívne patria ku Bardejov
 • liečia sa tam choroby tráviaceho ústrojenstva, nešpecifické choroby dýchacích ciest a choroby z povolania
 • miestne liečivé pramene sa spomínajú v roku 1247 v listine uhorského kráľa Bélu IV., ktorou ich aj s pozemkami darovali mestu Bardejov
 • najkrajšou stavbou je liečebný dom Astória
 • Múzeum ľudovej architektúry - 28 ľudových stavieb z horného Šariša a severného Zemplína
 • Liečilo sa tu niekoľko významných osobností napr. ruský cár Alexander I. či cisárovná Mária Lujza, neskoršia manželka Napoleona Bonaparta.
 • dva drevené kostoly prenesené z dedinky Zboj a z obci Mikulášov


Bardejovské kúpele - pripomienka pobytu ruského cára Alexandra I.

LIPANY

 • história mesta siaha najmenej do roku 1312. Už v 14. storočí bolo centrom panstva rozkladajúceho sa v okolí hradu Kamenica
 • krajina v okolí je malebná s pásmom menších skalnatých brál rozmanitých tvarov - kyjovské bralá

SVIDNÍK

 • Múzeum materiálnej a duchovnej kultúry Ukrajincov a Rusínov
 • Duklianske múzeum so skanzenom zbraní, ktoré sa použili pri bojoch o Dukliansky priesmyk
 • Pamätník Sovietskej armády postavený na počesť 84 000 vojakov Červenej armády a 6 500 vojakov 1.čs.armádneho zboru
 • 13 drevených kostolíkov
 • zaujímaví rodáci:Ivan Mikloš

STROPKOV

 • slovanská osada tu stála už pred 13.storočím
 • 1404 - oppidum, mestečko
 • kaštieľ - vznikol prestavbou stropkovského hradu
 • rekreačná oblasť Veľká Domaša
 • zaujímaví rodáci: Ľuboš Micheľ

Ďalšie zaujímavé miesta

 • ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (centrum farmaceutického priemyslu - očkovacie látky a séra)
 • HERVATOV, KRIVÉ, FRIČKA, LUKOV, KOŽANY, TROČANY (drevené kostoly)
 • CIGEĽKA (minerálna voda s charakteristickou slanou chuťou, ktorú vyvážali do USA)
 • ZBOROV (odohrali sa tu ťažké boje medzi rakúsko-uhorskými vojskami a ruskými vojskami, hrad)
 • REGETOVKA (lyžiarske stredisko)
 • HANIGOVCE (hrad, zaujímaví rodáci: Mikuláš Kocvár, Anton Beskid)
 • VYŠNÝ ŽIPOV (zaujímaví rodáci: Pavol Hudák )
 • HANUŠOVCE NAD TOPĽOU(Hanušovský viadukt - jeden z najväčších železničných mostov v Európe, kaštiele )
 • VEĽKÝ ŠARIŠ (pivovar Šariš, hrad)
 • ŽUPČANY (pochovaný je tu Jonáš Záborský, klasicistický kaštieľ)
 • FRIČOVCE (renesančný kaštieľ)
 • BREŽNANY (drevený kostolík z roku 1727 s bohatým interiérom, v ktorom sa napríklad nahádza aj kalich s 200 ročnou tradíciou)
 • HANISKA (pamätník východoslovenského roľníckeho povstania z roku 1831)
 • KAPIŠOVÁ (Údolie smrti - miesto veľkej bitky počas Karpatsko-Dukelskej operácie)
 • DUKLIANSKY PRIESMYK (Vojenské prírodné múzeum Karpatsko-duklianskej operácie)
 • LIPOVCE (jaskyňa Zlá Diera, Lačnovský kaňon, hrad Lipovce)
 • TOKAJÍK (obec vypálená za 2.sv.vojny)
 • PUŠOVCE (zaujímaví rodáci: Jozef Migaš)
 • OKRUŽNÁ (zaujímaví rodáci: Milka Zimková)
 • TURANY NAD ONDAVOU (zaujímaví rodáci: Marika Gombitová)
 • BUCLANY (zaujímaví rodáci: Viera Bombová)
 • CHMINIANSKA NOVÁ VES (zaujímaví rodáci: Martin Jakubko)

HRADY

foto: webslovensko.sk, foto v perexe - pripomienka krvavého zúčtovania so šarišskými pánmi počas stavovských povstaní. Socha Antónia Caraffu na budove Kolégia v Prešove

Martin Šaro,   31 Mar 2017