Jozef Gabčík - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Jozef Gabčík

Jozef Gabčík bol československým vojakom. Počas 2.svetovej vojny slúžil v jednotkách československej armády na západe. Do histórie vošiel ako jeden z dvojice priamych aktérov atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.

Jozef Gabčík
Jozef Gabčík (*8. apríl 1912, Poluvsie – † 18.jún 1942, Praha) sa narodil v malej obci, ktorá je dnes mestskou časťou Rajeckých Teplíc. Gabčíkov otec chodieval za prácou do USA a Argentíny. Matka doma vychovávala malého Jozefa a ďalších jeho troch starších súrodencov (dvaja bratia a sestra). Jozef mal zrejme povahu po otcovi a tak ho ťahalo do sveta. Po absolvovaní základného štúdia na obecnej a meštianskej škole v Rajeckých Tepliciach odišiel v roku 1927 do Čiech, kde sa v Kostelci Nad Vltavou (České Kunovice) vyučil za kováča a zámočníka. No jeho život sa nakoniec uberal iným smerom.

1.októbra 1932 nastúpil Jozef Gabčík na základnú vojenskú službu u pešieho pluku 14 v Košiciach. V roku 1934 v Prešove absolvoval poddôstojnícku školu a po skončení základnej vojenskej služby ostal v hodnosti desiatnika aj naďalej v armáde.

Jozef Gabčík by bol v armáde ostal slúžiť aj ďalej, avšak na veľké naliehanie otca a celej rodiny z nej odišiel. Keďže nechcel pracovať v poľnohospodárstve, tak si hľadal prácu. Našiel ju v chemickej továrni v Žiline. Po nehode, pri ktorej sa nadýchal uniknutého plynu, bol preložený do skladov v Trenčíne. V tom čase sa už zhoršovala medzinárodná situácia a nemecký vodca Hitler budujúc silnú útočnú armádu začal mať územné nároky na svojich susedov, vrátane Česko-Slovenska. Rozpad republiky zastihol Gabčíka na tomto poste.

Po rozpade Československa sa nemecký Wehrmacht hotoval zabrať aj sklady v Trenčíne. Gabčík poškodil prepravníky a spôsobil silnú detonáciu, pri ktorej prišlo o život niekoľko nemeckých vojakov. Keďže mu hrozilo zatknutie, tak začiatkom júna 1939 ilegálne odišiel do Poľska, kde sa pripojil ku formujúcemu sa česko-slovenskému vojsku. V Poľsku sa prvý krát stretol aj s Jánom Kubišom. Životy sa od tejto chvíle začali uberať rovnakým smerom až do tragického konca.

Z Poľska boli čs. vojaci v júli 1939 prepravení loďou do Francúzska. Keďže pre cudzincov neexistovala možnosť služby vo francúzskej armáde, ako Kubiš, tak aj Gabčík vstúpili do Cudzineckej légie.

1.septembra 1939 Nemecko s jednotky Slovenského štátu prepadli Poľsko a v Európe sa naplno rozhorela vojna. Vo Francúzsku sa začalo tvoriť československé vojsko, ktoré malo podobu 1.čs. divízie. Z légie boli všetci Slováci a Česi uvoľnení a preradení do tohto vojska. Od 26.9.1939 bol Gabčík zaradený do čs.pešieho pluku 1, kde v 12.rote vykonával funkciu zástupcu veliteľa čaty. Na konci roka 1939 bol povýšený do hodnosti rotného.

V júni 1940 vtrhol nemecký Wehrmacht do západnej Európy. Gabčík sa vo Francúzsku zúčastnil obranných bojov a následne bol prezidentom Benešom vyznamenaný čs. vojnovým krížom 1939 (vyznamenaný bol aj Kubiš). V polovici júla 1940 boli spolu s ďalšími čs. vojakmi evakuovaní do Veľkej Británie. Na ostrovoch slúžil Gabčík v 3.rote pešieho 1.práporu. 7. marca 1941 bol povýšený do hodnosti rotmajstra pechoty. Ešte v roku 1941 bol ako jeden z prvých vybraný k výcviku za účelom vykonávanie špeciálnych úloh v tyle nepriateľa, ktoré organizoval britský Výbor pre zvláštne operácie (Special operations Executive - SOE).
Britskými špecialistami bol Gabčík hodnotený ako spoľahlivý a disciplinovaný a na rozdiel od svojho kamaráta Kubiša o niečo bystrejší. V záverečnom hodnotení mal Gabčík mimo iného uvedené aj, že je vo všeobecnosti „veselý, miestami detinský, trochu ľahkomyselný ale disciplinovaný. Je mu možné zveriť vykonanie sa menších samostatných úloh.“ A vykonanie atentátu na Heydricha takou úlohou možno bolo.

