dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

o projekte

webslovensko.sk mapuje významné a zaujímavé osobnosti slovenskej histórie aj prítomnosti, historické udalosti a obdobia Slovenska, kultúrne diela, remeslá a menšiny, významné aj zaujímavé športové udalosti, medzníky z oblasti vedy a techniky, regióny, prírodné krásy, historické udalosti a rarity a všetky tieto položky prepája do uceleného celku. Vznikajú tak zaujímavé a často neznáme a často netušené prepojenia.

K hlavným článkom sú pripojené podkategórie, do ktorých sú priradzované linky, ktoré majú priamy súvis s predmetom článku. Napríklad, ak je článok o niektorej osobnosti, do podkategorií sa radia, ďalšie osobnosti, ktoré sú s hlavnou osobnosťou v súvise, historické obdobie, v ktorom osobnosť žila a tak pod.