Hrad Šášov - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Hrad Šášov

Prvá zmienka o hrade Šášov pochádza z roku 1253. V tom čase bol jeho majiteľom ostrihomský arcibiskup Vančaj a ďalší jeho dvaja príbuzní – Peter a Vincent. Títo traja páni sa pravdepodobne zaslúžili aj o vznik hradu.

Hrad Šášov
V starých listinách sa hrad vyskytoval pod rôznymi názvami, z ktorých najčastejším bol názvom „Castrum de Susol“. Hrad mal pohnutú históriu a často menil pánov, z ktorých mnohí boli problémoví. Z veľkej časti svojej existencie bol hrad súčasťou kráľovského majetku a o jeho správu sa starali kasteláni. Tí sa často správali ako neobmedzení vládcovia a dobyvatelia. Napríklad v roku 1336 bol hradným kastelánom syn Imricha Becheja, ktorého volali aj Vesszös (Prútkár). Tento kastelán si násilne privlastnil šesť dedín, ktoré patrili mestu Banská Štiavnica. Kráľ v roku 1352 spomenuté dediny vrátili do majetku mesta a vyhovel tak žiadosti Štiavničanov.

Aj s ďalšími kastelánmi Šášovského hradu malo okolie problémy. Veľa škôd narobili napríklad kasteláni Baška z Kostolian (1362) a Peter z Branča (roku 1373). Od ich vyčíňania neostalo uchránené ani hronsko-svätobeňadické opátstvo, ktorého majetok bol tiež vyplienený.

Na prelome 14. a v prvých rokoch 15. storočia menil hrad často majiteľov, pričom dokonca prestal byť aj kráľovským majetkom. Počas sporov o moc v krajine v súvislosti s neplnoletosťou kráľa Ladislava V. Pohrobka boli kastelánmi Šášova Peter Korláthi a Štefan Seči. Seči sa zaplietol do mocenských sporov. Mal veľkú zásluhu na zosadení a popravení Ladislava Huňadyho, brata neskoršieho kráľa Mateja Korvína.

Ďalším problémovým vládcom Šášova bol Ladislav Upori. Ten zradil kráľa Mateja Korvína, keď sa spojil s Matejovým protivníkom Jánom Jiskrom.

Po smrti kráľa Mateja Korvína hrad Šášov darovala vdova Beatrix jágerskému arcibiskupovi Urbanovi Dóczimu z Veľkej Lúče. Majetkom rodiny Dócziovcov bol hrad až do roku 1648, keď sa stal majetkom Dvorskej komory vo Viedni. Roku 1677 sa zmocnilo Šášova vojsko Imricha Thökölyho a spustošilo ho. V roku 1703 hrad obsadilo aj vojsko Juraja II. Rákociho. Hrad bol v jeho rukách päť rokov až kým ho v roku 1708 nedobylo cisárske vojsko pod velením Siegberta Heistera. Hrad odvtedy pustne

Zrúcanina hradu sa nachádza na brale Orlí Kameň v nadmorskej výške 340 m nad obcou Šášovské Podhradie. Na hrad je možné dostať sa priamo po zelenej turistickej značke z obce.

Povesť o hrade Šášov
fotogaléria na našom facebooku

Jakub Hlohoš,   14 May 2018