V tom čase už čs. exilové orgány plánovali diverzné operácie na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jednou z nich mal byť atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Heydricha, ktorý na území Čiech a Moravy rozpútal teror. Jeho súčasťou bolo vyhlásenie civilného výnimočného stavu (28. septembra 1941), stanného práva, vytvorenie trojčlenných stanných súdov, zatýkanie a popravy. Atentát pod kódovým označením Anthropoid bol iniciatívou čs.spravodajskej služby, ktorej velil plk. František Moravec. Predpokladá sa, že to mal byť akt pomsty za popravu významných čs. dôstojníkov predvojnovej čs.armády, predovšetkým arm.gen. Jozefa Bíleho. Rozhodnutie o vykonaní atentátu padlo hneď na začiatku októbra 1941. Do Londýna bol pozvaný rotmajster Jozef Gabčík a rotný Karel Svoboda, ktorý mal byť partnerom Gabčíka. Obidvaja parašutisti boli na stretnutí konanom 3.októbra 1941 informovaní o popravách konaných v Čechách. Bolo im súčasne oznámené, že nacisti za svoje činy musia zaplatiť.

Niekoľko mesiacov pred týmto stretnutím napísal Gabčík do jedného vojenského dotazníka, že pokiaľ pôjde do akcie, chce tam ísť len s Janom Kubišom. Toto jeho želanie sa mu nakoniec vyplnilo. Keď Karla Svobodu vyradilo z akcie zranenie a tak Gabčík šiel do svojej životnej akcie s kamarátom Kubišom.

Spoločne s ďalšími mužmi diverzných skupín Silver A a Silver B boli Kubiš a Gabčík v noci z 28. na 29. decembra 1941 vysadení bombardérom Handley Page Halifax 138. britskej perute, ktorá sa špecializovala na paravýsadky, nad územím Protektorátu Čechy a Morava, asi 10 km od Prahy. Začala sa posledná fáza pred uskutočnením atentátu.

Obom atentátnikom Heydrichovo podceňovanie elementárnych bezpečnostných opatrení významne napomohlo. Z miesta na miesto sa Heydrich presúval v obvyklých časoch a po rovnakých trasách. Používal aj nekrytý Heydrichov Mercedes-Benz 320. Bolo tomu tak aj 27.mája 1942, keď sa Heydrich prepravoval zo svojho sídla na Hradčany. Na zákrute v Kirchmayerovej ulici už čakali pripravení atentátnici. Likvidáciu Heydricha mal vykonať Gabčík streľbou zo samopalu Sten-gun na zákrutu vyberajúce Heydrichovo auto. Kubiš mal celú akciu istiť a v prípade potreby hodiť na auto bombu, ktorá vyrobená z protitankového granátu. Nakoniec nastala sa druhá možnosť.

V roku 2012 pri príležitosti atentátu uviedla Česká televízia niekoľkodielny historicko-publicistický program. V rámci jeho nakrúcania autori urobili podrobný výskum priebehu atentátu a divákovi ponúkli niekoľko možností, prečo Gabčíkov samopal na Heydrichovo auto nevystrelil. Veľmi pravdepodobnou je verzia, že zbraň sa zasekla. Sten Guny boli veľmi jednoduché samopaly, ktoré sa pri nesprávnom zložení, resp. preplnenom zásobníku mali tendeciu zaseknúť sa. Dá sa predpokladať, že Gabčík svoju zbraň skladal v nie práve kľudnom rozpoložení a pravdepodobne pod kabátom (t.j. poslepiačky). Preto je veľmi pravdepodobné, že urobil chybu, ktorej výsledkom bolo, že zbraň v kľúčovom okamihu zlyhala (túto verziu potvrdil nález správy z vyšetrovania pre nemecké gestapo). Keď Heydrich uvidel Gabčíka s namierenou zbraňou, urobil ďalšiu osudovú chybu. Prikázal vodičovi zastať lebo mal v úmysle si to s Gabčíkom vybaviť hneď na mieste. V tej chvíli vybral Kubiš upravený protitankový granát a hodil ho na auto. Granát vybuchol pri pravom zadnom kolese a črepiny ako aj časti čalúnenia Heydricha zranili. Heydrich sa snažil prenasledovať Gabčíka, avšak po niekoľkých krokoch skolaboval. Stihol však vydať šoférovi Kleinovi rozkaz, aby prenasledoval Gabčíka. Gabčík však šoféra dvakrát trafil. Obidvaja parašutisti v presvedčení, že atentát bol neúspešný miesto činu opustili. Heydricha previezli do nemocnice na Bulovke, kde ho operovali. Aj napriek úspešnej operácii o sedem dní neskôr skonal. Dôvodom bola infekcia.

Nacistický režim začal odplatu prakticky ihneď. Začalo sa hromadné zatýkanie a popravy. Počas vyšetrovania boli obvinení aj obyvatelia Lidíc a Ležák Väčšinu obyvateľov oboch dedín nacisti popravili a obidve obce vypálili.

Blížil sa koniec oboch atentátnikov. Karel Čurda bol jedným z parašutistov, ktorí boli vysadení spoločne s Gabčíkom a Kubišom. Bol to on čo udal svojich kolegov, ktorí sa skrývali v Kostole Cyrila a Metoda. 18.6.1942 kostol obkľúčili nemeckí vojaci. Siedmi parašutisti museli čeliť stonásobnej presile. Pracovníci gestapa a vojaci Waffen SS prenikli do priestorov farského úradu. Kostolník Karel Louda prítomnosť parašutistov zaprel. Gestapo a SS začali prehľadávať chrámovú loď. Začal sa tuhý a nerovný boj o prežitie. Po zmätkoch nakoniec viedla boj s parašutistami jednotka Waffen SS. Traja parašutisti padli na empore kostola, Gabčík a zostávajúci výsadkári boli zatlačení do jeho krypty. Pražskí hasiči na príkaz Nemcov začali kryptu vytápať. V krypte uväzneným mužom sa pomocou rebríka darilo chvíľu vyhadzovať hadice von, na keď jeden z hasičov pomocou háku vytiahol rebrík von, bol osud parašutistov spečatený.

Posmrtne bol Gabčík povýšený do hodnosti poručíka. Bol tiež vyznamenaný dvoma čs. vojnovými krížmi 1939. 24.6.2002 bol povýšený na plukovníka in memoriam. Meno Jozefa Gabčíka nesie 5.pluk špeciálneho určenia zo Žiliny, obec Gabčíkovo, ako aj vodná priehrada.

V roku 2015 prezident Andrej Kiska povýšil Jozefa Gabčíka do hodnosti brigádneho generála in memoriam a v roku 2017 do hodnosti generálmajora in memoriam.

Na počesť Jozefa Gabčíka sa Žiline organizuje atletické bežecké podujatie Memoriál Jozefa Gabčíka.


Pesnička od Greenhorns

V roku 1964 uviedol filmový režisér Jiří Sequens st. svoju drámu Atentát. Šlo o prvé významné filmové spracovanie dramatických udalostí spojených s atentátom na Heydricha. Postavu Jozefa Gabčíka stvárnil český herec Ladislav Mrkvička. Odvtedy sa či už samotný atentát na Heydricha alebo udalosti s ním spojené stali námetom niekoľkých umeleckých spracovaní, napr. vo filme Sokolovo, či dramatickom cykle České století (časť Kulka pro Heydricha).

použitý zdroj: dokument Heydrich - konečné řešení

Martin Šaro,   27 May 2017