Samuel Jurkovič - WebSlovensko.sk
dnes je : utorok 19.marec 2019 kalendarium

Samuel Jurkovič

Samuel Jurkovič bol priekopníkom slovenského a európskeho družstevníctva a národovcom, ktorý sa aktívne sa zúčastňoval procesu národného obrodenia.

Samuel Jurkovič
Samuel Jurkovič (* 9.február 1796 Brezová pod Bradlom - † 13. júl 1873 Brezová pod Bradlom) sa narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Postupne študoval v Rábe, Trnave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a na evanjelickom lýceu v Bratislave.

Samuel Jurkovič bol v prvom rade priekopníkom slovenského a európskeho družstevníctva. Vyvrcholením jeho práce v tejto oblasti bolo založenie v poradí druhého úverového ľudového družstva v Európe pod názvom Spolok gazdovský, ktoré založil počas svojho pôsobenia v Sobotišti. Sobotišské družstvo vzniklo len tri mesiace po družstve založenom v anglickom Rochdale.

Náplňou družstva bolo sporenie a poskytovanie finančných pôžičiek. Pre svojich členov, výnimočne aj nečlenov, obstarávalo lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali pravidelným sporením a vkladaním úspor do družstevnej pokladne. Spolok ochotne poskytol pôžičku usilovnému remeselníkovi na rozšírenie dielne či zlepšenie výroby. Jeho členovia prijali záväzok, ktorý stanovoval podmienky, za ktorých mohol žiadateľ získať pôžičku (napríklad mravne a čestne žiť, vyvarovať sa nadmernej konzumácii alkoholu, nočnému túlaniu a hraniu v karty). Mravný život vyžadovali aj od svojich dlžníkov. Pôžičku mohol dostať iba statočný, usilovný, pracovitý a šetrný. Členovia tiež každý rok vysadili každý po dva stromy na obecných pozemkoch. Týmto činom sa trvalo zapísal do dejín svetového družstevníctva a bol považovaný za peňažného pioniera Európy.
Podľa sobotišského gazdovského spolku vzniklo v 19.storočí na Slovensku niekoľko hospodárskych a gazdovských spolkov, sporiteľní, ktoré pomáhali ľuďom čeliť úžere a vykorisťovaniu. Spolky vychovávali Slovákov ku národnému povedomiu. Boli nápomocné štúrovcom pri získavaní podpory ľudu pre svoj národný program, nakoľko obhajcovia a predstavitelia Slovákov sa zgrupovali najme z radov vidieckej a malomestskej inteligencie, ktorá nemala väčší politický vplyv, ani finančné zabezpečenie. Samotný spolok gazdovský v Sobotišti ukončil svoju činnosť v roku 1851.

Samuel Jurkovič bol aj učiteľom a všestranne činným osvetovým a kultúrnym pracovníkom, ktorý sa zaslúžil o povznesenie úrovne dedinských škôl. V tejto oblasti bol veľmi činorodý a podieľal sa pri zrode čitateľských spolkov a knižníc pre široké ľudové vrstvy. Spolu s Hurbanom založili Slovenské národné divadlo nitranské, ktoré sa stalo vzorom pre rozvíjajúce sa slovenské ochotnícke divadelníctvo.

Ako národovec aktívne prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru a Cirkevných listov. Ako člen Slovenskej národnej rady a spolutvorca tzv. Nitrianskych žiadostí slovenského národa sa zúčastnil na zasadnutiach spolku Tatrín a na príprave Slovenského povstania. V revolučnom roku 1848 šíril národnobuditeľské myšlienky štúrovskej generácie, a tak jeho zásluhou zohralo Záhorie významnú úlohu.

Po skončení povstania bol prenasledovaný a tak ušiel na Moravu (Rusava) a potom do Prahy. Tu sa zúčastňoval na podujatiach Slovanskej lipy a Slovanskej besedy. Po porážke revolúcie sa vrátil do rodiska, kde bojoval proti sociálnemu a národnostnému útlaku a venoval sa osvetovej práci každého druhu. Okrem iného bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a podporovateľom všetkých významnejších akcií slovenského národného hnutia. Zomrel 13.7.1873 v Brezovej pod Bradlom.

Významné miesto v histórii národného obrodenia zastávala aj jeho dcéra Anna Jurovičová. Anna sa stala prvou slovenskou herečnou, divadelnou ochotníčkou. Od roku 1931 hrávala v Slovenskom národnom divadle nitrianskom v Sobotišti. Za manžela sa vzala Jozefa Miloslava Hurbana. O Aničke Jurkovičovej existuje aj televízny seriál s rovnomenným názvom.

Martin Šaro,   22 May 2017