Academia Istropolitana - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Academia Istropolitana

Najstaršou univerzitou na území Slovenska a súčasne univerzitou svojho času európskeho významu je Academia Istropolitana.

Academia Istropolitana
Academia Istropolitana bola založená v roku 1465 Matejom Korvínom a jej založením sa začali písať dejiny vysokého školstva na území dnešného Slovenska.

V tomto roku, na žiadosť Mateja Korvína, pápež Pavol II. poveril Jána Vitéza zo Sredny, arcibiskupa ostrihomského a Jána z Čazmy (Jána Pannónia), pécskeho biskupa, založením univerzity v Uhorsku (v tom čase jedinej, hoci nie prvej). Roku 1467 zomrel bohatý bratislavský mešťan Gmaitl a jeho domy aj s príslušenstvom pripadli kráľovi. Matej Korvín rozhodol o ich použití ako univerzitné budovy a umiestnil univerzitu do Bratislavy.

Univerzita začala svoju činnosť o dva roky neskôr štyrmi fakultami: teologickou, právnickou, lekárskou a umeleckou (filozofickou). Škola bola zriadená podľa štatútov bolonskej univerzity a vládla na nej humanistická a protischolastická atmosféra, pričom sa dôraz kládol na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu. Do roku 1472 ju viedli Ján Vitéz ako kancelár univerzity a bratislavský prepošt Juraj von Schönberg.

Učitelia najprv prišli z Viedenskej univerzity, neskôr z Talianska a Poľska (z Krakova). Od roku 1467 do 1471 na univerzite pôsobil známy nemecký matematik, astrológ a astronóm Johannes Müller von Königsberg (Regiomontanus). Ďalej tu napríklad pôsobili Poliaci Martin z Ilkusza a magister Peter, Nemci Mikuláš Schricker, Erazmus z Rezna, z územia dnešného Slovenska pochádzali Vavrinec Koch z Krompách a Martin zo Štiavnice. Prednášal tu tiež vzdelaný kanonik Ján Han z Weytry. Profesori používali knihy z bohatej a vzácnej knižnice bratislavskej kapituly, na čo získal súhlas Juraj von Schönberg.

Roku 1472 Jána Vitéza uväznili, pretože spolu s Jánom z Čazmy 1471-1472 zorganizovali sprisahanie, pri ktorom mal poľský kráľ Kazimír IV. získať uhorský trón. Viacerí učitelia nato opustili univerzitu.

Po dobytí Viedne Matejom Korvínom (1485) a smrti Juraja von Schönberg (1486) nastal postupný úpadok univerzity. Pracovať prestala niekedy v období 1488-1490. Definitívne skončila po smrti Mateja Korvína, ktorý univerzitu financoval.

Dnes je budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení a patrí medzi sedem Národných kultúrnych pamiatok (NKP) v Bratislave.

V súčasnosti existujú subjekty, ktoré nesú meno Academia Istropolitana a ich činnosť je zameraná na vzdelávaniu. Ako príklad by sa dala uviesť ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA, či ACADEMIA ISTROPOLITANA (príspevková organizácia Ministerstva školstva).

Správny názov je Universitas Istropolitana avšak univerzita je známejšou pod názvom Academia Istropolitana.
Martin Šaro,   09 May 2018