Móric Beňovský - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Móric Beňovský

Móric Beňovský (Matúš Michal František Serafín August) , vtedy písané Beňowský bol človek širokého zamerania. Beňovský bol predovšetkým dobrodruh slovenského pôvodu, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, monarcha - kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak. Beňovský bol prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (dlho pred Jamesom Cookom a de La Pérousom).

Móric Beňovský
Móric Beňovský bol:

  • prvým Európanom, ktorý sa plavil v severnom Pacifiku, pričom preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, počas čoho sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty). Jeho cesta do Macaa bolo prvá známa cesta zo severovýchodného pobrežia na juhovýchodné pobrežie Ázie
  • prvý človek, ktorý navštívil štyri kontinenty (Európu, Áziu, Afriku a Ameriku)
  • prvý človek, ktorý preskúmal Ostrov sv. Vavrinca
  • významným výskumníkom Madagaskaru a prvým kráľom zjednoteného Madagaskaru
  • prvým slovenským autorom celosvetového bestselleru
  • prvým Slovákom, ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu krajín (minimálne Poľska, USA, Francúzska, Rakúska a Madagaskaru).

Svoju kariéru Beňovský začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo v rámci Uhorska súčasťou Rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko).


Jozef Adamovič ako Móric Beňovský vo filme Vivat Beňovský!

V roku 1768 sa Beňovský pridal k poľskému národnému hnutiu, ktoré bojovalo proti ruskej intervencii. Počas bojov ho však zajali a internovali v Kazani, neskôr ho poslali do vyhnanstva na Kamčatku (Sibíri). Beňovský so spoluväzňami odtiaľ ušiel a na lodi začali objaviteľskú plavbu severným Pacifikom (bol prvý Európan, ktorý sa tade plavil). V roku 1772 dorazil do Paríža a kráľ Ľudovít XV., plný dojmov z tohto človeka mu ponúkol zastupovať Francúzsko na Madagaskare. V roku 1776 Beňovského na Madagaskare miestni kmeňoví náčelníci zvolili za ampansacabeho (kráľa) Madagaskaru. V tom istom roku sa vrátil do Paríža, kde ho neskôr na príkaz Ľudovíta XVI. povýšili na generála, udelili mu vojenský rad Svätého Ľudovíta a doživotný dôchodok.

V roku 1777 sa stal blízkym priateľom Benjamina Franklina (vtedy americký vyslanec vo Francúzsku), ktorý sa stal aj rodinným priateľom Beňovského dvoch dcér. Poznal sa aj s grófom Casimirom Pulaskim (1748-1779), ktorý v roku 1777 zaniesol do (dnešných) USA list od Beňovského. Beňovský v liste ponúkol americkej revolúcii Madagaskar ako základňu pre boj proti Anglicku, čo však Kontinentálny kongres zamietol. V tom čase sa Beňovský obrátil na rakúsky dvor panovníčky Márie Terézie a ponúkol mu svoje služby. Rakúsko, ktoré ho kedysi vyhnalo zo svojho územia, zmenilo názor na presláveného cestovateľa a udelilo mu amnestiu. V zime 1777/1778 sa vrátil na Slovensko do svojho zámku v Beckovskej Vieske, kde okrem iného korešpondoval s francúzskymi úradmi. V roku 1778 ho Mária Terézia osobným listom povýšila na grófa, odmietla však jeho projekty námorného obchodu z Uhorska, najmä zriadenia obchodnej cesty z Komárna do Rijeky. V roku 1778 - 1779 bojoval vo vojne medzi Rakúskom a Pruskom v Prusku.
Keďže nezískal uznanie od Francúzska, Rakúska, ani od USA, obrátil sa na Veľkú Britániu, kde roku 1783 požiadal vládu o povolenie expedície na Madagaskar. V tom istom roku odovzdal svoje po francúzsky písané pamäte Johnovi Hyacinthovi de Magellan (potomkovi rovnomenného slávneho moreplavca), ktorý ich preložil do angličtiny a vydal. Nasledovali preklady do rôznych jazykov (napríklad do nemčiny 1790, slovenčiny roku 1808, do maďarčiny 1888) a kniha sa stala svetovým bestsellerom.

V roku 1784 vymenoval J. H. Magellana za povereníka pre Madagaskarský štát a oprávnil ho konať ako zástupcu vo všetkých hospodárskych a politických záležitostiach na ostrove. V tom istom roku sa vybral na svoju druhú expedíciu na Madagaskar na lodi Intrepid poskytnutej obchodníkmi Messonierom a Zollikoferom, s ktorými sa skontaktoval v Anglicku v Baltimore. Loď musela po ceste núdzovo pristáť v Brazílii. V roku 1785 dorazil na Madagaskar tentokrát ako zástupca Anglicka. Na ostrove zorganizoval vzburu domorodcov proti francúzskej osade Foulpointe. Následne začal budovať hlavné mesto svojej plánovanej „ríše“ - Mauritania (pomenované podľa neho samého) na Cape East (najvýchodnejší bod ostrova). Jeho anglickí a americkí spoločníci dostali v meste pozemky. Z Mauritánie obchodoval s Marylandom a Baltimoreom (v Anglicku), najmä s otrokmi. V roku 1786 nazlostené francúzske námorné ministerstvo poslalo na Madagaskar tajnú výpravu, ktorá 23. mája uskutočnila prekvapivý útok. Beňovský zomrel v Mauritanii počas boja, a tam je aj pochovaný spolu s dvoma ruskými utečencami, ktorí ho sprevádzali od úteku z Kamčatky.

K osobe Beňovského sa v súčasnosti hlásia nielen Slováci, ale aj Maďari, Francúzi, Poliaci a Rakúšania. Na Madagaskare je pomník, kde je uvedené, že bol Maďarom. Naši historici, ktorí sa zaoberajú touto témou však zdôrazňujú, že išlo o Slováka. Ako 16 ročný sa hlásil ku Slovákom.

Martin Šaro,   02 May 2017