Výhody registrácie do systému

Keďže autori tohto webu tvoria vlastné články a niektoré ďalšie články sú priebežne dopĺňané o nové informácie, padlo rozhodnutie o ich spoplatnení. Ak chcete všetky naše články čítať kompletné, zaregistrujte sa do systému a zaplaťte ročný poplatok.

Ročný poplatok.... 6,-euro

Súčasne získate prístup ku všetkým našim službám, v súčasnej dobe najmä chystaným ročenkám: futbalovej (2016/2017), hokejovej (2016/2017) a športovej.