Roľnícke povstanie v roku 1831 - WebSlovensko.sk
dnes je : streda 20.marec 2019 kalendarium

Roľnícke povstanie v roku 1831

V roku 1831 vypuklo na východom Slovensku mohutné roľnícke povstanie. Dôvodom jeho vypuknutia boli biedne pomery roľníkov, ktoré ešte zhoršila slabá úroda z roku 1830.

Roľnícke povstanie v roku 1831
Spúšťačom povstania sa stala epidémia cholery. Cholera sa na východné Slovensko dostala z Poľska a Haliče.

Povstanie vypuklo koncom júla 1831 na Zemplíne. Najprudší priebeh malo v okolí Trebišova a Vranova, kde živelný výbuch nespokojnosti v obci Nižný Žipov z 31. júla 1831 vedený bývalým richtárom Michalom Pavúkom sa druhý deň do Trebišova a ďalších obcí. Dvojtisícový dav 2.augusta 1831 obľahol domy zemepánskych úradníkov v Trebišove.


pamätník povstania vo Vranove nad Topľou.

Jedným z centier povstania sa stal trebišovský barokovoklasicistcký kaštieľ. Celú udalosť dnes pripomína pamätná tabuľa na jeho priečelí.


pamätná tabuľa na kaštieli v Trebišove

Povstanie sa šírilo ďalej do Prešova a na Spiš, kde zasiahlo vo väčšej či menšej miere až 30 obcí. Zakrátko preniklo aj do stolíc Abov, Gemer, Novohrad, Turiec, Tekov a Liptov. Nadobudlo sociálny charakter no postupne aj dramatický krvavý priebeh. Župní úradníci, lekári, a kňazi boli povstaleckým ľudom trýraní, a častokrát aj zabití. To isté sa týkalo aj grófov, ktorí boli vyhnaní z kaštieľov, kúrií a takisto nich častokrát čakala smrť. V Kluknave bol zabitý gróf Csáky a s ním aj 6 miestnych úradníkov a predstaviteľov moci.


pamätná tabuľa pamätníka na Furči pred Prešovom od Košíc

Povstanie malo v jednotlivých obciach približne rovnaký priebeh. Keďže opatrenia proti šíreniu cholery, medzi že ktoré patrilo aj nasypávanie chlórového vápna do studne, či predpisovanie bizmutového prášku, veľmi nezaberali, medzi ľuďmi sa začal šíriť mýtus, že ich chce vrchnosť otráviť. Rýchlo prepadli hystérii a chuti po okamžitej pomste za domnelé trávenie. A tak napríklad pri nepokojoch v Odoríne zomrel jeden hajdúch a farár po násilnom nalievanní chlórovým vápnom. V Smižanoch bol pre údajné travičstvo zabitý zdravotný komisár panský úradník.

Povstanie nemalo jednotné vedenie, jeho ciele neboli všetkým zúčastneným jasné, prebiehalo živelne a vojenským zákrokom vládneho vojska bolo koncom augusta zlikvidované. Zasiahlo však viac ako 150 obcí, celkový počet povstalcov bol okolo 4500.

Počas povstania vydal panovník stanné právo. Spišská župa vytvorila 7 štatariálnych súdov, ktoré zasadali priamo v obciach a hneď vykonávali rozsudky. Do 8. novembra 1831, kedy panovník vydal zákaz ďalšieho trestania smrťou, bolo popravených na šibeniciach 119 povstalcov. Počet popravených bol však neúmerne vysoký k počtu obetí povstania, ktorých bolo 24. Približne 4000 poddaných, medzi ktorými nechýbali aj viaceré ženy a deti, bolo odsúdených k telesným trestom hlavne palicovaním a žalárovaním.
Roľníckym povstaním sa voľne motivovali autori filmu Do zbrane Kuruci!. Povstanie sa spomína aj v historickom seriály Alžbetin dvor

foto: webslovensko.sk, foto v perexe - pamätník povstania na Furči pred Prešovom

Martin Šaro,   24 May 2017