história - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

História Slovenska

Kto zabil Otýliu Vranskú?

Kto zabil Otýliu Vranskú?

Železničná stanica v Bratislave, 2.september 1933. Zriadenec čs.štátnych dráh prechádzal jednotlivé vozne odstavenej vlakovej súpravy. Približne o 9:15 našiel v jednom z kupé kufor.
osobnosti:
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,02 Nov 2018

Uhorský štát od roku 1860 po  28. október 1918

Uhorský štát od roku 1860 po 28. október 1918

V roku 1860 padol v Uhorsku absolutizmus. Začalo sa obdobie väčšej slobody, ktoré bolo doprevádzané prísľubom rakúskeho cisára Františeka Jozefa rešpektovať ústavu a zákony.
historické obdobie: Tragédia v Černovej
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,30 Jul 2018

Academia Istropolitana

Academia Istropolitana

Najstaršou univerzitou na území Slovenska a súčasne univerzitou svojho času európskeho významu je Academia Istropolitana.
osobnosti:
šport:
veda a technika:
regióny: Bratislava
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,09 May 2018

Havária dopravného lietadla IL-18 na Zlatých Pieskoch

Havária dopravného lietadla IL-18 na Zlatých Pieskoch

28.júla 1976 havarovalo na prírodnom jazere Zlaté Piesky v Bratislave dopravné lietadlo IL-18 Československých aerolínií so 79 ľuďmi na palube. Väčšina z nich haváriu neprežila.
osobnosti:
historické obdobie: Komunisti budujú socializmus
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,06 May 2018

Boje o Dargovský priesmyk

Boje o Dargovský priesmyk

V októbri 1944 sa po krvavých bojoch tzv. Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) podarilo vojskám 1.ukrajinského frontu maršála Koněva a 1.čs.armádneho zboru preniknúť na územie Slovenska.
osobnosti:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,06 May 2018

Boje pri Liptovskom Mikuláši

Boje pri Liptovskom Mikuláši

Začiatkom jari 1945 sa v priestore Liptovského Mikuláša odohrali ťažké a krvavé boje, v ktorých prešla bojovým krstom 4. čs. samostatná brigáda spadajúca pod 1.čs. armádny zbor.
osobnosti:
šport:
veda a technika:
regióny: region-Liptov
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,24 Apr 2018

Oslobodzovanie územia Slovenska

Oslobodzovanie územia Slovenska

Až do leta 1944 ležalo územie Slovenska bokom od vojnových udalostí 2.svetovej vojny. Slováci sa o vojne dozvedali iba z novinových článkov, rozhlasových správ, alebo z rozprávania príslušníkov Slovenskej armády, ktorí sa vrátili zo Sovietskeho zväzu.
osobnosti:
historické obdobie: Karpatsko-duklianska operácia, Boje pri Liptovskom Mikuláši, Bratislavsko-brnenská operácia, Boje o Dargovský priesmyk
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,25 Dec 2017

Komunisti budujú socializmus

Komunisti budujú socializmus

Začiatkom roka 1945 sa vojna v Európe chýlila k svojmu záveru. Červená armáda prenikla do Nemecka a chystala záverečný úder, ktorý by zavŕšil porážku nacistov. A práve mesiac pred definitívnou porážkou Nemecka zomrel americký prezident Franklin Delano Roosevelt.
veda a technika:
regióny:
historické pamiatky: Jakabov palác
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,18 Dec 2017

Epilóg Česko-Slovenska

Epilóg Česko-Slovenska

V decembri 1989 bol za prezidenta Česko-Slovenska zvolený Václav Havel a na jar 1990 sa konali prvé slobodné parlamentné voľby. Tieto dve udalosti zavŕšili proces zmeny režimu, ktorý sa začal na jeseň 1989 a dnes je známy ako „Nežná revolúcia“.
historické obdobie:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,25 Nov 2017

Tragédia v Černovej

Tragédia v Černovej

Druhá polovica 19.storočia priniesla pre nemaďarské národy a národnosti Uhorska ťažké časy a ani Slováci neboli výnimkou. Uhorsko zažívalo časy tvrdého maďarského nacionalizmu, prenasledovania a potláčania všetkého nemaďarského.
šport:
veda a technika:
regióny: Liptov
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,27 Oct 2017

Chronológia Slovenského národného povstania

Chronológia Slovenského národného povstania

Toto je chronológia udalostí Slovenského národného povstania. Udalosti, ľudia, bojové operácie.
historické obdobie: Slovenský štát (1939 - 1945), Slovenské národné povstanie
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,24 Aug 2017

Slováci v rámci východného čs. odboja

Slováci v rámci východného čs. odboja

Vojenské jednotky slovenského štátu sa nacistickej invázie voči Sovietskemu zväzu zúčastňovali fakticky od jej začiatku. V prvej fáze, keď Wehrmacht postupoval, bola morálka slovenských vojakov na pomerne vysokej úrovni, čo vyústilo do celkovo úspešného pôsobenia.
osobnosti: Rudolf Viest
historické obdobie: Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu, Karpatsko-duklianska operácia, Boje pri Liptovskom Mikuláši, Bratislavsko-brnenská operácia, Slovenské národné povstanie
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,20 Aug 2017

Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu

Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu

22.júna 1941 začal Adolf Hitler najväčšie vojenské dobrodružstvo svojho života. Nemecký Wehrmacht pod krycím názvom Barbarossa a bez vyhlásenia vojny začal inváziu do Sovietskeho zväzu. K útoku sa v zmysle spojeneckých zmlúv pripojila aj Slovenská republika. 24.júna 1941 prekročili slovenskí vojaci hranice ZSSR.
osobnosti: Augustín Malár, Jozef Tiso, Ferdinand Čatloš
historické obdobie: Slovenský štát (1939-1945), Karpatsko-duklianska operácia.
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,15 Aug 2017

Boje na Podkarpatskej Rusi a malá vojna

Boje na Podkarpatskej Rusi a malá vojna

30.septembra 1938 sa v Prahe uskutočnilo zasadnutie čs.vlády za prítomnosti prezidenta Edvarda Beneša. Napriek odporu generality a niektorých politikov prijala vláda závery konferencie štyroch mocností v Mníchove a rozhodla sa odstúpiť sporné pohraničné územia Nemecku.
osobnosti: Jozef Tiso
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,01 Aug 2017

Slovenská armáda počas útoku proti Poľsku v roku 1939

Slovenská armáda počas útoku proti Poľsku v roku 1939

Po vzniku Slovenského štátu (od júla 1939 Slovenskej republiky) bolo potrebné prakticky okamžite začať formovať jej ozbrojené sily. Existovalo totiž veľmi jasné nebezpečenstvo zo strany Maďarského kráľovstva, ktoré si v rámci svojich revizionistických snáh nárokovalo na južné územia Slovenska.
historické obdobie: Slovenský štát (1939-1945)
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,29 Jun 2017

Západný československý odboj a Slováci

Západný československý odboj a Slováci

Zo západného čs.odboja počas II.svetovej vojny sú dnešnej generácii ako tak známe iba čs.stíhacie perute ako súčasť Royal Air Force. Západný odboj, to však neboli len letci.
historické obdobie: Slováci v Royal Air Force, Atentát na Hedricha
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,19 Jun 2017

Slovenský štát (1939 - 1945)

Slovenský štát (1939 - 1945)

Nosnou myšlienok vzniku Česko-Slovenska sa stal konštrukt čechoslovakizmu. Ten hovoril aj o tom, že Slováci sú jednou vetvou toho istého stromu, ktorý predstavoval jediný československý národ.
šport:
veda a technika:
regióny:
historické pamiatky: Grassalkovichov palác
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,15 Jun 2017

Slovenské dobrovoľnícke výpravy (1848-1849)

Slovenské dobrovoľnícke výpravy (1848-1849)

Slovenské ozbrojené povstanie v rokoch 1848 a 1849 bolo prvým ozbrojeným vystúpením Slovákov za svoju slobodu. Povstanie bolo odozvou na zvýšený maďarizačný tlak z Pešti, ktorá nehodlala rešpektovať akékoľvek práva iných národov v rámci Uhorska.
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,02 Jun 2017

1. a 2. Česko-Slovenská republika

1. a 2. Česko-Slovenská republika

Pod označením Prvá Československá republika sa rozumie spoločný štátny útvar Čechov a Slovákov trvajúci od jeho vzniku v roku 1918 až po dátum nadobudnutia platnosti Mníchovskej dohody (30. 9. 1938). Nasledujúce , tzv. pomníchovské obdobie trvajúce od roku 1. 10. 1938 až do 15. marca 1939 je vo všeobecnosti známe ako Druhá Československá republika.
šport:
veda a technika: Slovenská strela
regióny:
kultúra:
historické pamiatky: Mohyla na Bradle, Kaštieľ v Topoľčiankách
prírodné krásy:


Martin Šaro,29 May 2017

Roľnícke povstanie v roku 1831

Roľnícke povstanie v roku 1831

V roku 1831 vypuklo na východom Slovensku mohutné roľnícke povstanie. Dôvodom jeho vypuknutia boli biedne pomery roľníkov, ktoré ešte zhoršila slabá úroda z roku 1830.
osobnosti:
historické obdobie: Národné obrodenie
šport:
veda a technika:
kultúra: Do zbrane Kuruci!, Alžbetin dvor
historické pamiatky: Kaštieľ v Trebišove
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,24 May 2017

Národné obrodenie  v 1.pol. 18.storočia - a revolučné roky 1848 a 1849

Národné obrodenie v 1.pol. 18.storočia - a revolučné roky 1848 a 1849

Zakladateľ Uhorského štátu Štefan I mu vtlačil multietnický charakter. Keďže už sám zakladateľ apeloval na národnostnú toleranciu, bolo spolužitie etník vo vnútri Uhorska až do konca 18.storočia bezproblémové.
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,22 May 2017

