ročenka Futbal 2016/17 - CD
Prehľad futbalovej sezóny 2016/17,
výsledky, štatistiky, kvalifikácia a záverečné turnaje
9.00 €
pridaj do koša


ročenka Šport 2017 - CD
Prehľady a štatistiky výsledkov
športových podujatí roka 2017.
11.00 €
pridaj do koša

 

Zadaj prístupový kód

Ako k náhľadom
Zašlite SMS na číslo 8866 s kódom:
WEBSK SPORT - pre pristup k športovým ročenkám.
WEBSK FUTBAL - pre pristup k futbalovým ročenkám.
Obdržíte spätnú SMS s prístupovým päťmiestnym kódom.
Kód vpíšete do dialógového okna a zašlete.
Prístupový kód je platný 24 hodín.
Cena SMS: