Vivat Beňovský! - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Vivat Beňovský!

Sedemdielny dobrodružno-historický výpravný film Vivat Beńovský! rozpráva životné osudy vojaka, cestovateľa, objaviteľa a dobrodruha grófa Mórica Beňovského.

Vivat Beňovský!
Film je rozčlenený na sedem častí:

  • 1.časť: Anna Lentulayová
  • 2.časť: Zuzana Hanská
  • 3.časť: Gustáv Wyndblath
  • 4.časť: Strážmajster
  • 5.časť: Afanázia
  • 6.časť: Útek
  • 7.časť: Koniec cesty

Dej prvej časti, ktorá nesie názov Anna Lentulayová, sa točí najmä okolo majetkového sporu o dom Beňovského. Divák sa zoznámi s mladým ctižiadostivým, energickým a sebavedomým husárskym dôstojníkom cisárskej armády Móricom Beňovským (Jozef Adamovič). Móric je výrazný typ, všimne si ho aj cisárovná Mária Terézia. Ako jeden z mála sa na cisárskom plese venuje miestnym dámam.

Za Móricom do Viedne príde Matej (Ľudovít Greššo), správca Beňovského majetku vo Vrbovom, ktorý mu nesie zlé novinky. Jeho dom vo Vrbovom obsadili jeho švagrovia a vyhlasujú, že na majetok majú právo. Móric bez povolenia nadriadených opustí Viedeň a uháňa do Vrbového ochrániť si svoj majetok.

Divák spoznáva aj s Móricovho dávneho priateľa Tomáša Omachela (Jácint Juhász). Dlhodobá vzájomná odlúčenosť, zmena pováh formovaných rozdielnymi prostrediami, v ktorých sa obidvaja muži pohybujú, ako aj mladá žena stojaca medzi nimi spôsobujú, že ich vzájomné priateľstvo sa začína zadrhávať. Tou ženou je Anna Lentulayová (Libuše Šafránková), dcéra primasa miestnej šľachty Lentulaya (Viliam Záborský). Anna je zamilovaná do Mórica, ale zasľúbená s Tomášom. Móric ju však má iba za priateľku a odmietne aj Tomášove naliehanie, aby si ju vzal. Nešťastné dievča nakoniec spácha samovraždu, ktorá definitívne oboch, teraz už bývalých priateľov rozdelí.

Hroziaca vojna o majetok Beňovského sa nekoná. Móric si to nakoniec rozdá iba o oboma švagrami. No v šermiarskom súboji jeden zo švagrov zabije druhého. V šoku zo vzniknutej situácie utečie a ohovorí Mórica.

Z Poľska príde gróf Pulaszki (František Velecký) a lanári Mórica do poľských služieb. No prídu ho zatnúť husári. Omachel ho však oslobodí a chce odvliecť do Poľska – na slobodu. Počas úteku, keď sú obaja prenasledovaní, sa Móric pri páde v jaskyni zraní. Počas vzájomnej debaty mu Omachel vyjaví svoj plán – chce Mórica zabiť, až keď bude Móric šťastný. Má to byť pomsta za Annu.

Aj druhá časť má v názve ženské meno, tentoraz Zuzana Hanská. Ranený a vyčerpaný Móric sa nachádza u Hanských v Spišskej Sobote, kam ho priviedol Omachel. Móric sa zoznamuje so Zuzanou Hanskou (Emília Vášáryová), trávia spoločné chvíle a mladá žena mu postupne vracia chuť do života. Pomaly sa zbližujú a Mária otehotnie. Šťastie dvoch mladých ľudí vyústi do svadby, počas ktorej zazrie Móric v okne prízrak – tvár Omachela.

Spoločné šťastie mladých mladomanželov netrvá dlho. V Poľsku zakladajú konfederáciu, ktorá má mať sídlo v Krakove. Poliaci sa chystajú na vojnu s Rusmi. U Hanských sa objaví známy gróf Pulaski, ktorý Móricovi nesie posolstvo od jeho strýka Jána žijúceho v Krakove. Strýko je vážne chorý a želá si Mórica vidieť. Vidí v ňom dediča svojich majetkov. Móric sa rozhodne odísť do Krakova. Rozlúči sa u Hanských.

Móric však už strýka živého nestihne a stane sa dedičom jedného z najväčších majetkov vojvodstva. Strýko však bol aj členom Rady Krakovskej konfederácie, čo v časoch vojny znamenalo vojenskú hodnosť. Móric má zaujať strýkove postavenie a podporovať konfederáciu.

