Andrej Hadik - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Andrej Hadik

Andrej Hadik (*16.október 1711 Csallóköz - Žitný ostrov, (iné pramene uvádzajú Köszeg) – † 12. marec 1790 Viedeň). Niekedy na konci 16.storočia žili v Turci dvaja bratia, Tomáš a Baltazár. Boli to preukázateľní príslušníci starého zemianskeho rodu Hadikovcov a potomkovia jedného z popredných generálov rakúskej cisárovnej Márie Terézie.

Andrej Hadik
Andrej Hadik sa narodil v rodine Michala Hadika a Františky rodenej Hardiovej. Keďže rodičia z neho chceli mať kazateľa, dali ho študovať na jezuitské lýceum. Vidina cirkevného hábitu ho však nenadchla, a tak v roku 1730 vstúpil do vojska (Niektoré pramene uvádzajú, že sám Andrej chcel najskôr venovať štúdiu práv a vstúpiť do Jezuitského rádu. A až na naliehanie svojho otca zasvätil svoju budúcnosť armáde).

Nech už je tak, či onak, jeho vojenská kariéra sa začala v roku 1730 v Ghilányho husárskom pluku. Ako práporčík (Fähnrich – Kornet) nastúpil o dva roky u Dessewffyho husárskeho pluku (Nr.3). Pod velením princa Eugena bojoval na Rýne, kde pri prieskumných výpadoch preukázal svoju zručnosť. Niekedy v rokoch 1736 alebo 1738 sa stal kapitánom jazdy, od roku 1740 bol majorom a o štyri roky bol povýšený do hodnosti plukovníka, pričom súčasne získal velenie husárskeho pluku Beleznay, s ktorým sa v roku 1744 vyznamenal pri meste Worms a 19.júla 1745 pri meste Erbstadt. 6.marca 1747 bol Hadik povýšený do hodnosti generálmajora a od 10.novembra 1756 sa z neho stal poľný podmaršál.

Až prišiel september 1757. Rakúska armáda v rámci sedemročnej vojny (1756 - 1763) podnikla nájazd na pruské hlavné mesto Berlín. Celá akcia trvala 13 dni (10.10. - 23.10.) a zúčastnilo sa na nej približne okolo 5100 mužov, z toho bolo 1100 husárov. K dispozícii mali iba šesť diel. Výsledkom nájazdu bolo výpalné od magistrátu mesta 210.000 zlatých dukátov (niekde sa uvádza suma 310.000 zlatých), k tomu mešťania pridali ďalších 25.000 zlatých pre vojsko. Na spiatočnej ceste Hadík ešte vybral kontribúciu od mesta Frankfurt nad Odrou 30.000 toliarov. Celkové straty Hadikových jednotiek boli 10 mŕtvych, 28 zranených a 4 kone. Akcie sa zúčastnil aj známy neskorší dlhoročný zástavník 8.husárskeho pluku Ladislav Škultéty-Gábriš.

Hadikovi sa dostalo odmeny. Dňa 6. februára 1758 ho povýšila Mária Terézia na generála kavalérie (GdK) a ešte toho istého roku, dňa 7. marca 1758, počas 1. rádovej promócie sa za odmenu za berlínsky „husársky kúsok“ stáva 4. nositeľom Veľkokríža vojenského rádu Márie Terézie.

V nasledujúcom roku prišla porážka rakúskej armády pri Gubene, Hadik prebral velenie nad ríšskou armádou, s ktorou 15.októbra porazil armádu princa Heinricha Pruského.

Po skončení sedemročnej vojny a uzavretí mieru v roku 1763 sa stáva vojenským veliteľom Budína (Maďarsko, dnes časť Budapešti). V rokoch 1764 – 1768 bol hlavným vojenským veliteľom Sedmohradska a v nasledujúcom roku bol kráľovským zmocnencom na ilýrskom kongrese v Karlovaci (Chorvátsko). Po úspešnom ukončení tejto misie obdržal ako odmenu za zásluhy panstvo Futak a Čerević (Futog, Čerević -Srbsko), dňa 26.mája 1771 mu Mária Terézia udelila šľachtický titul s prídomkom z Futaku.

Po delení Poľska v roku 1772 sa stal vojenským gubernátorom v Halíči a Vladimírsku. Zverené úlohy splnil k spokojnosti cisára a tak bol dňa 14. mája 1774 povýšený do hodnosti poľného maršala (FM - Feldarshal) a zároveň sa stal prezidentom Dvorskej vojnovej rady, v roku 1776 sa stáva županom Báčskej župy. O rok neskôr bol povýšený do stavu ríšskych grófov.

Jeho poslednou bojovou akciou bolo ťaženie proti Turecku v roku 1789, ktorého cieľom bolo obsadenie osmanského Belehradu. Počas príprav však vážne onemocnel a tak sa vzdal velenia nad cisárskymi vojskami v prospech FM Laudona.

Onedlho ochorel aj cisár Jozef II., ktorý si dal zavolať ešte pred svojou smrťou (20. februára 1790) generála Hadika k sebe. Generál však prežil svojho obľúbeného cisára len o niekoľko dní.

FM Andrej gróf Hadik z Futaku zomrel dňa 12. marca 1790 vo Viedni a je pochovaný vo Futogu. Spolu so svojou manželkou Františkou Lichnowskou vychovali štyri deti, troch synov a dcéru. Dvaja jeho synovia sa vydali sa na vojenskú dráhu. Syn Karol Jozef (1755 – 1800) sa roku 1796 stal poľným maršalom a najmladší Andrej (1764 – 1840) dosiahol hodnosť husárskeho generál.

FM Andrej Hadik sa počas svojho života hlásil ku svojmu slovenskému pôvodu.

1. septembra 2004 zriadilo Ministerstvo obrany SR Národnú akadémiu obrany maršala Andreja Hadika. Netrvalo dlho, a Akadémia bola zrušená. Stalo sa tak Zákonom z 1.apríla 2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008. Všetky práva a povinnosti prešli na Akadémiu ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika.

Na popredné armádne posty v rakúskej cisárskej armáde to dotiahli aj dvaja Hadikovi synovia. Ondrej Hadik dosiahol hodnosť generála jazdectva. Karol Hadik v hodnoti plukovníka sa preslávil v bojoch proti Turkom aj Francúzom. Panovník mu udelil hodnosť generálmajora a neskôr aj podmaršála. V jednom z bojov proti Francúzom v Taliansku bol smrteľne zranený.
Martin Šaro,   21 Oct 2017