Koncentračný tábor Engerau

Koncentračný tábor Engerau

V roku 1944 vznikol na území dnešnej Petržalky (Engerau), ktorá v tom čase mala okolo 15 000 obyvateľov a od jesene 1938 patrila do tzv. Veľkonemeckej ríše koncentračný tábor, v ktorom boli internovaní odporcovia nacistického režimu a ďalší pre nacistický režim neprijateľní ľudia, predovšetkým Židia.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: Bratislava
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,09 May 2017

Uhorský štát medzi rokmi 1711 a 1800

Uhorský štát medzi rokmi 1711 a 1800

Tretie rozprávanie o Uhorsku ohraničuje z jednej strany rok 1711, v ktorom bol podpísaný tzv. Satmársky mier znamenajúci koniec stavovských povstaní. Z druhej strany ho ohraničuje koniec 18. storočia.
historické obdobie:
šport:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky: Červenom Kláštore a premonštráti v Jasove
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,08 May 2017

Uhorský štát medzi rokmi 1526  a 1711

Uhorský štát medzi rokmi 1526 a 1711

Roku 1524 Turci vedení mladým sultánom Sulejmanom dobyli Belehrad. Toto strategické vojenské víťazstvo otvorilo Osmanskej ríši cestu do strednej Európy. O dva roky neskôr sa odohrala jedna z najdôležitejších bitiek v histórii Uhorska.
osobnosti: Leonard Stöckel
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,05 Apr 2017

Bitka pri Rozhanovciach

Bitka pri Rozhanovciach

V roku 1312 sa neďaleko dedinky Rozhanovce pri Košiciach odohrala najväčšia stredoveká bitka na území Slovenska, v ktorej sa stretlo vojsko vzbúrených oligarchov Omodejovcov s vojskom kráľa Karola Róberta.
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky: Šarišský hrad
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,02 Apr 2017

Uhorský štát medzi rokmi 1000 až 1526

Uhorský štát medzi rokmi 1000 až 1526

V roku 955 uštedril cisár Oto I. kočovným Maďarom na rieke Lech zdrvujúcu porážku. Táto skutočnosť donútila kočovníkov usadiť sa, pričom za miesto si vybrali Dunajskú kotlinu, niektorí aj na juh dnešného Slovenska.
osobnosti: Štefan I., Matúš Čák, Matej Korvín
historické obdobie: Bitka pri Rozhanovciach, Bitka pri Moháči
šport:
veda a technika: Baníctvo
kultúra:
historické pamiatky: Hronsky Beňadik, Academia Istropolitana, Rotuna v Bíni
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,02 Apr 2017

Veľkomoravská ríša (833-907)

Veľkomoravská ríša (833-907)

Veľkomoravská ríša (alebo aj Veľká Morava) je prvý významný štátny útvar, ktorý sa rozkladal aj na území Slovenska, a ktorý založil knieža Mojmír spojením Nitrianskeho a Moravského kniežatstva.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
kultúra: hlaholika
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,31 Mar 2017

Samova ríša (623 - smrť Sama)

Samova ríša (623 - smrť Sama)

Prvé kmene sa na území dnešného Slovenska objavili na prelome 5 a 6 storočia nášho letopočtu, kedy sa predkovia Slovákov usídlili v Karpatskej kotline. Hneď však museli čeliť hrozbe nájazdov Avarov. Z tohto dôvodu sa začali kmene Slovanov zjednocovať. Keď vypukla vojna medzi Avarmi a Byzanskou ríšou prapredkovia Slovákov využili možnosť a povstali proti Avarom.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,31 Mar 2017

Slovenská republika

Slovenská republika

Keďže dva politické subjekty, ktoré zvíťazili z parlamentných voľbách 1992 v oboch častiach Česko-Slovenska nedokázali nájsť taký model štátoprávneho usporiadania, ktorý by vyhovoval obom stranám, bolo potrebné hľadať a nájsť mechanizmus rozdelenia spoločného štátu. To sa podarilo a 1. januára 1993 vznikli v strede Európy dva samostatné štáty: Česká republika a Slovenská republika.
veda a technika:
regióny:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,28 Mar 2017

Zavlečenie prezidentovho syna Michala Kováča a vražda Róberta Remiáša

Zavlečenie prezidentovho syna Michala Kováča a vražda Róberta Remiáša

9.marca 1994 vystúpil prezident Slovenskej republiky Michal Kováč v Slovenskej národnej rade so správou o stave republiky. V prejave vyjadril vážne výhrady voči politike a spôsobom slovenského premiéra Vladimíra Mečiara. O dva dni neskôr bol Vladimír Mečiar z postu predsedu vlády odvolaný.
historické obdobie: Slovenská republika
šport:
veda a technika:
regióny:
kultúra: Únos
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,26 Mar 2017