Na scéne sa objavuje švédsky poručík Wyndblath (Ivan Mistrík) a Cipro, ktorý ušiel od svojho a teraz už aj Beňovského pluku. Móric sa dozvedá, že Omachel sa v hodnosti kapitána stal verbovačom na Beňovského majetkoch a verbuje vojakov do Beňovského pluku. Beňovský, Wyndblath a Cipro idú zachrániť pluk, ktorý Omachel vlečie k Rusom. Lesť sa zdarí a Omachela zbavia velenia nad plukom a na rozkaz Mórica uväznia. No ešte nie je vyhrané. Do pevnosti v Novom Targu, kde sa pluk nachádza, vpadnú kozáci a Móric má vydať rozkaz, aby pluk zložil zbrane. Dôjde k boju, ktorý rozhodne príchod Wyndblatha na čele jazdy konfederácie. Zajmú kozákov aj Omachela.

Móric posiela Cipra k Hanským, kde sa Cipro stáva svedkom narodenia Móricovho syna. Medzitým Omachela vezú Krakova, kde ho majú súdiť za zradu a popraviť. Móric však Omechelovi, s ktorým ho stále spája tajomné puto, pomôže utiecť. Krakov je medzitým obkľúčený ruským vojskom.

Tretia časť nesie názov Gustáv Wyndblath. Krakov je obkľúčený a zásoby proviantu sa tenšia. Mesto začína hladovať a Beňovský na čele stotiny jazdcov je vyslaný generálom Pulaskim (Dušan Blaškovič) biskupom Soltykom (Mikuláš Huba) aby do Krakova priviezli zásoby jedla. Idú s ním aj Wyndblath a Cipro. A čaká na nich Omachel na čele oddielu marodérov bez označenia.

Omachela a jeho ľudia rabujú krajinu a snažia sa znemožniť Beňovskému prístup k proviantu, ktorý by mohol odoslať do Krakova. Prvá akcia Omachelovi veľmi nevyjde. Beňovského stotine sa v boji podarí oslobodiť dedinčanov a zachrániť proviant. Omachel unikne, no ženie sa za ním Wyndblath. Omachel so zbytkom svojich ľudí Wyndblatha zajmú a vyberajú proviant. No nakoniec sú pristihnutí. Vo večernej bitke je Wyndblath oslobodený, skupina marodérov zlikvidovaná a proviant zachránený. Len Omachel opäť unikol. Beňovský nechá proviant plťami po vode previesť do Krakova a spoločne s Ciprom a Wyndblathom a zbytkom svojich vojakov sa chce dostať do bezpečia – na Spiš. Prenasledujú ich kozáci. No narazia pritom na Omachela a zbytok jeho bandy. Beňovský Wyndblathovi zabráni zabiť Omachela. Všetkých ich nakoniec obľúčia kozáci. Z Beňovského, Omachela a Wyndblatha sa načas stávajú spojenci.

Naši hrdinovia sú deportovaní do Ruska. Ocitajú sa v Kazanskej pevnosti. Rusi chcú Beňovského, Omachela a Wyndblatha ubytovať u bohatých tatárskych kupcov a poveriť tajnou úlohou. Majú podávať informácie o náladách medzi miestnymi Tatármi. Na svoje ciele ich chcú využiť aj Tatári, s ktorými spolupracuje francúzsky lekár v službách Rusov. No Beňovský sa nechce nechať zatiahnuť do povstania. Jeho úmysly sú iné, chce sa s Omachelom, Wyndblathom aj Ciprom dostať preč, no plány im skríži holandský kapitán lode, ktorý ich udá ruskej polícii. Beňovský sa dostane k štátnemu tajomníkovi Čičerinovi (Ladislav Chudík), ktorý je informovaný o všetkom. Dokonca aj o Beňovského „rozchode“ s cisárovnou Máriou Teréziou. Na výsluch ide aj Omachel a za vraha ruského špióna označí francúzskeho lekára, ktorého Rusi popravia. Beňovský a jeho priatelia skončia za odmenu na Kamčatke – vo vyhnanstve.

Štvrtá časť nesie názov Strážmajster. Beňovský, Omachel, Wyndblath a Cipro s ďalšími vyhnancami putujú na Kamčatku do vyhnanstva. Počas cesty sa dočasne ubytujú v Jakutsku. Móric sa stretne s tajomným Hoffmanom, ktorý mu ozrejmí možný spôsob úteku z vyhnanstva.

Ďalší deň cesta na Kamčatku pokračuje. Odchádza transport, ktorému velí kozák Belov. Vyhnanci putujú na saniach ťahaných koňmi, no sane s Beňovským, Wyndblathom a Ciprom zaostanú a napokon sa aj prevrhnú. A keďže kôň pád neprežil, všetci traja musia už vzdialený sprievod nasledovať po vlastných.

