Považský hrad (hrad Bystrica) - WebSlovensko.sk
dnes je: štvrtok 17.január 2019 - kalendarium

Považský hrad (hrad Bystrica)

Hrad, ktorý sa vypína na strmom kopci nad riekou Váh neďaleko Považskej Bystrice bol vybudovaní krátko po roku 1242

Považský hrad (hrad Bystrica)
V tomto roku ukončili Tatári pustošenie územia Slovenska a odtiahli preč. Krajina si mohla vydýchnuť a začať hľadať spôsoby svojej obrany pred podobnými nájazdami. Na našom území začala vznikať sústava kamenných hradov, ktoré sa v kritických časoch mohli stať opornými bodmi obrany proti vonkajšiemu nepriateľovi.

Považský hrad bol v počiatočných fázach svojej existencie kráľovským majetkom. Jeho prvým známym majiteľom bol však známy uhorský oligarcha a veľmož Matúš Čák, po ňom však hrad patril kráľom, ktorí ho darovali významným ľuďom. A tak sa môžeme dozvedieť, že hrad bol vo vlastníctve krajinského sudcu Alexandra Hederváriho, či známeho veľmoža Ctibora z Beckova. V histórii hradu je však významných rok 1458. V tomto roku dostal významný uhorský rod Podmanických hrad od kráľa Mateja Korvína ako dar.

Rod Podmanických spravoval hrad a panstvo celé jedno storočie. Podmanickovci hrad prebudoval a rozšíril, avšak negatívny tieň nielen na rod, ale aj na hrad vrhlo pôsobenie dvoch príslušníkov tejto rodiny: Jána a Rafaela. Títo dvaja šľachtici využili dvojvládie, ktoré panovalo v Uhorsku po bitke pri Moháči a zapísali sa do histórie ako lúpežní rytieri. Dôsledkami ich násilnej a lúpežnej politiky voči pospolitému ľudu a susedom sa musel zaoberať aj panovník a kráľovská komora. Nakoniec bol ich potomkom hrad a ďalší majetok odobratý.

V roku 1560 dal cisár Ferdinand I. hrad do dedičnej držby. Jeho novým majiteľom sa stal Gašpar Šerédy. Neužil si ho však dlho. Zanechal po sebe vdovu, ktorá si v roku 1563 zobrala za manžela Andreja Balašu. Hrad sa tak dostal do majetku ďalšieho významného uhorského rodu Balašovcov. Balašovci hrad vlastnili až do začiatku 18.storočia. V roku 1701 im bol hrad skonfiškovaný ako trest za ich účasť v protihabsburských povstaniach. Počas obdobia ich panovania na hrade vznikol na úpätí hradného kopca kaštieľ, ktorý dal v roku 1631 postaviť syn Andreja Balašu Imrich. Stalo sa tak po druhom požiari na hrade. Rodina presunula svoje sídlo do kaštieľa a hrad prestala obývať. Hrad sa stal miestom bojov počas povstania Imricha Thökölyho, keď ho obsadili povstalci a obľahlo cisárske vojsko. V roku 1698 bol hrad na príkaz panovníka zničený.

Dispozične hrad pozostával z dolného, stredného a horného hradu. V strednom hrade bola umiestnená veľká vodná nádrž, v hornom hrade zase izby pre panstvo, spálne a ďalšie menšie izby.

Hrad sa nachádza na vrchu na pravom brehu Dunaja nad mestskou časťou Považské Podhradie. Cesta na hrad vedie po žltej turistickej značke a výstup sa začína pri renesančnom kaštieli.

Stav hradu nie je ľahostajný miestnym obyvateľom a tak v roku 2008 vzniklo Združenie hradu Bystrica. Považský hrad bol aj jedným z hradov, ktoré spadali do projektu „Odklínanie hradov“.
fotogaléria na našom facebooku

Jakub Hlohoš,   04 Jun 2018