Ján Kupecký - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Ján Kupecký

V roku 1667 sa českým rodičom, ktorí, ako členovia Jednoty bratskej, ušli z Čiech pred prenasledovaním a usadili sa v Pezinku, narodil syn, budúci portrétista svetového formátu Ján Kupecký.

Ján Kupecký




Kupecký ako pätnásťročný chlapec odišiel do Viedne. Bol takmer bez prostriedkov a tak najskôr žobral. Veľmi rýchlo však presvedčil o svojom talente. Svoju konkurenciu porážal rýchlosťou svojej práce, ktorú sprevádzala vysoká kvalita výsledného diela. Po Viedni pôsobil aj v Taliansku, konkrétne v Benátkach a najmä Ríme. Po učňovských rokoch a štúdiu na rímskej akadémii sa osamostatnil.

Kupecký robil len portréty. Prvý pokus o zachytenie tváre človeka urobil ešte v Pezinku. Neskôr, keď sa jeho talent naplno prejavil, pracoval maximálne profesionálne a s postupom času sa vo svojej profesii zdokonaľoval stále viac a viac. Výsledky sa dostavili, prílev zákaziek neustával. Medzi jeho zákazníkov sa zaradili aj korunované európske hlavy, napríklad Eugen Savojský, či cár Peter I. Veľký. Ten dokonca ponúkol Kupeckému funkciu dvorného maliara, pričom nebol sám, ktorý takto zatúžil po Kupeckého službách. Kupecký však na takéto ponuky nereflektoval. Sloboda mu bola prednejšia.

Kupeckého dielo je rozsiahle. Vytvoril okolo 400 portrétov, z ktorých sa dnešných dní dochovalo len 160. Z nich sa na Slovensku nachádza len minimum. Konkrétne len portrét Mateja Bela, ktorý sa nachádza v Rimavskej Sobote, pri ktorom je 100% doložené Kupeckého autorstvo. Potvrdil to profesor Šafařík - odborník na Kupeckého život a autor súborného diela o tomto známom portrétistovi.

Kupecký bol svetobežník, na sklonku života sa však utiahol do Norimberku. V bavorskom meste sa venoval práci a výučbe maliarskych učňov. Zomrel roku 1740 a je pochovaný v Norimberku vedľa svojho syna.

V Pezinku je po Kupeckom pomenovaná ulica. Usporadúva sa tzv. Pocta Kupeckému - výstava prác detí. V rodinný dom Kupeckého bol premenený na pamätný dom, venovaný pamiatke tohto barokového portrétistu.




Martin Šaro,   02 Oct 2018