Košický región – Abov - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Košický región – Abov

Košický región volaný aj Abov sa nachádza na východnom Slovensku. Jeho jadrom je Košická kotlina s pôdorysom v tvare obráteného písmena L. Úrodnú a husto osídlenú kotlinu obklopuje veniec pohorí s výbornými možnosťami pre rekreáciu a turistiku. Západnú časť zapĺňajú tri horské skupiny patriace do Slovenského Rudohoria. na severozápade sa do masívu. Na severozápade sa do masívu Čiernej hory vrezal Hornád.

Košický región – Abov
Mohutný zalesnený chrbát Volovských vrchov kulminuje majestátnou Kojšovskou hoľou (Kojšovka). Na juhozápade regiónu sa rozprestiera osobitá krasová krajina s planinami.

Východné ohraničenie oblasti tvoria Slánske vrchy, ktoré naposledy otriasali od vulkanických erupcií v mladších treťohorách. V minulosti boli Košice súčasťou Abovskej a Turnianskej župy a v roku 1918 toto územie rozdelila štátna hranica medzia dva nástupnícke štáty Rakúsko-uhorskej monarchie - Česko-Slovensko a Maďarsko.

KOŠICE

 • Košice sú neoficiálnou metropolou východu Slovenska.
 • Je to druhé najväčšie mesto Slovenska, prirodzené centrum regiónu, obchodu, remesiel, kultúry a vzdelanosti v regióne.
 • Život vo východniarskej metropole je úzko spätý s východoslovenskými železiarňami (dnes US Steel), ktoré patria medzi najvýznamnejšie podniky a zamestnávateľov na Slovensku s výrazným podielom na tvorbe celkového hrubého domáceho produktu.
 • Oblasť Košíc a Abova bola osídlená pravekými ľuďmi asi pred 40-tisíc rokmi. O trvalej prítomnosti vyspelých ľudských sídiel svedčia početné archeologické nálezy keramiky, šperkov a zbraní na južnom predmestí Barce a v Nižnej Myšli. Koncom 11.storočia vybudovali pri slovanskom sídle na území dnešnej mestskej časti Krásna nad Hornádom benediktínske opátstvo, ktoré sa stalo cirkevným a kultúrnym centrom Abova. Panovníka tu zastupoval kráľovský hrad, ktorého zvyšky sa zachovali na zalesnenom kopci na severných predmestiach Košíc. Stredoveké mesto Košice vzniklo približne v polovici cesty medzi opátstvom a hradom. Prvá potvrdená písomná zmienka o meste pochádza z roku 1230. V prvých listinách sa spomína pod názvom Villa Cassa, z ktorého sa vyvinula Cassovia (latinsky), Kaschau (nemecky), Kassa (maďarsky) a Košice (slovensky). Po vpáde Tatárov v rokoch 1241-1242 krajinu dosídlili nemeckí prisťahovalci. Nastalo obdobie rozmachu v druhej polovici 13.storočia. Osada na pravom brehu Hornádu sa rozrástla na mesto opevnené hradbami a osídlené remeselníkmi. Košice zviedli úspešný diplomatický a miestami aj otvorený boj o správu a privilégiá v druhej polovici 13.storočia a prvej polovici 14.storočia. V roku 1304 sa Košičania vzopreli palatínovi Omodejovi Abovi, ktorý ovládal rozsiahle územie dnešného východného Slovenska. Spolu so svojím západoslovenským spojencom Matúšom Čákom bol hlavným oponentom voči kráľovskej korune Karola Róberta. V roku 1311 sa život nechceného zemepána ukončil smrťou a po víťazne bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 odmenil panovník svojich spojencov z Košíc mestské privilégiá. V roku 1342 sa Košice dočkali titulu slobodné kráľovské mesto.
 • 6. mája 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe kráľom signovanú erbovú listinu. Získali tak ako prvé mesto v Európe erb. Súčasne obdržali práva pečate. Tento deň sa oslavuje ako Deň mesta Košíc. Počas nasledujúcich 133 rokov získali Košičania ďalšie štyri erbové listiny. Súčasný erb mesta pochádza z roku 1502.
 • Slobodné kráľovské mesto prežívalo do polovice 15.storočia veľmi priaznivé obdobie rozkvetu a prosperity, keď sa mestský majetok rozrastal o okolité dediny a pozemky. V meste vyrástlo niekoľko gotických stavieb a napredovala aj výstavba Dómu sv. Alžbety. Košice sa stali najsilnejším mestom tzv.Pentapolitany, spolku piatich východoslovenských miest. Pokojné obdobie ukončili udalosti prvej polovice 15.storočia, keď sa po roku 1440 Košice stali sídlom Jana Jiskru z Brandýsa. Jeho žoldnieri sa z Košíc vydávali na výpravy, ktoré boli finančne kryté z mestskej pokladne. V 15.storočí boli Košice druhým najväčším mestom Uhorska so sedemtisíc obyvateľmi.
 • V roku 1556 zničil požiar mesto. Na troskách vzniklo nové renesančné mesto. Pribudli ďalší prisťahovalci maďarského pôvodu a z náboženského hľadiska prevahu získali stúpenci reformných cirkví. V 17.storočí sa z Košíc stala takmer nedobytná pevnosť s troma pásmami hradieb, vodnou a mohutnou hviezdicovou citadelou. Význam mesta zvýraznilo aj zriadenie vojensko-správnej územnej jednotky na jeho území (tzv. hornouhoského kapitanátu). Rozvoj mesta však pribrzdili turecké vojny a stavovské povstania. V tomto období bolo jedným z mála pozitív zriadenie tzv. jezuitskej univerzity v roku 1657. Bola to najvýchodnejšia európska univerzita, v tom čase mala tri fakulty a o jej zriadenie sa zaslúžil biskup Benedikt Kišdy.
