Kalendárium

dnes je: štvrtok 19.október 2017

narodili sa:

opustili nás:

stalo sa:

1944
Začala sa rozhodujúca ofenzíva na potlačenie Slovenského národného povstania

1930
Pri príležitosti návštevy prezidenta Masaryka spusili na vodu prvú čs. vojenskú loď

1918
Poslanec Ferdinand Juriga predniesol na Uhorskom sneme prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie