Kalendárium

dnes je: piatok 15.december 2017

narodili sa:

opustili nás:

stalo sa:

2010
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky definitívne schválili zlúčenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a vytvorenie jednej verejnoprávnej inštitúcie.

1992
Uskutočnila sa posledná schôdza Federálneho zhromaždenia, na ktorej bolo prijaté uznesenie o zániku ČSFR.