No čaká na nich Omachel, ktorý je ešte stále v zajatí minulosti. Počas oddychu pri ohni rozpráva pred Móricom o Anne Lentulayovej. Aj Cipro spomína na minulosť, na Spiš, aj na Móricovho syna. Nakoniec všetci štyria doženú zbytok sprievodu.

V noci v tábore sa Wyndblath pokúsi zabiť Omachela. Zámer mu nevyjde, no nešťastne zapichne Cipra. Túto stratu nesie Móric obzvlášť ťažko. Strastiplná cesta pokračuje na lodi. Počas búrky kapitán lode podľahne hystérii. Móric sa rozhodne ovládnuť loď, čím zachráni seba, loď aj posádku.

Zakotvia v Boľšorecku, kde sa ich ujme miestny ataman Kolosov (Vladimír Petruška). V Boľšorecku žije aj rodina miestneho gubernátora Nilova. Jeho mladej dcére Afanázii (Božidara Turzonovová) sa Móric okamžite zapáči. Novopríchodzí sa ubytujú u ďalších vyhnancov a Móric sonduje, kto reaguje na heslo od Hoffmana. Súčasne aj organizuje ďalších vyhnancov do spoločenstva. Ostatní si ho zvolia za vodcu a on im prisľúbi, že bude pracovať na ich oslobodení. No záujem zoznámiť sa s Beňovským má aj gubernátor, ktorý mu súčasne navrhne, aby učil jeho dcéru francúzštinu.

Piata časť nesie názov Afanázia. Gróf Beňovský v Boľšorecku zakúša život vyhnanca. Učí gubernátorovú dcéru Afanáziu francúzštinu, ako hlavný hráč sa zúčastní simultánky v šachu, do ktorej ho naviedol Kolosov. No niektorým miestnym vyhnancom je jeho „bratríčkovanie a kamošenie“ s vrchnosťou proti srsti. Ako prvý sa ozve Bianicin (Jozef Dóczy). Omachelovi to samozrejme neujde a Bianicina využije vo svojich intrigách. Podplatí ho, aby vytvoril falošný list a poslal ho gubernátorovi. List obsahuje udanie na sprisahancov z radov vyhnancov. Autorom listu má byť Beňovský, ktorý si ním podľa zámeru mal zabezpečiť slobodu.

No intriga nevyjde. Beňovský, ktorý medzitým pracuje na vyslobodení vyhnancov, je zadržaný a má sa pred spoločenstvom vyviniť z údajnej zrady. Podarí sa mu preukázať svoju nevinu a skutočný tvorca podvodného listu je odhalený. Nie však jeho iniciátor. Ten naopak zahladzuje stopy a zabije Bianicina.
Beňovský trávi s Afanáziou veľa času. Vďačí za to aj matke dievčaťa, ktorá ho požiadala, aby sa s ňou spriatelil a neskôr ju aj odviedol z Boľšorecka.

Situáciu v boľšoreckej komunite zamotá otrávený čaj. Beňovský podozrieva bohatého kupca Kazarinova, no nevie, ako mu to dokázať. Pomôže mu matka Afanázie. Na oslave zinscenujú situáciu a Kazarinov sa usvedčí sám. Gubernátor udelí Beňovskému slobodu. No vyzve ho aj, aby sa zasnúbil s Afanáziou.

V šiestej časti Beňovský nadchne gubernátora Nilova plánom založiť osadu na Lopatke. Kolonizačný plán má skrytý úmysel, útek Beňovského a jeho priateľov z Boľšorecka. Beňovský sa od Nilova dozvie aj jednu nie príliš dobrú informáciu. Do Boľšorecka má prísť na inšpekciu Beňovského starý známy gróf Čičerin, vďaka ktorému Beňovský a jeho spoločníci skončili vo vyhnanstve. Prípravy na útek je preto potrebné urýchliť. Obzvlášť, keď Čičerin Nilovovi a jeho rodine objasní pôvod Beňovského a jeho históriu. A Afanázii pripraví nepríjemné prekvapenie: Beňovský má v Uhorsku manželku a dieťa.

Dramatický útek sa napokon podarí a zatiaľ čo sa Afanázia ťažko vyrovnáva so sklamaním, utečenci odplávajú do Francúzska.

