dnes je: nedeľa 18.marec 2018 - kalendarium

futbal, hokej, šport - športové výsledky a štatistiky

V našom obchode nájdu fanúšikovia športu sériu športových ročeniek - FUTBAL, HOKEJ a ŠPORT na CD, ktoré štatisticky a výsledkovo mapujú uplynulé športové sezóny v hokeji, futbale a celkovo v športe za uplynulý rok.

Orientačný náhľad na ročenky (cca 100 strán z každej ročenky) bude umiestnený na našom webe a prístupný po zaslaní a zadaní spoplatneného kódu.

Spôsob prístupu k náhľadom

Zašlite SMS na číslo 8866 s kódom:

WEBSK FUTBAL - pre pristup k futbalovým ročenkám.

Obdržíte spätnú SMS s prístupovým päťmiestnym kódom.Kód vpíšete do dialógového okna a zašlete. Prístupový kód je platný 24 hodín.

Cena SMS je .

Zadaj prístupový kód