 • 18.storočie prinieslo do mesta vďaka silnejúcej rekatolizácie a následných reforiem Jozefa II, ktoré priniesli viac slobody. V rokoch 1848 a 1849 sa Košice stali jedným z centier maďarského povstania proti Viedni. Od druhej polovice 19.storočia došlo ku prevratným zmenám v súvislosti s priemyselnou revolúciou. Zbúrali sa mestské hradby, za ktorými vyrástli obytné a priemyselné štvrte. Hlavným stimulom rozvoja mesta sa stalo vybudovanie prvej železnice spájajúcej Košice a Budapešť. Stalo sa tak v roku 1860 a o desať rokov neskôr prvý vlak vyrazil na trať Košicko-bohumínskej železnice.
 • Zmeny, ktoré postretli mesto v 20.storočí mali predovšetkým politický charakter. Mesto menilo svoje začlenenie v štátnych útvaroch. V posledný deň roku 1918 sa Košice stali súčasťou Československej republiky. V roku 1938 mesto pripadlo na viac ako šesť rokov horthyovskému Maďarsku. V apríli 1945 sa v Košiciach už na oslobodenom území zišla čs vláda a prijala dokument s názvom Košický vládny program o povojnovom usporiadaní Československej republiky.
 • Postupne sa menila celková tvár Košíc aj ich národnostné zloženie. Od konca 2.svetovej vojny sa počet obyvateľov zdvojnásobil.
 • Takmer všetky kultúrne pamiatky sa sústreďujú na Hlavnej ulici v centre mesta - najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácii na Slovensku. Predovšetkým je to Dóm sv. Alžbety. Je to samostatne stojaca budova - najväčší kostol na Slovensku a najvýchodnejšie ležiaca katedrálu západného typu v Európe. Ďalšou výraznou pamiatkou Hlavnej ulice je historická budova Divadla Janka Borodáča. Táto budova sa stala spolu so spomenutým Dómom súčasťou súčasného loga Košíc. Sú to dva body uprostred kvapkovitého námestia.
 • Ďalšie významné pamiatky, alebo zaujímavosti: Urbanova veža s múzeom voskových figurín, kópia zvona Urban, ktorú odliali vo Východoslovenských železiarňach je vo veži, pravý zvon je vystavený vedľa veže, Kaplnka sv. Michala, zvonkohra, tzv. spievajúca fontána, Univerzitný kostol ( postavili ho jezuiti v roku 1681 na pamiatku troch košických mučeníkov. Ich historické svätorečenie zabezpečil v roku1995 Ján Pavol II 90 rokov po ich blahorečení), Levočský dom, Východoslovenská galéria Júlia Jakobyho, Rákocziho palác, Forgáchovský palác (po druhej svetovej vojne upravený pre potreby Krajskej štátnej knižnice s uchovanými vzácnymi písomnosťami od 16.storočia), časti fortifikácie mesta (fortifikačný systém meral 2555m): zrekonštruovaná Dolná brána mestského opevnenia a Katova bašta na Hrnčiarskej ulici (sídlo expozícii Východoslovenského múzea, na jej nádvorí stojí kópia tzv. orientálneho domu z tureckého mesta Radošto, ktoré poskytovalo útočisko Františkovi Rákoczimu) a bašta na Krmanovej ulici, Miklušova väznica (väznica to bola do roku 1909, dnes je to múzeum zamerané na košické cechy), Dominikánske námestie (trhy a kláštorný komplex rádu dominikánov), Jakabov palác (na Mlynskej ulici, je to prvý kontakt turistov prichádzajúcich z vlakovej stanice. Palác bol prvým sídlom prezidenta ČSR Edvarda Beneša po oslobodení. Preto si chvíľu zahral aj vo filme Brána k domovu), Námestie Maratónu mieru so sochou maratónca ako pripomienke, že v Košiciach sa každoročne poriada Medzinárodný maratón mieru, drevený kostol prenesený z obce Kožuchovce.
 • Hokejové mesto: VSŽ Košice (v súčasnosti HC Košice) je dvojnásobným majstrom Česko-Slovenska a niekoľkonásobným majstrom Slovenska.
 • Už neexistujúci futbalový oddiel 1.FC Košice sa ako slovenský prvý klub prebojoval do futbalovej Ligy majstrov.
 • Podľa televíznej stanice CNN sa začiatkom roka 2013 stali Košice treťou najzaujímavejšou turistickou destináciou na svete.
 • Košice sa stali Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013.
 • Zaujímaví rodáci: Kamil Čontofalský, Katarína Lokšová-Ráczová, Ladislav Troják, Rudolf Schuster, Adriena Bartošová,Martin Hollý ml., Jozef Gönci, Július Jakoby, Andrej Kvašňák, Mária Mračnová, Rudolf Schuster, Sándor Márai, Vincent Lukáč, Rastislav Staňa, Mária Ďurišinová, Juraj Žuffa, Kveta Gandlová, Róbert Štefko, Renáta Hiráková, Róbert Petrovický, Ladislav Nagy, Anna Karolína Schmiedlová, Ladislav Snopko, Jozef Plachý. František Klimkovič, Vladimír Janočko, Tibor Blatný, Kveta GandlováMOLDAVA NAD BODVOU