Zakotvia v Toulone a Beňovského veľhlas zaplaví krajinu. Na Ministerstve námorníctvo a kolónií sú na Beňovského už zvedaví a plánujú ho využiť vo svojich službách. No sa chce vrátiť domov. Preto nechá cisárovnej Márii Terézii poslať dva listy: žiadosť o milosť a žiadosť o príchod jeho manželky a syna do Francúzska.

Manželka so synom prišli, ale dokument o milosti pre Beňovského mal aj iného záujemcu. Intrigami sa k nemu chcel dostať Omachel, ktorý nezabudol... A aj sa mu to podarilo a list spálil. Lenže už bolo neskoro, Beňovský sa rozhodol ponúknuť svoje služby Francúzom a ujať sa vedenia kolonizačnej výpravy na Madagaskar. Francúzi prostredníctvom ministra nadšene súhlasia.

Záverečná časť seriálu pod názvom Koniec cesty sa takmer celá odohráva na ostrove Madagaskar, kde sa Móric ocitá ako vedúci francúzskej kolonizačnej výpravy. Sú sním aj Wyndblath a Omachel. Beňovský sa stáva miestnym guvernérom. Od francúzskeho kráľa má aj poverenie podmaniť si ostrov. No rozhodne sa podpísať mierovú zmluvu o spolužití s Hiavim (Imrich Petyko), kráľom najväčšieho miestneho kmeňa Malgašov.

No mierový proces ohrozia dvaja členovia francúzskej výpravy. Zabijú miestneho domorodca snažiaceho sa ochrániť si svoju manželku pred znásilnením. Beňovský snažiaci sa potrestať vynníkov, dostane odkaz aby si Francúzi dávali pozor, lebo nebudú vedieť odkiaľ príde smrť. Beňovský pošle Omachela za guvernérom Il de France Du Ternayom (Karol Machata) a sám sa vydá za Hiavim, aby mu vydal páchateľov a zachránil tak mier na ostrove. Počas cesty však ochorie na na žltú horúčku a ostane medzi domorodcami. Jedna z domorodých žien má vidinu: Móric je Ramini Larison – kráľ všetkých Malgašov.

Medzitým Omachel na Il de France intriguje. Chce sa zbaviť Beňovského. Guvernér sa vydá po radu do Francúzska, kde ho na Ministerstve námorníctva a kolónií vysmejú. Ak sa chce zbaviť Beňovského, má si pomôcť sám. Guvernér preto za veliteľa pevnosti menuje Omachela. Wyndblath sa síce vzbúri, no nie je mu to nič platné. Odíde za Móricom. Omachel sa vydá k domorodcom po Beňovského. Je to pasca.

Móric, už ako malgašský kráľ, pozvanie prijme. V záverečnej scéne kráča Móric nasledovaný Omachelom, ktorý ho stihne valovať, že ide o pascu. V pevnosti sú už na neho prichystaní. Prvý výstrel trafil Omachela, ktorý sa hodil pred Mórica, aby ho zachránil. Druhý výstrel zabil Mórica. Wyndblath na čele domorodej armády zaútočí na pevnosť a vypáli ju.

Seriál je natočený podľa námetu Beňovského pamätí „Pamäti a cesty“ a knihy J.Nižňanského „Dobrodružstvá Mórica Beňovského“. Exteriérom bol napríklad kaštieľ v Liptovskej Štiavnici(sidlo Hanských) alebo dedina Terchová

Vivat Beňovský (TV seriál / Československo / Maďarsko, 1975, 7x85 min)

Scenár: Pavol Sobota
Režie: Igor Ciel
Hudba: Jaromír Dlouhý

Hrajú:
Jozef Adamovič, Jácint Juhász, Emília Vášáryová, Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Karol Machata, Libuše Šafránková, Dušan Jamrich, Jozef Dóczy, Ivan Palúch, Igor Čillík, Viliam Záborský, Dušan Blaškovič, František Velecký, František Desset, Zuzana Kronerová, Daniel Michaelli, Ferenc Zenthe, Štefan Figura, Elena Latečková-Rampáková, Ľudovít Ozábal, Ľudovít Greššo, Mikuláš Huba, Ladislav Chudík, Tibor Bogdan, Anton Korenči, Vladimír Petruška, Jozef Čierny, István Bujtor, Mária Markovičová, Anton Mrvečka, Jan Tříska, Dušan Tarageľ, Erika Szegedi, Mária Kráľovičová-Procházková, Ján Kramár, Ivan Rajniak, Milan Kiš,

Dabing:
Jozef Kroner (nám. kpt Čurin), Vlado Muller (Stepanov), Viera Strnisková (Nilovová), Eduard Bindas (Nilov), Leopold Haverl

Martin Šaro,   03 May 2017