Zborovský hrad (hrad Makovica) - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.marec 2019 kalendarium

Zborovský hrad (hrad Makovica)

Nad obcou Zborov v šarišskom regióne sa nachádza jedna z najkrajších a najzachovalejších zrúcanín slovenských hradov.

Zborovský hrad (hrad Makovica)
Počiatky Zborovského hradu (podľa starého názvu hradu Makovica) spadajú do obdobia po tatárskom vpáde a pustošení územia terajšieho Slovenska v 13.storočí. Ďalšej možnej tatárskej intervencii mala čeliť sústava kamenných hradov. Hrad Makovica mal byť jedným z nich.

Hrad bol postavený začiatkom 14.storočia ako oporný strážny bod na ceste do Poľska a súčasne ako centrum panstva Makovica. Pod menom Makovica vystupuje prvý krát aj v histórii., ktorá bola tvorená aj ľuďmi ako Bebekovci, ktorí sa snažili rozširovať svoje panstvo spôsobmi nevzbudzujúcimi verejné nadšenie. A tak roku 26.apríla 1347 napomína uhorský kráľ Ľudovít I. kastelánov hradu Makovica Juraja a Štefana Bebekovcov za ich expanzívnu politiku voči svojim susedom, najmä mestu Bardejov.

Hrad bol súčasťou kráľovského majetku až do roku 1364, keď ho panovník Ľudovít daroval Petrovi Cudarovi z Onódu. Cudarovci vládli na hrade až do roku 1470. Počas svojej vlády rozšírili ako panstvo, ktoré zaberalo takmer celý severný Šariš, tak aj samotný hrad. Roku 1470 Cudarovci vymreli a kráľ Matej Korvín zveril hrad Rozhanovským, ktorí ho užívali až do roku 1522, keď hrad pripadol Tárcajovcom z Kamenice, neskorším podporovateľom Jána Zápoľského v občianskej vojne s Ferdinandom Habsburským o panstvo v hornom Uhorsku. Ferdinand vojnu vyhral a mimo iného skonfiškoval aj hrad Makovica, ktorý sa následne stal majetkom Gašpara Šerédiho, ktorý sa spolu so svojím synom zaslúžil o jeho prestavbu a rozšírenie. Pri prestavbe sa zohľadnilo aj nebezpečenstvo zo strany Osmanskej ríše, ktorej vojská po bitke pri Moháči ohrozovali horné Uhorsko.

Roku 1566 zomrel Gašpar II. Šerédi. Jeho vdova si o päť rokov vzala za manžela Juraja Balašu, ktorý sa tak na krátky čas stal majiteľom hradu. Ďalším významným rokom v histórii hradu bol rok 1601. Hrad sa vďaka Žigmundovi Rákocimu dostal do majetku rodu Rákoci, ktorí ho vlastnili až do jeho zániku. Za ich vlastníctva pokračovalo dobudovanie hradu. Bolo to však aj obdobie, keď sa začali budovať kaštiele a kúrie, ako pohodlnejšie sídla. Aj Rákociovci si v neďalekom Zborove postavili kúriu (dnes je kúria v troskách), v ktorej sa mimo iného nachádzala aj kaplnka (v roku 1625 bol v nej pokrstený Ladislav Rákoci) a hrad používali ako opevnené sídlo iba v prípadoch nebezpečenstva. Keďže Rákociovci viedli protihabsburské povstania, hrad sa stal centrom odporu. Jeho koniec je však spojený s menom ďalšieho odbojného evanjelika - Imricha Thokoliho, ktorý si po smrti Františka I. Rákociho vzal vdovu po ňom. V roku 1684 hrad dobylo cisárske vojsko generála Schultza, toho istého istého generála, ktorý sa postaral o koniec Turnianskeho hradu. Cisárske vojsko hrad neskôr vyhodilo do vzduchu.
Dostať sa na Zborovský hrad nie je ťažké. Sú však schodnejšie a rýchlejšie cesty ako je náučný chodník z Bardejovských kúpeľov, na ktorý vás budú navádzať turistické ukazovatele. Podľa nich trvá výstup na hrad niečo viac ako 3 hodiny. Ak sa nachádzate v spomenutých kúpeľoch a rozhodnete sa pre výlet na Zborovský hrad, je lepšie zísť až ku ceste z Bardejova smerom na Zborov. Na križovatke, kde sa odbočuje z Bardejova na Bardejovské kúpele sa vydáte smerom na Zborov a po asi po 100m sa dostanete do dedinky Bardejov - časť Dlhá Lúka. V nej už nájdete oznamy o hrade Makovica a šípky na hnedom podklade. Ak sa ich budete držať, dostanete sa na Makovickú ulicu, kde sa napojíte na žltú značku, ktorá vás privedie až na hrad.

Na hrad vedie aj lesná cesta, ktorá odbočuje z hlavnej hradskej hneď pred bielym umeleckým pilierom s nápisom a erbom obce Zborov , takmer hneď pred vjazdom do Zborova.

Poslednou cestou na hrad je cesta zo Zborova, odkiaľ vedie náučný chodník, začínajúci sa pri mostíku cez miestny potok.

Zborovský hrad sa stal objektom záchrany. Nie je to tak dávno čo vzniklo občianske združenie na jeho záchranu. Za ten čas sa jeho členom podarilo urobiť na záchrane hradu kus roboty. Je úžasné počúvať príbehy z ich pôsobenia, napríklad ako v 17 stupňovom mraze šli kosiť...

fotogaléria na našom facebooku

Martin Šaro,   04 Jul 2018