Košický hrad - WebSlovensko.sk
dnes je: štvrtok 17.január 2019 - kalendarium

Košický hrad

Bratislava s Košice majú v jednom prípade niečo spoločné. V oboch prípadoch sa hlavná dominanta mesta dostala do loga. V prípade hradov a ich stavu to však neplatí. Kým Bratislavský hrad sa zachoval aj vďaka rozsiahlym rekonštrukciám, po Košickom hrade (pevnosti Hradová) už toho veľa neostalo

Košický hrad
Košický hrad stál na vrchu Hradová (466 m n.m.) nachádzajúcom sa v smere na Kavečany. V súčasnosti je to miesto vychádzok a oddychu Košičanov, nakoľko nad zbytkami hradu nachádza aj vyhliadková veža. Návštevník si tak môže vychutnať takmer rovnaký výhľad, ako tomu bolo v rannom stredoveku z pôvodnej veže hradu.

Hrad na vrchu, ktorý dnes poznajú miestni pod názvom Hradová, sa vyznačoval strategickou polohou. Strážil spojovaciu trasu medzi Haličom, Duklou-Borsodom a hornou časťou Tisy. Súčasne strážil aj časť Jantárovej cesty. Počiatky jeho existencie siahajú do mladšej doby kamennej, keď tu existovalo opevnenie. V 9.-10. storočí tu vzniklo slovanské hradisko, ktorého múry poslúžili okolo roku 1100 na výstavbu hradu. Kto začal s výstavbou hradu sa nevie. Jediné overené správy o hrade pochádzajú z druhej polovice 13.storočia, keď hrad patril Omodejovcom. V roku 1261 vydal kráľ Štefan V. (syn Bela IV.) darovaciu listinu na zem Vyšné Košice (Superior Cassa) dvom hosťom Košíc. Začiatok 14. storočia bol poznačený spormi medzi Omodejovcami, Karolom Róbertom, kráľovskou korunou a Košičanmi. V roku 1312 pod jeho múrmi odohrala známa, tzv. Rozhanovská bitka. Omodejovci prehrali a hrad sa dostal do rúk kráľa, ktorý ho daroval verným Drugethovcom. Neskôr sa majiteľmi hradu stali Bebekovci. Po sporoch s Košičanmi a následnom rozhodnutí panovníka sa majiteľmi hradu a rozsiahlych majetkov v okolí. V roku 1374 Košice Hradbovú odkúpili. Predpokladom tohto ich snaženia bol fakt, že Vyšné Košice boli zdroj kvalitého stavebného materiálu. Bolo tomu už v rokoch 1272-1290. Zo stavebného materiálu z Vyšných Košíc bolo postavených niekoľko stredovekých i novších stavieb v meste Košice, hradby nevynímajúc.

Na prelome 14. a 15. storočia Košice začali v súvislosti s požiadavkami doby prestavbu hradu na pevnosť. V roku 1441 sa na Hradovej opevnili bratríci Jána Jiskru. O štyri roky neskôr, počas vytláčania bratríkov z Košíc a okolia, dal kráľovský kapitán Štefan Rozgoň pevnosť na Hradovej zničiť. Nepodarilo sa mu to však úplne. Až neskôr rozhodla mestská rada o úplnom zbúraní pevnosti Hradovej. Celkovú deštrukciu dokončilo zvetrávanie a susedná obec Ťahanovce, ktorá sa postarala o rozobranie severovýchodných hradieb.

Na mieste pevnosti sa robilo niekoľko archeologických prieskumov. O prvý z nich sa v roku 1887 postaral Friedrich Wilhelm Frohde. Ďalší archeologický prieskum, urobený približne o 100 rokov neskôr potvrdil, že hrad bol viac ako z polovice dostavaný. Svojou podstatou to bola zaujímavá a na vtedajšie pomery aj jedinečná stavba. Informačná tabuľa, ktorú návštevník Hradbovej nájde na konštrukcii rozhľadne udáva, že múry hradu boli hrubé 3,8m, súčasťou hradu bola neobvyklá trojuholníková veža. Podľa informácií tam uvedených bol Košický hrad najväčším hradom na Slovensku. Jeho rozloha sa pohybovala od 13 do 15ha.

foto na FACEBOOKu
foto: webslovensko.sk

Martin Šaro,   15 May 2017