Michal Bosák - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Michal Bosák

Písať o Michalovi Bosákovi, človeku, ktorý sa ako šestnásťročný vydal s jedným dolárom do Spojených štátov amerických, aby tam začal nový život a stal sa významným bankárom, sa dá z rôznych uhlov. Asi najjednoduchšie by to bolo urobiť cez dva jeho podpisy.

Michal Bosák
Tých podpisov, ktoré Michal Bosák urobil, je už len z titulu toho čo dosiahol samozrejme viac, predsa sú len dva najvýznamnejšie, ktoré ho charakterizujú.

PODPIS ÚSPEŠNÉHO BIZNISMANA

Cestu Michala Bosáka (*10.december 1869, Okrúhle - †18. február 1937, Scranton) za úspechom je možné charakterizovať ako zmes usilovnej práce, viery vo vlastné sily a trochy šťastia. Cez triedenie uhlia, jeho dolovanie, obchodovanie s pivom sa prepracoval až ku vlastnému baru (krčme), v ktorej vytvoril slovenský ostrovček, útočisko miestnych prisťahovalcov zo Slovenska. K dispozícii bola aj slovenská strava, halušky nevynímajúc. To aspoň trochu pripomenulo domov. Na rad prišla banka, najskôr jeho súkromná MICHAL BOSAK PRIVATE BANK, potom pomáhal rozbiehať ďalšie dve. Najmä FIRST NATIONAL BANK v Olyphante sa mu stala osudnou. Ako aktivista stál pri jej rozbehu a postupným skupovaním jej akcií sa prepracoval až do predstavenstva banky. Neskôr bol zvolený za jej prezidenta. To bol prvý dôležitý predpoklad vedúci ku spomenutému podpisu. Druhým dôležitým predpokladom bol fakt, že FIRST NATIONAL BANK ako jedna z niekoľkých bánk, mala povolenie od vlády vydávať vlastné emisie bankoviek. Výsledkom týchto dvoch predpokladov bol podpis slovenského rodáka na desaťdolárovej bankovke. Bankovka uzrela svetlo sveta tak 25. júna 1907.

PODPIS VLASTENCA A OBČIANSKEHO AKTIVISTU

O Michala Bosáka ako úspešného človeka sa zaujímali aj politici. Jeho však zaujímali iba národné záujmy Slovákov, ktorí sa v tom čase snažili o vlastné sebaurčenie, preto nevyšiel pokus nanominovať ho do amerického senátu za Demokratickú stranu.. Bosák pre Slovensko poriadal finančné zbierky, angažoval sa vo veci pomoci sirotám po tragédii v Černovej, úzko spolupracoval so Slovenskou ligou, zúčastňoval sa stretnutí odbočky Československej národnej rady a prišiel tak do styku aj s Tomášom G. Masarykom a Pittsburskou dohodou. Dátum na Pittsburskej dohode, tomto politickom manifeste Čechov a Slovákov usilujúcich sa o vlastný štát, je 30.máj 1918. V skutočnosti bola podpísaná až 31. mája, bolo už totiž po polnoci a nechýba na nej ani podpis samotného Bosáka. Táto dohoda bol majstrovský ťah Masaryka, ktorým si zabezpečil podporu amerických Slovákov, z ktorých mu niektorí mohli prekaziť jeho plány neuznaním jeho vedúcej úlohy pred americkou verejnosťou. Masarykovi, ktorý sám Pittsburskú dohodu podpísal až 14.novembra 1918 krátko pred návratom do Európy, keď už bol zvolený za prezidenta, umožnila realizovať svoje vízie o jednotnom československom národe. Pre Bosáka to však bola rana.

Svoj podnikateľský vrchol dosiahol Michal Bosák v rokoch 1919-1921. 1.novembra 1915 založil v Scrantone banku so stotisícovým základným imaním. Niesla názov Bosak State Bank a akcionármi boli výlučne Slováci. Bolo to v čase, keď bola dôvera ľudí podlomená Rovniankovým bankrotom. Bosak State Bank však bol úspech. Čistý zisk banky bol v roku 1919 235-tisíc dolárov, z ktorého sa vyplácali 10%-tné dividendy. Jej základné imanie stúplo na dvestotisíc. Len za prvý rok mala Bosak State Bank vyše milióna dolárov vkladov, v roku 1921 už vyše štyri milióny vkladov.

V roku 1923 bolo v Amerike až pätnásť slovenských bánk. Prišla však víchrica, volaná aj veľká hospodárska kríza a to bol koniec aj pre Bosáka, ktorý v tom čase figuroval v niekoľkých bankách. 5.septembra 1931 bola Bosak State Bank v Scrantone zatvorená. No dokázala vyplatiť až 75% vkladov, čo nedokázalo mnoho ďalších bánk. Banka teda na tom nebola až tak zle. To niečo vypovedalo aj o samotnom Bosákovi. Tu je potrebné sa pristaviť pri jednej príhode.
Svojho času vlastnil Bosák súkromnú banku v Olyphante, ktorou robil konkurenciu súkromnej banke iného vysťahovalca zo Slovenska. Ten, keď nepomáhali klebety, využil príležitosť nútenej Bosákovej neprítomnosti. Vydal leták, že Michal Bosák utiekol. Ľudia spanikárili a chceli späť svoje vklady. Poobede sa Bosák vrátil. Pokladnica už bola takmer prázdna a pred bankou zástup ľudí. Keď videli, že Bosák je späť, bolo po „srande“. Peniaze sa vrátili späť do banky. Inokedy boli aj chvíle, keď si prišiel vkladateľ vybrať svoje peniaze, prepočítal ich a vrátil späť. Vraj bol len zvedavý, či ich ešte majú.

A tak by sa dalo pokračovať… o tomto šikovnom a úspešnom podnikateľovi, ktorý nikdy vo svojom živote nezabudol na svojich blízkych. Z jeho rozsiahlych aktivít snáď možno spomenúť stavbu školy v rodnom Okrúhlom. Jeho pôsobenie na Slovensku pripomína aj secesná budova - tzv. Bosákov dom, kde sídlila pobočka Americko-slovenskej banky, v súčasnosti v majetku OTP a Národnej banky Slovenska. Bosákov dom prežil aj šialený nápad ktoréhosi komunistického funkcionára, ktorý sa snažil dom premiestniť na iné miesto. V pláne vraj bolo rozšírenie križovatky. Rekonštrukcia banky obdržala cenu Europa Nostra 2002.

Potomkovia Michala Bosáka Martin a Rudolf založili v 90.rokoch 20.storočia Spoločnosť Michala Bosáka, a zozbierali o svojom predkovi mnoho cenných a zaujímavých informácií. Vytiahli svojho predka z historického zabudnutia a predstavili ho Slovákom a celému svetu.

použitý zdroj: M.Bosák, R.Bosák: Michal Bosák - americký bankár zo Šariša, 1997

Martin Šaro,   06 Apr 2017