 • druhé najväčšie mesto regiónu po Košiciach
 • bývalé kráľovské mesto od 14.storočia

JASOV

 • Jasovská jaskyňa
 • bývalá banícka obec
 • Jasovská planina
 • Bohatú minulosť písomne doloženú do roku 1234.
 • 1394 získal právo usporadúvať výročné trhy a stal sa trhovým mestečkom
 • v 18.storočí tu začala pracovať vysoká pec a železiareň
 • kláštorný komplex premonštrátov

MEDZEV

 • v minulosti bohaté banské mesto s rozvinutými remeslami
 • Medzev vznikol zlúčením Nižného a Vyšného Medzeva a bane Lucia
 • na báze železnej rudy sa tu úspešne rozvíjali hámre a rozličné remeslá
 • V 19.storočí v okolí Medzeva pracovalo 109 hámrov, ktoré využívali vodnú energiu zachytenú v početných malých vodných nádržiach vybudovaných na okolitých potokoch. Jeden zo zachovalých vodných hámrov sa nachádza v miestnej časti Nižný Medzev a ako technická pamiatka je múzeálnou expozíciou. V Medzeve si môžu pozvaní hostia k kruhov na najvyššej úrovni z radov prezidentov, či iných svetových osobností ukuť vlastnoručne rýľ alebo rýľ.

TURŇA NAD BODVOU

 • slávnejšia minulosť ako súčasnosť
 • dnes sa o bývalé územie Turnianskej župy delia Slovensko a Maďarsko
 • Turniansky hrad

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA REGIÓNU

 • KAVEČANY(Zoo)
 • BANKOV, JAHODNÁ, ALPINKA (turistické a rekreačné strediská)
 • KYSAK (prestupná vlaková stanica - vstup na Šariš, hrad)
 • BUKOVEC (vodná nádrž - rezervoár pitnej vody)
 • ZLATÁ IDKA (bývalá banícka osada - zlato, striebro, medená ruda), Kojšova hoľa (meteorologická stanica)
 • RUŽÍN (vodná nádrž, blízko pri Malej Idke sú štyri jaskyne - Medvedia jaskyňa, Zákrutova jaskyňa, Antonova jaskyňa, Veľká Ružínska jaskyňa)
 • ŠTÓS (obec s banskou minulosťou, v roku 1827 tu bola založená továreň na výrobu nožov predchodkyňa dnešného podniku SANDRIK, klimatické kúpele na liečenie horných ciest dýchacích a chorôb z povolania)
 • ZÁDIEL (Zádielska dolina, nakrúcala sa tu časť hollywoodskeho filmu Za nepriateľskými líniami (Behind enemy lines), v miestnej dedinke HÁJ sa nachádza veľká socha anjela použitá v spomenutom filme)
 • ŠACA (rokokový kaštieľ v Šaci, US STEEL)
 • ČAŇA (Čanianske jazerá)
 • NIŽNÁ MYŠĽA (početné archeologické nálezy od neolitu po stredovek)
 • SLÁNSKA HUTA (prírodné jazero Izra)
 • HERĽANY (gejzír)
 • KECEROVCE (dva kaštiele)
 • ROZHANOVCE (dejisko najznámejšej bitky v stredovekých dejinách Slovenska - 12. júna 1312 sa tu stretli spojenecké vojská Omodejovcov a Matúša Čáka a vojsko kráľa Karola Róberta)
 • KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM (zaujímaví rodáci: Matilda Mareková-Pálfyová )

HRADY

ZÁMKY

foto: webslovensko.sk - Budova Košického VÚC

Martin Šaro,   27 Mar 2017