Ľubor Kresák - WebSlovensko.sk
dnes je: štvrtok 17.január 2019 - kalendarium

Ľubor Kresák

Ľubor Kresák (*23.8.1927, Topoľčany – † 20. január 1994, Bratislava) - astronóm, fyzik.

Ľubor Kresák zaoberal sa pozorovaním komét, asteroidov a meteorov a ich priestorovým rozložením a pohybom ako aj vzťahmi medzi nimi. Pri svojich pozorovaniach objavil aj dve kométy: 1951 Tuttle–Giacobini–Kresák a 1954 Kresák–Peltier. Je autorom teoretických prác o evolučných vzťahoch medzi kométami, asteroidmi a meteoridmi. Počas svojich výskumov dosiahol celý rad pozoruhodných úspechov. Patrí sem objasnenie procesu starnutia, dĺžky existencie a spôsobu zániku komét, objav a vysvetlenie rezonančných medzier v sústave komét, určenie hmotnosti sústavy asteroidov, objasnenie pôvodu Tunguzského meteoritu a pod. Jeho meno nesie planetka č. 1849 Kresák.

Predsedal niekoľkým komisiám V roku 1975 sa stal členom riadiaceho výboru Medzinárodného programu pre výskum slnečnej sústavy. V roku 1979 bol zvolený za viceprezidenta Medzinárodnej astronomickej únie.