Ladislav Medňanský (Mednyánszky) - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Ladislav Medňanský (Mednyánszky)

Život prináša zaujímavé úkazy. Jedným z nich je pomer počtu zaujímavých rodákov, ktorí vzišli z jednotlivých miest a obcí Slovenska k počtu ich obyvateľov. Obec Beckov by v takom porovnaní obstála veľmi dobre. Okrem významného národovca Jozefa Miloslava Hurbana dala táto dedinka Slovensku a svetu významného maliara a krajinkára Ladislava Medňanského.

Ladislav Medňanský (Mednyánszky)
Ladislav Medňanský (* 23. apríla 1852, Beckov – † 17. apríla 1919, Viedeň) je síce rodákom Beckova, jeho život je však úzko spätý s dedinkou Strážky na Spiši a najmä miestnym kaštieľom. Ladislav totiž pochádzal zo šľachtickej rodiny a jeho matka mala korene práve na Spiši.

Rodina najskôr žila v Beckove, a keď Ladislav dovŕšil vek desať rokov, presťahovala sa do matkinho rodného kaštieľa v Strážkach pri Kežmarku. A z Kežmarku je už veľmi blízko do Tatier. Tento presun možno súvisel s faktom, že Medňanský bol ako dieťa veľmi chorľavý.

Spoločenské postavenie rodiny spôsobilo, že Medňanský začal už od dvoch rokov dostávať základy maliarstva. Do tých ho zasväcoval viedenský výtvarník a grafik Thomas Ender. Medňanský mimo iného študoval v Paríži na École des Beaux-Arts. Na známom bulvári Montmartre mal ateliér. Neskôr sa do Francúzska rád vracal a okrem neho a Slovenska striedavo žil aj vo Viedni a Budapešti.

Kunsthistorici, ktorí sa zaoberajú Medňanským tvrdia, že francúzske pobyty výrazne ovplyvnili jeho tvorbu. Francúzskou tvorbou inšpirovaný Medňanský sa pokúsil zmeniť spôsob stvárnenia prírody v stredoeurópskom priestore. Príroda, veľmi často tá tatranská, sa stala Medňanského najobľúbenejším motívom. Koncom 19.storočia sa však námetom jeho tvorby stala aj smrť. Možno práve z týchto pohnútok sa Medňanský vo vysokom veku podujal na riskantný podnik. Dobrovoľne narukoval na front 1.svetovej vojny, kde kreslil a maľoval snažiac sa zachytiť človeka v prostredí plnom strachu, úzkosti, násilia a smrti.

Medňanský rád cestoval. Počas ciest si kreslil a škicoval. Striedal obdobia činorodej aktívnej práce s obdobiami, keď sa stiahol do svojho vnútorného sveta.. Svoj jediný stály ateliér mal v kaštieli. Počas svojich ciest si ateliéry prenajímal, či už to bola Viedeň, Budapešť, alebo Francúzsko.

Veľká časť Medňanského diel je sústredná v kaštieli v Strážkach. Ide o tú časť, ktorá prešla po smrti jeho netere Margity Czobelovej, do vlastníctva Slovenskej národnej galérie. V spomenutom kaštieli sa nachádza múzeum s jeho obrazmi tematicky sa viažúcimi ku Strážkam a okoliu. Predpokladá sa, že najviac jeho obrazov je v Maďarsku.

Ladislava Medňanského je v súčasnosti najdrahší výtvarník pochádzajúci zo Slovenska. Jeho obrazy sa na aukciách dražia rádovo v státisícoch. V roku 2010 boli vydražené dve jeho najdrahšie diela: Večerná nálada za 250 000,- eur a Vnútro lesa s potokom za 230 000,- eur.
foto: wikipédia
údaje o cenách obrazov: Hospodárske noviny

Jakub Hlohoš,   19 Apr 2017