Boje pri Liptovskom Mikuláši - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Boje pri Liptovskom Mikuláši

Začiatkom jari 1945 sa v priestore Liptovského Mikuláša odohrali ťažké a krvavé boje, v ktorých prešla bojovým krstom 4. čs. samostatná brigáda spadajúca pod 1.čs. armádny zbor.

Boje pri Liptovskom Mikuláši
Brigáda to bola takmer výlučne slovenská a formovať sa začala už na oslobodenom území Slovenska len krátko pred nasadením do spomenutých bojov.

PREDOHRA BITKY

8.septembra 1944 spustila Červená armáda a jednotky Čs. armádneho zboru rozsiahlu, tzv. Karpatsko-dukliansku operáciu. Jej cieľom bol rýchly prienik na územie Slovenska plánovaný ako pomoc Slovenskému národnému povstaniu. No nedostatočná príprava operácie pôsobila, že útočiace jednotky sa za obrovských strát prebíjali cez karpatské priesmyky a hrebene len veľmi pomaly. Ich úsilie vykúpené veľkými materiálnymi a hlavne ľudskými stratami bolo nakoniec korunované postupom na východný breh rieky Ondavy. Na týchto miestach sa línia frontu stabilizovala až do polovice januára 1945.

Januárová ofenzíva Červenej armády prinútila nemecké velenie vypratať východné Slovensko, pričom v pätách mu boli jednotky čs.armádneho zboru. Aj napriek tomu, že už zbor nemal k dispozícií svoju tankovú brigádu a pohyb bol limitovaný zlou zjazdnosťou ciest a nedostatkom dopravných prostriedkov, podarilo sa v priebehu týždňa oslobodiť severnú časť východného Slovenska. Nemcom nevyšiel ani pokus vybudovať obranu v priestore Braniska pred Prešovom. Ďalšie obranné pásmo však už bolo vybudované pred Liptovským Mikulášom.
PRIEBEH BITKY

Jednotky čs.zboru dosiahli priestor Liptovského Mikuláša koncom januára a svoj postup zastavili východne od mesta na línii „kóta 970 – Žiar – Smrečany“. Keďže niekoľko útokov na mesto bolo neúspešných, prešli jednotky zboru 15.februára do obrany. Ďalší útok na mesto bol naplánovaný na začiatok marca.

3.marca 1945 sa začal koordinovaný spojený útok čs. a sovietskych jednotiek. Došlo k prelomeniu nemeckej obrany a obsadením mesta. Avšak útočiace jednotky nedokázali rozvinúť úspech a ostali v meste celý týždeň. 9.marca padol rozkaz a preskupení jednotiek (zbor dostal aj nového veliteľa), pričom celý úsek západne od Liptovského Mikuláša vrátane mesta mali prevziať vojaci čs.zboru. Počas striedania v noci na 10.marca Nemci zaútočili a podarilo sa im naspäť ovládnuť mesto. Novému veliteľovi zboru brigádnemu generálovi Bočekovi sa situáciu podarilo stabilizovať až 13.marca, keď do bojov nasadil jednotky neúplnej a celkom nevycvičenej 4.samostatnej brigády, ktorá sa formovala už na oslobodenom území Slovenska a jej mužstvo tvorili až na výnimky Slováci.

Všetky pokusy o opätovné obsadenie mesta zlyhávali. Zbor mal sťaženú situáciu aj tým, že zatiaľ čo protivník disponoval dostatkom delostrelectva, ktoré poskytovalo brániacej sa pechote palebnú podporu, čs. zbor nemohol využiť svoju tankovú brigádu, ktorá už v tom čase pôsobila v Poľsku.

Pohyby na iných úsekoch frontu vyriešili aj patovú situáciu pri Liptovskom Mikuláši. Nemecká obrana v tomto priestore sa tak stala veľmi vysunutou. Jednotky zboru preto 30.marca podnikli ďalší protiútok a na severnom krídle sa 3.brigáde podarilo po dvoch dňoch preniknúť až ku kóte 915. Mesto tak bolo zo severu obkľúčené a jeho obrana sa stala neudržateľnou. V noci na 4.apríla preto začali nemecké jednotky mesto vyprázdňovať. Československé jednotky tak oslobodili nielen Liptovský Mikuláš, ale aj susedný Ružomberok.

KRVAVÉ OSLOBODENIE

Boje na Liptove v oblasti Liptovského Mikuláša sa spoločne s bojmi na Dukle stali najkrvavejšími vojenskými stretmi na území Slovenska. V priebehu dvoch mesiacov presiahli straty čs.jednotiek hranicu 4 500 vojakov, z toho viac ako 2 000 padlo. Najmä počty nenávratne stratených vojakov slovenskej národnosti boli vysoké. Od 3.februára do 4 apríla padlo 499 a nezvestných bolo 344. Avšak 139 padlých a 211 nezvestných pochádza priamo z okolia centra Liptova, čo je vysoký pomer. Podpísala sa pod to nevycvičenosť čerstvo mobilizovaných nováčikov, ako aj chýb v doplňovaní a nasadení vojska. Nevycvičení nováčkovia, ktorí pochádzali priamo z Liptova sú príčinou vysokého počtu zbehnutých vojakov. Nováčikovia z Liptova sa v mieste bojov okolo Liptovského Mikuláša nemali vôbec objaviť.

No aj napriek tomu taká 4.samostatná brigáda, ktorá musela vzniknúť vo veľmi krátkom čase odporujúcom vojenským štandardom tej doby, preukázala svoju životaschopnosť a následných bojoch obstála so cťou.

použitý zdroj: Bojový křest 4.brigády - Válka revue speciál - Osvobození 1945

Martin Šaro,   24 Apr 2018