Leonard Stöckel - WebSlovensko.sk
dnes je : streda 20.marec 2019 kalendarium

Leonard Stöckel

Leonard Stöckel bol učenec, učiteľ, reformátor školstva, ktorý neskôr výrazne ovplyvnil školstvo a pedagogiku tohto obdobia, pričom zásady, ktoré vštepoval žiakom prostredníctvom svojho vyučovacieho procesu sa vyžadujú od žiakov aj dnes.

Leonard Stöckel
31.10.1518 pribil Martin Luther na stenu kostola v nemeckom meste Wittenberg svoje tézy a odštartoval tak reformné hnutie s cieľom zreformovať pomery v katolíckej cirkvi. V tom istom kostole je vitráž, na ktorej je dvanásť portrétov významných predstaviteľov obdobia reformácie. Na najvyššom mieste je portrét reformistu, rodáka z východoslovenského mesta Bardejov a Lutherovho stúpenca Leonarda Stöckela (* 1510, Bardejov - † 7. jún 1560, Bardejov).

Leonard Stöckel sa narodil v slobodnom kráľovskom meste Bardejov. V 16.storočí bolo slobodné kráľovské mesto Bardejov veľmi dobre opevneným mestom patriacim medzi piatich členov Pethapolitány, spolku piatich východoslovenských miest. A mladý chlapec v ňom absolvoval úvodné štúdiá. Potom študoval v Košiciach a v rokoch 1527 až 1529 aj na humanistickom gymnáziu vo Wroclavi. Jedným z prvých Stöckelových učiteľov sa stal Valentin Ekia. Neskôr ho obchodník Rüdiger zaúčal obchodníckemu remeslu. Stöckela však obchod nebavil a rozhodol venovať školstvu a pedagogike. Výrazným medzníkom v jeho živote sa však stali univerzitné štúdiá vo Wittenbergu, na ktorých sa veľmi zblížil so svojím učiteľom Filipom Melanchtonom, pričom toto ich priateľstvo pretrvalo až do Melanchtonovej smrti.

Po skončení štúdií si Stöckel našiel pôsobisko v nemeckom Eislebene. Ale keďže mu v Bardejove držali miesto, tak sa 1. júna 1535 Stöckel aj na odporúčanie Melanchtona vrátil do Bardejova. Nápomocný mu v tom bol aj Melanchtonov list mestskej rade v Bardejove. Stöckel nastúpil ako učiteľ do miestnej školy, ktorú spravoval prakticky až do svojej smrti, s krátkym prerušením, keď v roku 1555 po nezhodách s mestskou radou Bardejov opustil a presunul sa do Kežmarku, kde pôsobil asi pol roka.


pamätná tabuľa na dome v Bardejove kde Stöckel pôsobil

Ideovým základom vyučovacieho a výchovného procesu v škole v Bardejove pod rektorským vedením Stöckela sa stal Melanchtonov saský poriadok. Na základe neho Stöckel skoncipoval tzv. Zákony bardejovskej školy (Leges scholae Bartfensis) z roku 1540. Šlo o súbor pedagogických pravidiel a Stöckel vo vyučovacom procese nabádal žiakov k disciplíne, súčasne ich ale podnecoval k voľnej tvorivej diskusii bez hádok a emócií. Zakázané boli nočné alkoholické večierky. Výsledkom bolo, že Stöckelova škola sa stala najlepšou a najvyhľadávanejšou v Uhorsku. Študovalo na nej mnoho významných ľudí 16.storočia, napríklad členovia turčianskeho rodu Rakovských, známeho aj z filmového spracovania Alžbetin dvor. Odporúčania pre štúdium na tejto škole dával dokonca aj kapitán Šarišského hradu. Škola mala tri triedy, ako tri stupne štúdia.


dom v Bardejove kde Stöckel pôsobil

Okrem školy sa Stöckel venoval divadlu a spevu. Je autorom prvej školskej divadelnej hry Príbeh o Zuzane a s deťmi jeho školy naštudoval prvé školské divadelné predstavenie. Predstavenie síce bolo kritizované za nízku umeleckú úroveň, sám Stöckel ale priznal, že nebola prvoradá. Hra sa vďaka jednej maďarskej germanistke zachovala do dnešných čias a úryvky je možné vidieť v dokumente o Leonardovi Stöckelovi, ktorý má v archíve Slovenská televízia.

Stöckel sa venoval aj spevu. Je autorom prvej učebnice spevu. Viedol miestny spevácky zbor a pri jednej jeho skúške ho postihla náhla nevoľnosť, ktorá ho pripútala na lôžko, z ktorého sa ku svojim milovaným povinnostiam nevrátil.

Leonard Stöckel bol činný aj vo veciach verejných. Roku 1549 spracoval evanjelické vyznanie viery piatich východoslovenských miest združených v Pentapolitáne, ktoré 2. októbra toho istého roku predložili kráľovským komisárom na schválenie. Vierovyznanie, ktoré poznáme pod názvom Confesio pentapolitána schválil aj panovník.

Leonard Stöckel sa stal výrazným šíriteľom reformácie v Uhorsku. Svojim dielom a svojou prácou prispel ku povzneseniu učenia a vzdelanosti širších vrstiev vtedajšej uhorskej a aj slovenskej spoločnosti.
Jakub Hlohoš,   02 May 2017