Povstalecká história - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Povstalecká história

Výborne natočená deformovaná história Slovenského národného povstania. Niet divu. Spoluautorom scenára je hlavný historik Komunistickej strany Československa Viliam Plevza.

Povstalecká história
Scenár osemdielneho filmu je síce poplatný dobe, v ktorej vznikal, réžiu však má Andrej Lettrich, čo samo o sebe zaručuje kvalitnú filmársku prácu a milovníci historických filmov si isto prídu na svoje. A čo sa týka réžie to filmového odboja, tú má v rukách dnes už nebohý Michal Dočolomanský alias Gustáv Husák.

A vlastne nielen on. Vo filme sú umelo vyzdvihované zásluhy komunistických predákov. Do popredia sa tu dáva Karol Šmidke (Elo Romančík), Ladislav Novomeský (Leopold Haverl), či Ján Šverma (Václav Mareš). Vyzdvihnutá je tu aj úloha partizánov, najmä tých sovietskych. Až na výnimky je tu potlačená úloha ostatných, nekomunistických členov odboja. Okrajovo alebo vôbec sa spomínajú národohospodári Zaťko a Imrich Karvaš, ktorí v skutočnosti mali veľkú zásluhu na financovaní a materiálnom zabezpečení celej akcie. Americkej vojenskej misii, ktorá na Slovensko počas povstania zavítala, je venovaný len jeden záber. No a armáda vo filme stojí na pozícii akejsi partizánskej vlečky. Má sa totiž len pripojiť k partizánom. Scéna, keď pred filmovou Slovenskou národnou radou Gustáv Husák (Michal Dočolomanský) kára a poučuje Jána Goliana (Radoslav Brzobohatý) je síce založená na reálnych základoch, v konečnom dôsledku je však úsmevná.

Na všetkých frontoch Nemci ustupujú, len u nás je to naopak... !!

V rámci historického kontextu šlo o nátlak zapadajúci do snahy o ovládnutie armády komunistami.

Ak sme niečo písali o vyzdvihovaní zásluh sovietskych partizánov tak je logické, že vo filme absentujú napríklad scény bitky pri Strečne. Počas nej sa veľmi nevyznamenal jeden z nich. Veličko a jeho skupina totiž mali zaujať pozície na hrade Varín. No pozície na Varíne zaujali Nemci, ktorí z vyvýšených postavení ostreľovali slovenských vojakov a francúzskych partizánov na druhom brehu Váhu.

Spomeňme jednu nuansu. V poslednej ôsmej časti jeden z miestnych obyvateľov upozorňuje Husáka, že Gestapo vydalo zoznam hľadaných osôb, na ktorom je aj jeho meno. Michal Dočolomanský sa veľmi nadšene nezatváril. K tejto scénke sa vracajú autori dokumentu „Financoval som povstanie“, ktorí tvrdia, že taký zoznam síce existoval, meno Gustáva Husáka by ste na ňom hľadali márne.

Ale ako už bolo napísané, po filmárskej stránke ide o kvalitnú prácu. Andreja Lettricha možno nazvať aj akýmsi slovenským Otakarom Vávrom. S trochou nadsázky môžeme tento argument podporiť odkazom na krátky záber taktickej porady veliteľov samostatného čs. práporu vo Vávrovom filme Sokolovo.
Povstalecká história má osem častí:

  • Hra s ohňom
  • Obrat
  • Veľký projekt
  • V skrytom bode varu
  • Augustové dni
  • Hromy divo bijú
  • Na život a na smrť
  • Blízko je deň

Samotné povstanie vypukne v časti šiestej. Povstalecká história je veľkofilm, ktorý ponúkol hereckú príležitosť zahrať si celej plejáde slovenských a českých hercov a komparzistov. A niektorým z nich ani iná úloha a kto tá ktorú hrali, pripadnúť nemohla. A tak si Michal Dočolomanský zahral Gustáva Husáka (hral ho napríklad aj vo Vávrovom Dni zrady, či vo filme Poéma o svedomí) a Jiřímu Pleskotovi opätovne pripadla úloha prezidenta Edvarda Beneša. Zahral si ho snáď vo všetkých filmoch o čs.odboji, ktoré boli natočené v 70. a 80. rokoch 20.storočia. Spomeňme ešte Leopolda Haverla a Laca Novomeského v jeho podaní (okrem Povstaleckej histórie aj Vítězný lid, či Poéma o svedomí).

Povstalecká história / 1984, 8x75 min /
Scenár: Jozef Bob, Viliam Plevza
Hudba: Svetozár Stračina
Kamera: Tibor Biath
Réžia: Andrej Lettrich

Hrajú:
Štefan Kvietik, Mikuláš Huba, Emília Vášáryová, Július Vašek, Michal Gučík, Dušan Jamrich, Michal Dočolomanský (Husák), Leopold Haverl (Novomeský), Elo Romančík (Šmidke), Ján Bzdúch (Ursíny), Vladimír Brabec (Lettrich), Václav Stýblo (Jozef Tiso), Radoslav Brzobohatý (Golian), Jaroslav Vrzala, Vladimír Durdík ml. (Mach), Ivan Letko (Čatloš), Andrej Hryc (Stanek), Anton Mrvečka (Fraštacký), Dušan Tarageľ, Maroš Kramár, Vlado Černý, Zuzana Kocúriková, Karol Machata, Deana Horváthová-Jakubisková, Štefan Bučko, Sylvia Turbová, Marek Ťapák, Ivan Rajniak, Yvonna Zelenková, Ivonna Krajčovičová, Miroslav Zounar (Gottwald), Jozef Šimonovič ml., Beata Znaková-Drotárová, Oľga Solárová, Zuzana Pravňanská, Ľubomír Paulovič, Ján Kroner st., Jiří Pleskot(Beneš), Václav Mareš (Šverma), Ján Greššo (Marcely), Vladimír Kostovič (Ferjenčík), Martin Huba (Vesel)

Martin Šaro,   29 Aug 2017